WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:53:pm 29/03/16 Đăng ngày “March 29th, 2016”

Fildel Castro: Không cần quà từ tay đế quốc

Fildel Castro: Không cần quà từ tay đế quốc

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa kết thúc chuyến thăm lịch sử tới Cuba vào tuần trước. Ông có một bài phát biểu khoảng trên 4000 từ tại Quảng trường Cách mạng Havana được nhân dân Cuba nồng nhiệt hưởng ứng. Đúng một tuần sau, Fidel Castro nguyên Chủ tịch Cuba từ 1959 đến 2008, [...]

06:53:pm 29/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người Séc và người Việt biểu tình chống Tập Cận Bình

Người Séc và người Việt biểu tình chống Tập Cận Bình

Ông Tập sẽ có các buổi làm việc, hội đàm tại Séc trong 2 ngày trước khi qua Mỹ tham gia cuộc họp thượng đỉnh về hạt nhân.

04:43:pm 29/03/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ba Sao chi mộ[1]

Ba Sao chi mộ[1]

“Chúng tôi, cứ hai người bị chung một chiếc còng. Vừa lên đất liền, hai bên đường đã có người dân Miền Bắc đợi sẵn. Họ ném gạch đá vào chúng tôi. …”

01:36:am 29/03/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Fidel Castro lên tiếng chống những lời rào đón của Mỹ

Fidel Castro lên tiếng chống những lời rào đón của Mỹ

“Tôi hình dung rằng bất kỳ ai trong số chúng ta cũng có nguy cơ bị đau tim khi nghe những lời này từ tổng thống Mỹ”.

01:30:am 29/03/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Quan hệ chư hầu

Quan hệ chư hầu

01:16:am 29/03/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »