WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:18:pm 15/08/13 Đăng ngày “August 15th, 2013”

Ngày của mẹ

Ngày của mẹ

Mẹ không có ngày sinh. Năm sinh cũng không. Về ngày mẹ ra đời, bà ngoại chỉ nói vỏn vẹn một câu, “cái năm đói thì mày biết ngồi“. Nên lúc muốn tăng thêm chút tuổi, mẹ bảo, sinh năm 1942. Lúc muốn trẻ hơn một ít, mẹ nói sinh năm 1944. Mẹ chọn đại [...]

12:18:pm 15/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hãy biết quyền của mình (2): Chống bắt giữ tùy tiện

Hãy biết quyền của mình (2): Chống bắt giữ tùy tiện

Cơ quan công an còn có dấu hiệu vi phạm Điều 124 Bộ luật Hình sự, “Tội xâm phạm chỗ ở của công dân”

11:38:am 15/08/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cùng viết vào trang sử hôm nay, còn quá khứ hãy để lịch sử phán xét

Cùng viết vào trang sử hôm nay, còn quá khứ hãy để lịch sử phán xét

Giá như “trí thức XHCN” không bị Ngu trung cho Đảng mà mạnh mẽ tập hợp lực lượng toàn dân đang phẫn uất lúc bấy giờ, đứng lên làm cuộc cách mạng dân tộc, thì đất nước đâu đến nỗi phải can qua cảnh núi xương sông máu sau này!

01:08:am 15/08/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tưởng niệm Thầy Thích Như Điển

Tưởng niệm Thầy Thích Như Điển

Trong Thầy không có kẻ thù. Nếu có chăng, chỉ là tham, sân, si, tật đố. Ai cũng là bạn của Thầy, dẫu người ấy không đồng quan điểm của Thầy. Đây là điểm son của người quân tử, như hoa sen vượt khỏi bùn nhơ, như lá sen không làm cho nước đọng lại. Tất cả rồi cũng trôi qua. Tất cả rồi cũng trở về vị trí uyên nguyên của nó. Đó là bản thể Di Đà, Duy Tâm Tịnh Độ. Tất cả điều nầy ai ai cũng có, chúng ta chỉ cần tánh sáng ấy hiển lộ ở mọi người mà thôi.

12:51:am 15/08/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Cờ đỏ và nhân cách thời nay

Cờ đỏ và nhân cách thời nay

Nhân cách con người là sản phẩm của chế độ xã hội đương thời. Một xã hội giả tạo với những cơn lên đồng bệnh hoạn này, ai sẽ giữ lại được linh hồn đích thực của kẻ sĩ?

12:42:am 15/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nguyễn Phương Uyên chính là người yêu nước

Nguyễn Phương Uyên chính là người yêu nước

Chính nghĩa thuộc về người yêu nước em sẽ chiến thắng. Tinh thần yêu nước và lòng dũng cảm của em sẽ đưa tên tuổi của em vào trang sử vàng của dân tộc. Có thể bản án tới đây không có thay đổi gì nhiều hoặc y án nhưng không có bất cứ lý do gì chúng ta không yêu mến Uyên và Kha. Bởi đã là con người thì phải biết yêu và ghét. Từ lòng yêu nước các em có thể căm ghét và chống lại bất cứ kẻ nào đã và đang gây nguy hại cho đất nước này. Riêng tôi tôi yêu thương và quý mến các em nhiều.

12:28:am 15/08/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cơ hội cuối cùng

Cơ hội cuối cùng

Không thể thoát Trung nếu dân và chính quyền không là một. Dân không thể là một với một chính quyền độc tài, đàn áp dân, đàn áp những người yêu nước, bỏ tù những người phản đối ôn hoà những sai lầm của chính quyền. Không thể có được con đường thoát Trung nếu không thiết lập được một quan hệ chân thật với Hoa Kỳ. Nhưng không thể chân thật với Mỹ nếu không chân thật với người dân của mình trước đã.

12:01:am 15/08/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »