WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:00:pm 24/03/11 Đăng ngày “March 24th, 2011”

Yêu cầu triệu tập người tham gia tố tụng bổ sung vụ CHHV

Yêu cầu triệu tập người tham gia tố tụng bổ sung vụ CHHV

Ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng được các luật sư đại diện cho bị cáo yêu cầu Tòa triệu tập

03:00:pm 24/03/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Một phân tích về Libya cần cho người Việt Nam

Một phân tích về Libya cần cho người Việt Nam

Dù cuộc đấu quyền lực trong nội bộ của Libya sẽ kết thúc như thế nào thì quốc gia này sau đó cũng phải đối mặt với những thách thức sống còn.

12:00:pm 24/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Không cho chúng nó thoát

Không cho chúng nó thoát

Có đủ “dân trí”, dũng khí,… để lật đổ một chế độ mang tai hoạ đến cho dân mình gần nửa thế kỷ không?

11:33:am 24/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hà Nội chạy tán loạn vì động đất

Hà Nội chạy tán loạn vì động đất

Nguồn tin ban đầu cho biết, Hà Nội đã phải chịu đợt rung chấn cấp 3-4 do một trận động đất có cường độ lên tới trên 7 độ richter xảy ra tại Thái Lan.

11:08:am 24/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hình ảnh lễ tang nạn nhân Trịnh Xuân Tùng

Hình ảnh lễ tang nạn nhân Trịnh Xuân Tùng

Ông Tùng ra đi để lại con thơ và mẹ già trên 90 tuổi.

06:32:am 24/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Việt Nam thả 2 thành viên Việt Tân

Việt Nam thả 2 thành viên Việt Tân

Hôm 22/3 phía Việt Nam đã trả tự do cho ông Nguyễn Lý Trọng và nay là ông Nguyễn Quang Khanh.

05:42:am 24/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chùm thơ mừng 2 thi hào Huy Cận và Xuân Diệu được nhân dân tặng hoa

Chùm thơ mừng 2 thi hào Huy Cận và Xuân Diệu được nhân dân tặng hoa

Đau lòng quýt nhận lời cam
Thân lươn thế cuộc còn ham lấm đầu

05:29:am 24/03/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Medvedev ‘dẫn điểm’ trước Putin

Medvedev ‘dẫn điểm’ trước Putin

Medvedev – trái ngược với Putin- cư xử cứng rắn với các tướng lĩnh. Mới đây, ông đã cho về vườn 50 quan chức trong ngành công an.

05:12:am 24/03/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thử nhìn lại non một thế kỷ nguyện vọng “khai dân trí, chấn dân khí, phục dân chí, hậu dân sinh”

Thử nhìn lại non một thế kỷ nguyện vọng “khai dân trí, chấn dân khí, phục dân chí, hậu dân sinh”

Khi còn sống nhà chí sĩ danh giá họ Phan vẫn luôn tâm niệm một điều quan trọng để cứu nước và phát triển đất nước: “Khai dân trí, chấn dân khí, phục dân chí, hậu dân sinh”.

12:01:am 24/03/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »