WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:24:pm 05/03/16 Đăng ngày “March 5th, 2016”

Nàng Công Chúa Giữa Rừng Lào

Nàng Công Chúa Giữa Rừng Lào

Người Lào, kể cả đám cán bộ tuyên huấn Lào Cộng chắc vẫn còn giữ được phần nào bản tính chất phác nên không thể nói dối (xoen xoét) suốt ngày – như Việt Cộng.

12:24:pm 05/03/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Liệu Việt Nam có thể tự cải cách?[1]

Liệu Việt Nam có thể tự cải cách?[1]

Những ai đọc ANHBASAM nhiều tháng nay, đều có thể biết câu hỏi này là của tác giả Nguyễn Thị Từ Huy, một người viết có uy tín, uy tín bởi phương pháp tiếp cận có tính cách hàn lâm, bởi sự mạch lạc của tư duy lôgíc và sự sâu sắc phong phú trong [...]

12:03:pm 05/03/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bình mới, rượu cũ và bệnh mau quên của người Việt hải ngoại

Bình mới, rượu cũ và bệnh mau quên của người Việt hải ngoại

Bệnh mau quên ở người Việt hải ngoại mà tôi nói đến trong bài viết này thường chỉ tấn công vào thế hệ di dân đầu tiên.

11:55:am 05/03/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thằng hề nói có, đảng nói không, tin ai?

Thằng hề nói có, đảng nói không, tin ai?

Trước hết, người viết bài này chân thành xin lỗi giới nghệ sĩ nói chung, xin lỗi quý nghệ sĩ Hài nói riêng, về hai chữ: Thằng hề, tôi chỉ dùng thằng hề nói về Hoài Linh mà thôi. Hài kịch hay chuyện cười không chỉ là liều thuốc bổ, nó còn có thể điều [...]

11:47:am 05/03/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »