WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:33:pm 23/08/13 Đăng ngày “August 23rd, 2013”

Nails Việt toàn nước Anh đang lo lắng

Nails Việt toàn nước Anh đang lo lắng

Suốt một tuần qua dồn dập nhiều sự kiện diễn ra trên khắp nước Anh khiến người Việt đang làm việc trong ngành nails lo lắng và bàn tán. Một loạt các tờ báo lớn của Anh tập trung mô tả các tiệm nails của người Việt khai thác nhân viên như nô lệ, thậm [...]

03:33:pm 23/08/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phải chăng đất cho những đấu tranh dân chủ đã chật chôi?

Phải chăng đất cho những đấu tranh dân chủ đã chật chôi?

Sự tỉnh ngộ đó là một điều lớn lao tác động đến tâm lý nhân dân. Đấy! họ theo CS như thế mà giờ họ còn phải thốt ra những lời phê phán ĐCS, họ phải sám hối…

03:30:pm 23/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đại diện Blogger Việt Nam gặp gỡ Liên minh Báo chí Đông Nam Á

Đại diện Blogger Việt Nam gặp gỡ Liên minh Báo chí Đông Nam Á

Các đại diện blogger đã tường trình khái quát tình hình tự do thông tin, ngôn luận và biểu đạt ở VN; trình bày các thủ thuật quản lí truyền thông của nhà nước VN…

05:12:am 23/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cô đơn

Cô đơn

Hòa nhớ lại hồi đi tù cải tạo được hơn một năm, anh nhận được thư gia đình cho biết mẹ bị đau nặng phải nằm nhà thương…

03:58:am 23/08/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Cuộc ‘so găng’ lịch sử [5]

Cuộc ‘so găng’ lịch sử [5]

Lòng dân mong muốn lúc này là: Thực sự được sống trong nền dân chủ, tự do phổ quát…

03:51:am 23/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nói một lần này thôi

Nói một lần này thôi

Tôi không thuộc, không là thành viêncủa bất kỳ một đảng phái nào trừ khối 8406.

03:36:am 23/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhà văn Thế Dũng: “Tôi chỉ biết học hỏi ý chí của loài Kiến”

Nhà văn Thế Dũng: “Tôi chỉ biết học hỏi ý chí của loài Kiến”

Phóng viên Kiều Oanh (VTC10)phỏng vấn Nhà văn Thế Dũng Giám đốc NXB VIPEN (www.vipen.de) tại CHB Đức(dành cho Chuyên mục Người Việt ở năm châu) Lý do tại sao ông thành lập nhà xuất bản VIPEN? Trước hết là vì tôi hy vọng qua những cuốn sách người Đức và người Việt sẽ dần [...]

12:00:am 23/08/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Ánh sáng của tuổi trẻ và bóng tối của chế độ CSVN

Ánh sáng của tuổi trẻ và bóng tối của chế độ CSVN

Ngọn lửa tưởng chỉ là một vấn đề cá nhân nhưng phút chốc đã là biểu tượng sự phản kháng của toàn xã hội. Người Tunisia đã đứng lên!

12:00:am 23/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »