WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:06:am 02/03/11 Đăng ngày “March 2nd, 2011”

GS Đoàn Viết Hoạt: BS Nguyễn Đan Quế là một nhà tranh đấu dứt khoát và can trường

GS Đoàn Viết Hoạt: BS Nguyễn Đan Quế là một nhà tranh đấu dứt khoát và can trường

…việc xuống đường biểu lộ tình cảm cũng như nguyện vọng của người dân phải được công nhận như một quyền tự do chính đáng và không bị đàn áp. Đó là quan điểm thứ nhất được phát biểu trong Tuyên Bố.

02:06:am 02/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bọn độc tài không bao giờ tự rút lui

Bọn độc tài không bao giờ tự rút lui

Clifford J. Levy (The New York Times, 24/02/2011) MOSCOW —  Trung Đông và Bắc Phi bị bao phủ bởi làn sóng bất bình của nhân dân đối với các chính phủ độc tài. Nhưng ở đây, trên lãnh thổ cũ của Lenin, trong không gian của Liên Xô cũ, các nhà cầm quyền với bàn [...]

01:57:am 02/03/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bệnh tình Cụ Rùa Hồ Gươm và môi trường Xã Hội của con người

Bệnh tình Cụ Rùa Hồ Gươm và môi trường Xã Hội của con người

Cụ Rùa thần linh Hồ Gươm bị thương tích đau yếu suy kiệt ở thân xác rùa sinh vật. Nhờ thế con người nhìn thấy mà cứu chữa. Con người Việt Nam hôm nay đau yếu suy kiệt trầm trọng ở con người xã hội và chỉ những con người xã hội mới nhìn thấy sự đau yếu suy kiệt đó.

01:40:am 02/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Học để yêu Cách Mạng

Học để yêu Cách Mạng

Các cuộc cách mạng là những sự kiện rối rắm. Chúng không tuân theo những luật lệ (logic) dễ dàng trong cách sách giáo khoa trung học.

01:33:am 02/03/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Hiến pháp Việt Nam cần được sửa đổi một cách căn bản

Hiến pháp Việt Nam cần được sửa đổi một cách căn bản

Trước và sau Đại hội XI của Đảng Cộng Sản Việt Nam có hai sự kiện đáng chú ý. Một mặt, ông Đinh Thế Huynh, người đã từng là Tổng biên tập báo Nhân Dân, nay là ủy viên Bộ chính trị phụ trách mảng tư tưởng – văn hóa, đã thay mặt giới lãnh [...]

12:44:am 02/03/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tiến trình cách mạng 2X của thế hệ trẻ Việt Nam sau chiến tranh

Tiến trình cách mạng 2X của thế hệ trẻ Việt Nam sau chiến tranh

Thế hệ trẻ sau chiến tranh hoan nghênh tinh thần dấn thân và sự hợp tác của bạn, sự thành công hay thất bại đang nằm trong tay thế hệ trẻ của chúng ta. Tương lai của chúng ta phải do chúng ta quyết định lấy. Nhất định không để cho thế hệ già nua trong chiến tranh quyết định.

12:25:am 02/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Mức độ áp dụng cách mạng Bắc Phi cho Việt Nam

Mức độ áp dụng cách mạng Bắc Phi cho Việt Nam

Chúng tôi ước ao rằng nhóm trí thức Chính trị đừng nổi dậy bằng miệng với những ý niệm trừu tượng Tự do, Dân chủ, Nhân quyền xa vời với động lực nổi dậy chính yếu là DẠ DẦY và tinh thần chống BẤT CÔNG mà quần chúng thấy cụ thể trước mắt.

12:01:am 02/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

“Hương Hoa Lài”… làm tôi… nhức óc !

“Hương Hoa Lài”… làm tôi… nhức óc !

Tớ biết rằng: nói ra những điều “nhức óc” sau đây sẽ có thể gây nên không ít “phản ứng ngược”, thậm chí những lời chửi rủa rồi những kẻ “khuấy đảo (chửi bới tất cả) chuyên nghiệp” sẽ vu cho tớ đủ thứ ”tội” xấu xa trong đó, nhẹ nhất, là “đánh giá thấp [...]

12:01:am 02/03/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Không ai được đùa với cách mạng và nổi dậy

Không ai được đùa với cách mạng và nổi dậy

Trong bài viết của tôi “Cuộc Cách Mạng Bắc Phi-Trung Đông Còn Đang Tiếp Diễn”, khi trả lời một câu hỏi mà nhiều bạn trẻ rất quan tâm: thế nào là “thời cơ”?, tôi đã nhấn mạnh rằng: “Nếu các chiến sĩ dân chủ lơ là việc chuẩn bị để khi thời cơ đến ta [...]

12:01:am 02/03/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Niềm tin

Niềm tin

- Bố. Ra nhìn kìa, mau lên. – Diễm thì thào như tiếng muỗi. – Lại là hắn! – Gã nhìn cái lỗ tò vò thầm thì. – Hắn khiêng cái quỉ quái gì vậy bố? Dường như… hai trái bom thì phải! – Hai bình khí đá của thợ máy, thợ hàn. Làm gì [...]

12:00:am 02/03/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »