WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:33:pm 12/03/16 Đăng ngày “March 12th, 2016”

Gạc Ma – Vòng tay bất nghĩa

Gạc Ma – Vòng tay bất nghĩa

03:33:pm 12/03/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nguyễn Mai Trung Tuấn và những khuyết điểm nền tảng của Pháp Chế XHCN

Nguyễn Mai Trung Tuấn và những khuyết điểm nền tảng của Pháp Chế XHCN

Em Nguyễn Mai Trung Tuấn chỉ là một trong hằng vạn trẻ em Việt Nam nạn nhân của chế độ.

03:19:pm 12/03/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sự vô cảm của người Việt Nam

Sự vô cảm của người Việt Nam

Chuyện kẹt xe, chuyện tai nạn giao thông với số thương vong kỷ lục, chuyện ngộ độc thực phẩm, trẻ em chích ngừa bị chết hàng loạt, việc đường phố ngập lụt khủng khiếp sau những con mưa lớn

03:01:pm 12/03/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Con trai Thủ tướng Dũng đính hôn

Con trai Thủ tướng Dũng đính hôn

Tháng 10 năm ngoái, ông Nguyễn Minh Triết được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2015-2020.

09:35:am 12/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tác giả Trần Bình Nam qua đời

Tác giả Trần Bình Nam qua đời

Ban biên tập Đàn Chim Việt xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân quyến của ông. Chúc ông yên giấc ngàn thu.

02:41:am 12/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »