WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:56:pm 19/04/11 Đăng ngày “April 19th, 2011”

“Họ” đã dạy sinh viên những gì?

“Họ” đã dạy sinh viên những gì?

Trường chúng em là một trường đại học kĩ thuật lớn của đất nước, kì 2 của sinh viên năm đầu, nhà trường đầu tư 3 tiết Giáo Dục Quốc Phòng-An Ninh một tuần, ngang với số tiết môn Vật lý đại cương. Đặc biệt là bài học về Phòng chống chiến lược diễn biến [...]

10:56:pm 19/04/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Luận cứ bào chữa cho ông Vi Đức Hồi trong phiên phúc thẩm sắp tới

Luận cứ bào chữa cho ông Vi Đức Hồi trong phiên phúc thẩm sắp tới

Thế giới hòa nhập, phải có luật lệ thế là bao nhiêu công ước, quy chế…ra đời. Có các quy chế về dân chủ, nhân quyền

04:49:am 19/04/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Một nhà báo tự do bị hành hung

Một nhà báo tự do bị hành hung

Nhà máy ngoại thành Hà Nội và từ vài ngày nay ở đây đã xảy ra cuộc đình công của khoảng 2500 công nhân. Cho tới nay, đợt bãi công đã sang ngày thứ năm.

04:21:am 19/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Blogger ‘Cô gái đồ long’ được đình chỉ điều tra

Blogger ‘Cô gái đồ long’ được đình chỉ điều tra

Hiện Việt Nam vẫn đang giam giữ một số blogger khác như Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) dù ông Hải đã mãn hạn tù “trốn thuế” 2 năm rưỡi hồi tháng 10/2010 hay blogger nhà báo Phan Thanh Hải tức Anhbasg.

03:38:am 19/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »