1 Phản hồi cho “Nghị định thần thông 72”

  1. Chu Mot says:

    Đảng cho ta vạn phép mầu,
    tweeter, facebook cúi đầu, phải vâng !

Phản hồi