WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:10:pm 25/03/11 Đăng ngày “March 25th, 2011”

Người Việt ở Ba Lan quyên tiền ủng hộ Nhật

Người Việt ở Ba Lan quyên tiền ủng hộ Nhật

Hôm thứ Hai, 21/3/2011 vừa rồi, một đợt quyên góp tiền ủng hộ các nạn nhân động đất và sóng thần ở Nhật đã diễn ra tại nhiều trung tâm thương mại trong quần thể Wólka Kosowska, nơi hàng ngàn người Việt đang làm ăn buôn bán. Người Việt tại Ba Lan thường khá nhanh [...]

05:10:pm 25/03/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

TQ và giấc mộng Đại Đông Á: Tai hoa tại Nhật là một thời cơ

TQ và giấc mộng Đại Đông Á: Tai hoa tại Nhật là một thời cơ

Điều quan trọng hơn cả là nhà cầm quyền Bắc Kinh vốn đã tự hào về các thành quả đã qua, nay càng thêm phấn khởi khi Nhật bị một đòn rất nặng.

04:39:am 25/03/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bàn về bản chất đích thực của người trí thức

Bàn về bản chất đích thực của người trí thức

Động lực phát triển của xã hội là tính hiệu quả, khách quan, trí tuệ, trung thực và trong sáng. Điều này bao giờ cũng đúng, ở đâu cũng đúng, thời nào cũng đúng. Cả năm yếu tố đó lại vừa có cùng nhau, tức cái này có cũng đòi hỏi phải có cái kia, [...]

12:01:am 25/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân chủ và dân tộc

Dân chủ và dân tộc

…vận động dân chủ là tạo một “sân chơi chung (dân chủ) với “luật chơi chung” (pháp trị) cho mọi “đội chơi” (toàn dân, mọi tổ chức) và trong mọi “trò chơi” (kinh tế, văn hóa, chính trị). Tức là vận động dân chủ nhằm tạo cơ chế, môi trường và điều kiện để mọi tài năng của mọi người Việt đều được phát huy. Vận động dân chủ khởi đi từ bệ phóng dân tộc, từ thế đứng toàn dân, để đạt đến điểm đích là toàn dân hạnh phúc và dân tộc hưng thịnh.

12:01:am 25/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vụ Vinashin: Lại “chìm xuồng” nữa rồi

Vụ Vinashin: Lại “chìm xuồng” nữa rồi

Tại phiên họp khai mạc kỳ họp quốc hội thứ 9, trong phần báo cáo vụ Vinashin, phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị CSVN rằng “Bộ Chính Trị đã quyết định không xử lý kỷ luật với các tập thể, cá nhân  trong Chính [...]

12:01:am 25/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Những câu chuyện bên bàn nhậu 2: ‘Quả báo’- Ngũ Tử Tư

Những câu chuyện bên bàn nhậu 2: ‘Quả báo’- Ngũ Tử Tư

Ở đâu, thời đại nào – cũng có , cũng tồn tại Thiên lí. Thiên lí tuần hoàn. ’’Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát’’, chỉ đến sớm hay muộn thôi!

12:00:am 25/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »