WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:48:pm 06/08/13 Đăng ngày “August 6th, 2013”

Thư ngỏ gửi các nhà trí thức thiên tả hải ngoại

Thư ngỏ gửi các nhà trí thức thiên tả hải ngoại

Vấn đề mấu chốt hiện giờ là quyền quyết định tối hậu nằm trong tay nhân dân VN. Muốn thoát khỏi vòng kiềm chế của TQ chỉ còn cách là…

04:48:pm 06/08/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Thương người em nhỏ, bây giờ ở đâu?

Thương người em nhỏ, bây giờ ở đâu?

Cô giáo Bích Hạnh mang thai và sinh đứa con trai khi chồng cô đang trốn lệnh truy nã, giờ bên mảnh vườn, ruộng xơ xác nắng lửa miền Trung ấy, cái căn nhà lụp xụp thấp tè cũ kỹ ấy phải cưu mang thêm một sinh linh nhỏ bé nữa.

02:08:pm 06/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đại sứ quán Mỹ tuyên bố về nghị định 72

Đại sứ quán Mỹ tuyên bố về nghị định 72

Ngày 6/8/2013 Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã ra một tuyên bố ngắn gọn như sau về nghị định 72 của chính phủ Việt Nam: “Các quyền tự do cơ bản áp dụng trong không gian mạng cũng giống như trong đời sống thực. Nghị định 72 dường như trái với nghĩa vụ [...]

01:48:pm 06/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người cộng sản phản tỉnh kiên hùng

Người cộng sản phản tỉnh kiên hùng

Tuớng Trần Độ là một hình ảnh nổi bật về sự ngộ nhận con đường đi theo ĐCSVN

09:46:am 06/08/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giỗ danh tướng Trần Độ tại Sài Gòn

Giỗ danh tướng Trần Độ tại Sài Gòn

Trần Độ còn là vị tướng quả cảm đi đầu mở lối cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi chủ nghĩa Mác Lê nin lần lạc và tội lỗi.

06:31:am 06/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngoại trưởng Pháp nêu vấn đề blogger Việt Nam bị trấn áp

Ngoại trưởng Pháp nêu vấn đề blogger Việt Nam bị trấn áp

có một vấn đề đặc biệt liên quan đến các blogger, vì vừa có một nghị định được đưa ra, đe dọa trừng phạt nặng nề blogger nào loan đi một số thông tin nào đó, và đã có một số blogger bị kết án.

02:07:am 06/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cần vinh danh Điếu Cày

Cần vinh danh Điếu Cày

Điếu Cày đã từng được tổng thống Barak Obama vinh danh trong ngày Tự do Báo chí Thế giới (3-5-2012).

02:00:am 06/08/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc cạnh tranh giữa Facebook và búa liềm

Cuộc cạnh tranh giữa Facebook và búa liềm

Một nghị định mới đây của chính phủ Việt Nam đã ra đời nhằm ngăn chận hơn nữa sự tự do thông tin. Nghị định 72 Chính phủ Việt Nam do đảng cộng sản lãnh đạo vừa ra một nghị định gọi là nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ [...]

01:55:am 06/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »