WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:03:pm 12/08/13 Đăng ngày “August 12th, 2013”

Một nghị định vô lý, vô duyên, vô dụng

Một nghị định vô lý, vô duyên, vô dụng

Việc thực thi NĐ72 cũng sẽ cực kỳ bế tắc, bế tắc ngay từ ngày nó có giá trị.

04:03:pm 12/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khi nào Việt Nam có thay đổi?

Khi nào Việt Nam có thay đổi?

Một nguyên nhân sâu xa mà thay đổi chưa xảy ra tại Việt Nam chính là do thái độ chấp nhận, hợp tác với cái sai, cái xấu hoặc khoanh tay đứng nhìn của người dân. Đó cũng là do họ chưa ý thức được quyền của mình vì những khái niệm về “quyền con người” còn rất xa lạ. Nhưng rõ ràng những phản kháng dân sự của cá nhân cũng rất ảnh hưởng đến chính quyền.

09:46:am 12/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đài TQ nói về ‘nhập khẩu’ phụ nữ Việt

Đài TQ nói về ‘nhập khẩu’ phụ nữ Việt

Kênh truyền hình tiếng Anh ở Trung Quốc, BON, vừa có phóng sự về Bấm thị trường “nhập khẩu” cô dâu Việt Nam trong mục Góc người tiêu dùng. Cái giá để cưới một cô dâu Việt Nam là rẻ mạt đối với đàn ông Trung Quốc so với cưới một cô dâu cùng quốc [...]

05:23:am 12/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Hãy biết quyền của mình (1): Chụp ảnh công an

Hãy biết quyền của mình (1): Chụp ảnh công an

Việc thực hiện quay phim, chụp ảnh là quyền của người dân và đó là hoạt động thể hiện chức năng kiểm tra, giám sát của người dân đối với hoạt động của cơ quan công an.

04:01:am 12/08/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hai cha con “người rừng” gây nhiều xúc động

Hai cha con “người rừng” gây nhiều xúc động

Các hãng thông tấn và báo khác như BBC News, Xinhua, Sky News, Heral Sun, The Mirror… cũng đăng tải câu chuyện kỳ lạ về cha con ông Thanh kèm chùm ảnh và video của đài truyền hình Việt Nam.

03:25:am 12/08/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bí ẩn Gogol

Bí ẩn Gogol

Người ta cho rằng trong đêm đó Gogol đã đốt tập hai “Những linh hồn chết”. Thế nhưng sau đó tập bản thảo lại được tìm thấy trong số sách của ông. Cho đến tận bay giờ, không ai biết đêm ấy Gogol đã đốt cái gì.

03:12:am 12/08/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Lê Hiếu Đằng- Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh…

Lê Hiếu Đằng- Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh…

Bài viết nầy cũng là để trải lòng với bạn bè, đồng đội và những nhân sĩ trí thức, các văn nghệ sĩ, các bạn TNSVHS mà tôi đã quen hoặc mới quen

03:05:am 12/08/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thử tìm nguyên nhân căn bệnh vô cảm

Thử tìm nguyên nhân căn bệnh vô cảm

Một xã hội tốt đẹp phải song hành với một hệ thống chính quyền tốt đẹp, trong đó sự trung thực là tiêu chí hàng đầu.

12:57:am 12/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »