WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:39:pm 30/04/11 Đăng ngày “April 30th, 2011”

Toàn dân hãy đứng lên lật đổ Đảng CSVN bằng lá phiếu 2X

Toàn dân hãy đứng lên lật đổ Đảng CSVN bằng lá phiếu 2X

Có muốn cho gia đình, con cháu, bạn bè mãi mãi sống trong nô lệ, oan khiên và tù đày, áp bức dưới sự toàn trị của đảng cộng sản hay không?

01:39:pm 30/04/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

NATO bác bỏ đề nghị ngưng bắn và thương lượng của Gaddfi

NATO bác bỏ đề nghị ngưng bắn và thương lượng của Gaddfi

  Tin của PAP cho hay, NATO bác bỏ đề nghị lệnh ngừng bắn và thương lượng của nhà độc tài Gddafi được đưa ra trên TV Libya trong ngày thứ Bảy, 30 tháng Tư. – Chúng tôi muốn nhìn thấy việc làm, chứ không phải lời nói – Đại diện của liên minh NATO [...]

12:13:pm 30/04/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Dân tộc nào định mạng đó

Dân tộc nào định mạng đó

1. Tại sao có sự khác biệt về đời sống của người dân trong các quốc gia trên trái đất ? Làm người dân của một nước nhược tiểu, nghèo khổ, thua kém và bị đè đầu, cưởi cổ bởi một bè lũ bất nhân và bất lương, đôi khi chúng ta cũng đau buồn [...]

09:37:am 30/04/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Quận Cam: Mở đầu 30 tháng 4 với “khúc khoai mì tình nghĩa”

Quận Cam: Mở đầu 30 tháng 4 với “khúc khoai mì tình nghĩa”

Trong lịch sử VN cận đại, có lẽ ngày được nhiều người ghi nhớ nhất, là 30/4/1975. Với đảng CSVN: 30/4: Ngày chiến thắng Mỹ Ngụy? 30/4: Ngày giải phóng miền Nam? 30/4: Ngày thống nhất đất nước? … Với VNCH: 30/4: Ngày tủi hờn bại trận? 30/4: Ngày miền Bắc xâm lăng? 30/4: Ngày [...]

09:05:am 30/04/11 | Đăng tại MEDIA, NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Đùa dai

Đùa dai

Việt Nam cứ như chuyện “cố đấm ăn xôi”, ngang nhiên thách thức công luận toàn cầu…

03:07:am 30/04/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thư Blogger ‘Thằng Nông Dân’ gửi Kami nhân ngày 30-4

Thư Blogger ‘Thằng Nông Dân’ gửi Kami nhân ngày 30-4

Tôi rất mong bạn hãy sớm ngày tìm ra một con đường cách mạng cho dân tộc Việt Nam để đưa đất nước thoát ra khỏi cảnh lầm than bởi vì không ai có thể làm được điều đó bằng chính bạn và những người dân trong nước.

03:01:am 30/04/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trung Quốc sẽ phải đương đầu với xáo động kinh tế

Trung Quốc sẽ phải đương đầu với xáo động kinh tế

Dan Washburn phỏng vấn LS Gordon G. Chang 23-04-2011 Nguồn: Asia Society Người dịch: Nguyễn Quốc Khải LGT: Ông Gordon G. Chang là một luật sư và là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó hai cuốn nổi tiếng là “Nuclear Showdown: North Korea Takes on the World” và “The Coming Collapse of China.”  [...]

12:02:am 30/04/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Những nghịch lý lịch sử của thế kỷ 20 và hành trình đi tìm tính chính thống lịch sử ở thế kỷ 21[2]

Những nghịch lý lịch sử của thế kỷ 20 và hành trình đi tìm tính chính thống lịch sử ở thế kỷ 21[2]

Có một dân tộc nào trên thế giới phải hy sinh hàng bao thế hệ chiến đấu giải phóng nầy nọ để cho thế hệ con cháu “được” mất mọi quyền tự do của con người như dân tộc Việt Nam chăng?

12:00:am 30/04/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

‘Bà Nhu như tôi từng biết’

‘Bà Nhu như tôi từng biết’

Cả đời, bà chỉ biết có một mình ông Ngô Đình Nhu mà thôi. Trong suốt nửa thế kỷ qua, những người muốn công kích hay phỉ báng bà đã không tìm ra được bất cứ một điều gì về vấn đề tình cảm để mang ra công kích bà.

12:00:am 30/04/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Chu Ân Lai nói chuyện với Hồ Chí Minh

Chu Ân Lai nói chuyện với Hồ Chí Minh

Nếu không, quan hệ giữa hai nước chúng ta có thể chuyển từ tốt sang xấu, ảnh hưởng đến hợp tác giữa hai nước.

12:00:am 30/04/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »