WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:13:pm 02/08/13 Đăng ngày “August 2nd, 2013”

Đi biểu tình ‘chống Cộng’ mệt và tốn kém

Đi biểu tình ‘chống Cộng’ mệt và tốn kém

Theo quan sát của tôi, những người mang cờ vàng ba sọc đỏ đi biểu tình không được tiền mà thực tế hoàn toàn ngược lại, họ còn mất tiền.

03:13:pm 02/08/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nghị định thần thông 72

Nghị định thần thông 72

02:06:pm 02/08/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Anh quốc làm phim về Nguyễn Tường Vân

Anh quốc làm phim về Nguyễn Tường Vân

Toà Thượng thẩm Singapore đã tuyên phạt Nguyễn Tường Vân tử hình vào ngày 20 tháng 3 năm 2004.

12:19:pm 02/08/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Blogger Điếu Cày ngưng tuyệt thực

Blogger Điếu Cày ngưng tuyệt thực

Ngày 27.7.2013 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã đã cử ông Nga vào trại gặp ông, tiếp nhận và giải quyết các đơn tố cáo và khiếu nại, đồng thời cũng đề nghị ông ngưng tuyệt thực

11:54:am 02/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Giáo phận Vinh: công an Nghệ An bắt cóc hai giáo dân

Giáo phận Vinh: công an Nghệ An bắt cóc hai giáo dân

VRNs (02.08.2013) – Nghệ An – Đã hơn một tháng nay, sự hoang mang và phẫn nộ đang bao trùm trên toàn giáo xứ Mỹ Yên, Gp Vinh kể từ khi Công an Nghệ An bắt cóc 2 giáo dân thuộc giáo xứ này vào ngày 27/6/2013. Và cho đến hôm nay, gia đình và [...]

11:41:am 02/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành cảnh báo du lịch toàn cầu

Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành cảnh báo du lịch toàn cầu

Thông tin hiện cho thấy al-Qaeda và các tổ chức liên hệ của chúng tiếp tục âm mưu kế hoạch tấn công khủng bố cả trong vùng Trung Đông và xa hơn nữa, và họ có thể tập trung nỗ lực để thực hiện các cuộc tấn công trong giai đoạn từ nay đến cuối tháng Tám,” Hoa Kỳ đã ra loan báo trong bản tuyên bố. “Báo động du lịch này hết hạn vào ngày 31 tháng 8 năm 2013.

11:00:am 02/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tố Hữu và Điếu Cày

Tố Hữu và Điếu Cày

Ông Điếu Cày tuyệt thực, chiến đấu với guồng máy đảng như thế thì làm sao chẳng bị vu oan giá họa, chẳng bị đọa đày trối chết.

07:49:am 02/08/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Gánh nặng lịch sử của Nhất Linh. Ai là người gánh nổi? [2]

Gánh nặng lịch sử của Nhất Linh. Ai là người gánh nổi? [2]

Không nên bất công với lịch sử Văn học và cũng không nên coi văn học miền Nam gói trọn vào một văn đoàn mà vốn nay nó đã thực sự bị vượt qua.

07:21:am 02/08/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Những bài học cho Tổng thống Barack Obama

Những bài học cho Tổng thống Barack Obama

Ông bà ta dạy “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, lần này Tổng Thống Hoa Kỳ Obama ở nhà lại học được một sàng khôn.

12:00:am 02/08/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lấy mạng người làm trò diễn

Lấy mạng người làm trò diễn

Hôm nay dư luận dấy lên cho rằng tờ giấy này bị thay đổi năm, rõ ràng trên giấy in năm 2012, nhưng có nét ngoặc ở dưới chữa số 2 cuối cùng thành số 3 biến thành là năm 2013. Nét chữ chữa ai cũng thấy rõ.

12:00:am 02/08/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Video Clip Điếu Cày trong trại giam nói lên điều gì?

Video Clip Điếu Cày trong trại giam nói lên điều gì?

Rõ ràng, với số lượng thức ăn gửi vào cụ thể, công an hoàn toàn có thể kiểm đếm số lượng để xác định Nguyễn Văn Hải đã ăn bao nhiêu và Nguyễn Văn Hải phải xác minh vào đó? Điều này chắc không khó lắm, nếu ông Hải vẫn ăn đồ tiếp tế.

12:00:am 02/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »