WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:08:pm 18/03/11 Đăng ngày “March 18th, 2011”

Y án sơ thẩm cho ba người bảo vệ quyền lợi công nhân

Y án sơ thẩm cho ba người bảo vệ quyền lợi công nhân

Qua khe cổng hàng rào tòa án, người ta thấy công an áp tải cả ba người bạn bước ra xe tù

03:08:pm 18/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bài học hạt nhân Nhật Bản

Bài học hạt nhân Nhật Bản

Những vấn đề của nhà máy điện hạt nhân Fukushima – và của cả những lò phản ứng hạt nhân khác đã giáng một đòn nặng vào ngành công nghiệp hạt nhân thế giới, một tổ hợp của chưa đến 12 công ty quốc doanh hay công ty do nhà nước quản lí đang đánh trống thổi kèn quảng bá cho phục hưng của năng lượng hạt nhân.

01:27:pm 18/03/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nổi dậy là tất yếu, nhưng bao giờ?

Nổi dậy là tất yếu, nhưng bao giờ?

Nói lên sự thật này chắc chắn sẽ làm cho một số người không vui, nhưng né tránh sự thật thì không biết bao giờ sự nổi dậy của đồng bào trong nước mới xảy ra?!

11:43:am 18/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Viết cho anh Cù Huy Hà Vũ trước ngày ra toà

Viết cho anh Cù Huy Hà Vũ trước ngày ra toà

Những ai làm điều này, lịch sử sẽ không bao giờ quên và các thế hệ kế tiếp chắc chắn không tha thứ!

11:32:am 18/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những giải văn học không có thật

Những giải văn học không có thật

Trong khi viết về chiến tranh, các cây bút trong nước thật sự chưa có cái nhìn công bằng với những người quân cán của VNCH. Họ vẫn hiện lên đầy rẫy ở các tác phẩm với những hình ảnh méo mó,

11:17:am 18/03/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Pháp tuyên bố sẽ tấn công Libya trong vài giờ nữa

Pháp tuyên bố sẽ tấn công Libya trong vài giờ nữa

Các cuộc tấn công sẽ diễn ra “nhanh chóng … chỉ trong vòng vài giờ”, phát ngôn viên của chính phủ Pháp Francois Baroin phát biểu trên đài phát thanh RTL hôm nay. Tuy nhiên ông Baroin từ chối công bố các cuộc tấn công sẽ diễn ra “khi nào, như thế nào, vào mục [...]

05:38:am 18/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhận định tình hình và vài thiện ý cho phong trào đấu tranh dân chủ hiện tại

Nhận định tình hình và vài thiện ý cho phong trào đấu tranh dân chủ hiện tại

…cộng đồng VN hải ngoại có đủ điều kiện vận động các chính quyền sở tại đưa ra những chính sách dứt khoát về ngoại giao lẫn ngoại thương để bắt buộc chính quyền CSVN phải tôn trọng luật pháp, tôn trọng những gì mà họ đã ký, đã cam kết với quốc tế về quyền tự quyết của nhân dân, về tự do dân chủ và nhân quyền

12:01:am 18/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Dân chủ tự do, từ thực tiễn đến lý thuyết

Dân chủ tự do, từ thực tiễn đến lý thuyết

Lý thuyết chính là sự cô đọng, sự rút ra chân lý khách quan từ thực tiễn trên cơ sở thực tế, trên tiêu chuẩn và trên ý thức khoa học. Có nghĩa giá trị chân chính của lý thuyết bao giờ cũng phải là lý thuyết khoa học, khách quan, mà không là gì khác. Khoa học có nghĩa là sự hữu lý, sự chính xác, sự hiệu nghiệm, tính khách quan, nhưng điều đó không bao giờ được thực hiện chỉ trong dứt khoát cho một lần, mà yêu cầu tiếp cận chân lý, sự thật, luôn luôn là yêu cầu vĩnh cửu.

12:01:am 18/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đừng tránh xa chính trị

Đừng tránh xa chính trị

Hãy tham gia với quyết tâm “KHÔNG KHOAN NHƯỢNG CÁI XẤU ÁC” nhưng KHÔNG ĐỂ BỊ Ô NHIỄM BỞI HẬN THÙ. Hãy tham gia với MỘT TÌNH THƯƠNG LỚN và CHO MỘT ƯỚC MƠ LỚN.

12:01:am 18/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »