WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:59:am 26/04/11 Đăng ngày “April 26th, 2011”

Chấm dứt độc quyền ảnh hưởng của các chính trị gia lên đời sống nhân loại

Chấm dứt độc quyền ảnh hưởng của các chính trị gia lên đời sống nhân loại

Có ảnh hưởng nhất với thứ hạng cao lại là các nghệ sĩ, các nhà hoạt động xã hội, những nhà cải cách và tranh đấu dân chủ, các nhà khoa học…

10:59:am 26/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bà Ngô Đình Nhu ‘tha thứ hết’

Bà Ngô Đình Nhu ‘tha thứ hết’

Những tư tưởng hận thù, những lời nói động chạm hay nặng nề đến những người đã làm đảo chính, lật đổ Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và giết chết chồng bà, cố vấn Ngô Ðình Nhu, đều không được nhắc đến trong hồi ký.

04:48:am 26/04/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Phát hành CD # 1: tháng tư đen

Phát hành CD # 1: tháng tư đen

Ngày 30 tháng tư 2011, tưởng niệm cuộc đổi đời bi thảm, nhưng các bạn ở bốn phương trời làm sao đến với nhau? Hãy gặp nhau qua CD tháng tư đen. Xin giới thiệu với quý vị một đĩa CD chứa đựng những âm thanh lịch sử pha với nghệ thuật phản ánh ngày [...]

02:10:am 26/04/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Chernobyl: 25 năm sau

Chernobyl: 25 năm sau

Còn ở Việt Nam, ý định xây dựng nhà máy điện nguyên tử ở Bình Thuận vẫn giữ nguyên vì đây là ý muốn của Bộ Chính trị.

02:03:am 26/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vốn đầu tư nước ngoài vào VN giảm một nửa

Vốn đầu tư nước ngoài vào VN giảm một nửa

Singapore tiếp tục là nền kinh tế đầu tư mạnh nhất vào Việt Nam với hơn 1,1 tỷ USD

01:24:am 26/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ông Vi Đức Hồi được giảm án

Ông Vi Đức Hồi được giảm án

Ông Vi Đức Hồi gia nhập Đảng Cộng sản năm 1980 và từng là Giám đốc trường Đảng huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn.

01:12:am 26/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tại sao cần dân chủ?

Tại sao cần dân chủ?

Tính chất ưu việt của dân chủ nằm ở bốn điểm chính: bảo vệ nhân quyền, nhân đạo, hòa bình và thịnh vượng.

12:00:am 26/04/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Libya và Dầu Hỏa

Libya và Dầu Hỏa

Hành động nửa vời của Hoa Kỳ “vừa đánh vừa run” và cách sử dụng vũ lực của NATO khi đánh khi không để hai bên không bên nào diệt được bên nào phải chăng là một thỏa thuận giữa 5 Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an để Trung quốc và Liên bang Nga bỏ phiếu trắng?

12:00:am 26/04/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »