WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:44:pm 18/04/11 Đăng ngày “April 18th, 2011”

Bạo lực và dối trá

Bạo lực và dối trá

04:44:pm 18/04/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Đối xử của cảnh sát Mỹ với những người chống đối

Đối xử của cảnh sát Mỹ với những người chống đối

Giám đốc sở cảnh cát San Jose, Chris Moore đã mời một người căm ghét cảnh sát trở thành cố vấn cho mình

02:17:pm 18/04/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Cảnh sát Úc lại phá vỡ nhiều đường dây đưa bạch phiến từ Việt Nam vào Úc

Cảnh sát Úc lại phá vỡ nhiều đường dây đưa bạch phiến từ Việt Nam vào Úc

Riêng tại bang NSW cảnh sát lục soát 9 căn nhà và bắt giữ 3 người Việt can dự vào những đường dây này.

01:49:pm 18/04/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Hoàn tất cáo trạng với ông Phạm Minh Hoàng

Hoàn tất cáo trạng với ông Phạm Minh Hoàng

Nếu bị xử là có tội, ông Phạm Minh Hoàng đối diện án tù từ 5-15 năm.

11:13:am 18/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cộng sản Việt Nam đã thua

Cộng sản Việt Nam đã thua

Thời hoàng kim của các chế độ độc tài đã hết. Đừng đi theo vết xe đổ của Gaddafi…

08:13:am 18/04/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Các câu chuyện thâm cung bí sử về cuộc Khủng Hoảng Tài Chánh

Các câu chuyện thâm cung bí sử về cuộc Khủng Hoảng Tài Chánh

Cuộc khủng hoảng địa ốc tại Mỹ với vụ Vinashin ở Việt Nam vì có nhiều điểm giống và khác nhau

12:14:am 18/04/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »