WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:13:pm 25/04/11 Đăng ngày “April 25th, 2011”

Lại một người chết khi bị công an tạm giam

Lại một người chết khi bị công an tạm giam

Cập nhật: VNE nói nạn nhân có “tiền sử bệnh tim” và “treo cổ chết”…

04:13:pm 25/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cuba đang “Tự diễn biến” nhanh và mạnh hơn

Cuba đang “Tự diễn biến” nhanh và mạnh hơn

“Truyện cách mạng ở Cuba cứ như là một chuyện- kể- truyền -hình (Telenovela) 50.000 tập(!) mà người ta cứ tưởng tập sắp tới là tập cuối ….nhưng không, nó vẫn tiếp tục”.

03:58:am 25/04/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Làm thế nào để chiến thắng?

Làm thế nào để chiến thắng?

Phần lớn các đoàn thể, đảng phái thiếu chiến lược đấu tranh hữu hiệu, thiếu kế hoạch cùng chương trình đào tạo và phát triển thành viên, thiếu hoạch định chương trình hành động cụ thể

02:57:am 25/04/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bà Trần Lệ Xuân qua đời

Bà Trần Lệ Xuân qua đời

Bà Trần Lệ Xuân sinh năm 1924 tại Hà Nội trong một gia đình danh giá

02:26:am 25/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đối mặt[3]

Đối mặt[3]

Cực chẳng đã một số người làm đơn khiếu nại, tổ chức biểu tình ôn hòa đề nghị đảng, nhà nước xem xét, xử lý những khuất tất, mờ ám của một số cán bộ có chức quyền của đảng, kiến nghị xem xét các quyền lợi chính đáng để người dân đỡ thiệt thòi… thì bị đảng quy cho là lợi dụng tự do dân chủ, bị các thế lực thù địch xúi giục gây rối, mất ổn định… rồi thẳng tay đàn áp.

12:00:am 25/04/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »