WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:01:pm 12/04/11 Đăng ngày “April 12th, 2011”

Giải cầu lông hữu nghị “WÓLKA KOSOWSKA” lần thứ nhất

Giải cầu lông hữu nghị “WÓLKA KOSOWSKA” lần thứ nhất

Thời gian thi đấu: 11h00,  ngày 1/5/2011 Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao  ASEANPL  FINANCE S.A. Khu BALLADA,  Al. Krakowska 67C,  05-552 Jabłonowo Điều kiện tham dự: tất cả mọi người có ghi tên đăng kí đến ngày 30/4/2011 Thể lệ thi đấu: 1/ Luật thi đấu: theo luật hiện hành của Liên đoàn [...]

10:01:pm 12/04/11 | Đăng tại QUẢNG CÁO | Đọc tiếp »

Ngô Bảo Châu và lòng yêu nước

Ngô Bảo Châu và lòng yêu nước

Những gì Giáo Sư Ngô Bảo Châu đã làm là một điều rất đáng mừng cho phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ của Việt Nam ta

03:32:pm 12/04/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Liên Xô đã nói dối về chuyến bay vào vũ trụ của Yuri Gagarin vào năm 1961

Liên Xô đã nói dối về chuyến bay vào vũ trụ của Yuri Gagarin vào năm 1961

Liên Xô còn nói dối về cách tiếp đất, họ tuyên bố rằng ông ngồi trong khoang tiếp đất, nhưng thực ra là ông đã nhảy dù ra ngoài.

03:22:pm 12/04/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ngô Bảo Châu đóng cửa Blog

Ngô Bảo Châu đóng cửa Blog

Vậy bây giờ là thời điểm để dừng lại và suy nghĩ. Không thể dừng lại mà không nói một lời chia tay.

03:46:am 12/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nếu vắng anh

Nếu vắng anh

Hắn là đứa luôn sống chân tình với mọi người, chân tình một cách rất hồn nhiên.

03:20:am 12/04/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đơn tố cáo của bà Vũ Thúy Hà

Đơn tố cáo của bà Vũ Thúy Hà

Rõ ràng, chồng tôi không nói gì, không làm gì vi phạm trật tự công cộng để bị đánh dã man và bị bắt giữ.

03:07:am 12/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tại sao chưa đến Việt Nam?

Tại sao chưa đến Việt Nam?

Dân chủ hóa là một trào lưu thời đại, một xu thế tất yếu, đã xẩy ra tại các nước Đông Âu, tại các nước Trung Á, và giờ đây đang xẩy ra tại các nước thuộc khối Hồi Giáo Bắc Phi và Trung Đông. Tại sao chưa xẩy ra tại Việt Nam, một nước [...]

12:11:am 12/04/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thiếp kể chàng nghe: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thiếp kể chàng nghe: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Cây có gốc mới xanh cành nở ngọn Nước có nguồn mới biển cả sông sâu. (Ca dao) Anh yêu, hôm nay mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày giỗ Tổ Hùng Vương, chàng có biết thắp hương kính nhớ các ngài không? Thứ Bảy vừa rồi, em và bạn hữu dự lễ giỗ Vua [...]

12:01:am 12/04/11 | Đăng tại MEDIA, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »