WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:27:pm 24/04/11 Đăng ngày “April 24th, 2011”

Vàng & đỏ

Vàng & đỏ

02:27:pm 24/04/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

LS Nguyễn Thị Dương Hà viết đơn xin gặp chồng

LS Nguyễn Thị Dương Hà viết đơn xin gặp chồng

Kể từ khi bị mất quyền bào chữa cho chồng, bà Nguyễn Thị Dương Hà không được gặp ông Cù Huy Hà Vũ nữa.

10:24:am 24/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đảng không phải là cha mẹ, còn nhân dân cũng không phải là con cái.

Đảng không phải là cha mẹ, còn nhân dân cũng không phải là con cái.

Đảng không thể tiếp tục coi nhân dân là những đứa trẻ con, không có khả năng quản lí chính mình, như trước được nữa.

10:24:am 24/04/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam: Khi là “thượng đế” cũng bị đánh

Việt Nam: Khi là “thượng đế” cũng bị đánh

Nguyên nhân chính phải là sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức, coi thường pháp luật và nhân phẩm của người khác đã và đang trở thành lẽ thường tình trong cuộc sống thường ngày của xã hội Việt Nam hiện nay

10:17:am 24/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người nghèo Sài Gòn đối phó với bão giá

Người nghèo Sài Gòn đối phó với bão giá

…Không còn là “bão giá” nữa mà phải kêu là “sóng thần giá” đang ập xuống đầu người Việt Nam bất kể là ai.

09:45:am 24/04/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đập nước Xayaburi: Nỗi ưu tư đối ngoại

Đập nước Xayaburi: Nỗi ưu tư đối ngoại

Trung Quốc đã biết khai thác quyền lợi vị kỷ của Lào hiện nay, cũng như của Kampuchia trước đây, để phục vụ cho chiến lược trường kỳ cô lập, làm suy yếu, và cuối cùng khuất phục, đưa Việt Nam trở lại vai trò chư hầu của TQ như xưa kia.

05:06:am 24/04/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Blogger Anh Ba SG được gặp vợ con

Blogger Anh Ba SG được gặp vợ con

Đây là lần đầu tiên luật sư, doanh nhân, nhà báo Phan Thanh Hải được gặp gia đình kể từ ngày bị bắt

04:49:am 24/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Kêu gọi VN trả tự do cho ông Vi Đức Hồi

Kêu gọi VN trả tự do cho ông Vi Đức Hồi

Khi hình sự hoá các vụ bất đồng chính kiến ôn hòa, Việt Nam đã vi phạm các nghĩa vụ của mình trong vai trò một quốc gia thành viên của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, cũng như chính Hiến pháp của Việt Nam

04:44:am 24/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trung Cộng hư trương thanh thế

Trung Cộng hư trương thanh thế

Cuối tháng 3 vừa qua để chứng minh cho thế giới về sự minh bạch trong chính sách quốc phòng, Bắc Kinh đã công bố bạch thư quốc phòng năm 2011. Người ta không quên cách đây vài năm, trong bạch thư quốc phòng năm 2008, Trung Cộng đã cao giọng tuyên bố rằng: “Thế [...]

02:53:am 24/04/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »