WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:35:pm 15/04/11 Đăng ngày “April 15th, 2011”

Vietnamese International Film Festival (ViFF), tháng Tư 2011

Vietnamese International Film Festival (ViFF), tháng Tư 2011

Năm nay Liên hoan Phim Việt-Nam Quốc tế (Vietnamese International Film Festival/ViFF) được tổ chức trong tháng Tư, từ ngày 7-10 và 14-17 (tuần lễ bế mạc). Tình cờ viếng thăm quận Cam trong tuần lễ khai mạc April 7-10, tôi xem được hai phim: Saigon Electric (ở Việt-Nam gọi là Saigon Yo) và 14 [...]

04:35:pm 15/04/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cảm tạ, tin tưởng và lo lắng-Lê Quốc Quân & Phạm Hồng Sơn

Cảm tạ, tin tưởng và lo lắng-Lê Quốc Quân & Phạm Hồng Sơn

Cảm tạ, tin tưởng và lo lắng Chúng tôi, Lê Quốc Quân và Phạm Hồng Sơn, vừa được giải thoát khỏi nhà tù sau 9 đêm 10 ngày bị giam cầm phi pháp. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong một chế độ chính trị phi dân chủ, trong một đất nước mà quyền lợi [...]

03:56:pm 15/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Văn hóa tranh luận, nỗi xấu hổ của văn hóa Việt

Văn hóa tranh luận, nỗi xấu hổ của văn hóa Việt

Xuất hiện ngày càng nhiều các cuộc chửi rủa, thóa mạ bất tử. Không cần phải lý lẽ, nếu mày nói ngược lại điều tao muốn thì mày bị ăn chửi. Thật không gì tệ hại hơn.

05:23:am 15/04/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Dân chủ và nhà nước pháp quyền

Dân chủ và nhà nước pháp quyền

Việt Nam không thiếu loại pháp quyền trên giấy. Tất cả các văn kiện của chính phủ cũng như của đảng và những lời phát biểu của giới lãnh đạo đều đầy ắp những chữ “pháp quyền”, “pháp trị”, “sống và làm việc theo luật pháp”, v.v…

05:06:am 15/04/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Những câu chuyện bên bàn nhậu 5

Những câu chuyện bên bàn nhậu 5

Một số kẻ hậu sinh mù quáng áp dụng (một phần, hoặc toàn phần) thuyết’’ Bá đạo kiểu Thương Ưởng’’ – cũng không tránh khỏi số phận như Tổ sư của thuyết

03:28:am 15/04/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Vài nét phác họa Một Chính Sách Quốc Phòng cho Việt Nam tự do thế kỷ 21

Vài nét phác họa Một Chính Sách Quốc Phòng cho Việt Nam tự do thế kỷ 21

Bối cảnh thế giới của thế kỷ 21 là cuộc tranh chấp để giành thế siêu cường số 1 trên thế giới giữa Trung quốc và Hoa Kỳ. Mặt trận trước mắt là Biển Đông. Nền quốc phòng của Việt Nam phải đặt trong khung cảnh tranh chấp đó.

03:10:am 15/04/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trò chuyện cùng BS Phạm Hồng Sơn ngay khi được tự do

Trò chuyện cùng BS Phạm Hồng Sơn ngay khi được tự do

Tôi ủng hộ một thể chế chính trị đa nguyên mà trong đó phải đảm bảo những quyền tự do cơ bản của người dân như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do hội họp, kể cả quyền tự do biểu tình, thì họ cũng nói nhiều về những vấn đề đó.

12:55:am 15/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tinh thần dân tộc đối với sự phát triển quốc gia

Tinh thần dân tộc đối với sự phát triển quốc gia

Điều gì khiến tất cả các quốc gia châu Á kể cả một dân tộc lớn như Trung Hoa đều bị các nước Tây phương thôn tính chinh phục mà nước Nhật vẫn phát triển không ngừng và tránh được thảm họa đó?

12:42:am 15/04/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Có phải đúng là đúng? Có phải sai là sai?

Có phải đúng là đúng? Có phải sai là sai?

Quả thực khi xét về ý hay về suy nghĩ của con người thì vô cùng phức tạp. Ngày hôm qua tôi suy nghĩ như thế, nhưng đối thọai với bạn tôi có thể thay đổi khác đi, con người ảnh hưởng lẫn nhau, môi trường ảnh hưởng chúng ta, xã hội ảnh hưởng chúng ta, cho nên không có gì là tuyệt đối đúng sai.

12:17:am 15/04/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bệnh thần tượng

Bệnh thần tượng

Giá như coi Giáo sư Ngô Bảo Châu chỉ là nhân tài hiếm có về Toán không thôi thì những phát biểu của ông về phiên tòa xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã không gặp nhiều phản ứng như đang có.

12:01:am 15/04/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »