WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:15:pm 26/08/13 Đăng ngày “August 26th, 2013”

Đừng xía vào chuyện Nước của đảng

Đừng xía vào chuyện Nước của đảng

02:15:pm 26/08/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đảng ta hơn ở chỗ vẫn còn nhiều người tốt?

Đảng ta hơn ở chỗ vẫn còn nhiều người tốt?

Dạo này nhận Job (việc) mới, bận tối ngày. Nên cũng có phần sao nhãng việc đàn sáo (gõ phím). Nhưng hôm nay, tình cờ vào Quê choa đọc được Chuyện mấy cái phong bì của Phan Chi khiến mình lại tủm tỉm cười và có hứng loạn bàn chút cho đỡ “nhạt miệng” (chữ [...]

01:54:pm 26/08/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

TS Nguyễn Nhã nói chuyện về chủ quyền biển đảo tại Praha

TS Nguyễn Nhã nói chuyện về chủ quyền biển đảo tại Praha

Ban tổ chức cho hay, buổi nói chuyện tối qua của tiến sĩ Nguyễn Nhã đã quyên góp được khoảng 1.700 đô-la cho quỹ dịch thuật và công bố những tài liệu liên quan tới chủ quyền biển đảo ra tiếng Anh.

12:42:pm 26/08/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đỗ Thị Minh Hạnh bị bắt – bị hành hạ – bị đánh đập trong tù và những phiên toà bất minh

Đỗ Thị Minh Hạnh bị bắt – bị hành hạ – bị đánh đập trong tù và những phiên toà bất minh

Hạnh bị kỷ luật rất nhiều lần vì không nhận tội, không làm tường trình, không chịu hạ mình trước công an khi bị gọi đi thẩm tra cũng như khi buộc phải lao động hay làm kiểm điểm.

02:03:am 26/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trong tầm tay của chủ tịch nước

Trong tầm tay của chủ tịch nước

Câu hỏi cấp thiết nhất hiện nay đối với dư luận xã hội và công luận quốc tế là trong vài ngày tới, chính quyền có thực hiện đặc xá đối với tất cả tù nhân chính trị còn đang bị họ hành hạ trong tù hay không?

01:32:am 26/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »