WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:29:pm 22/03/16 Đăng ngày “March 22nd, 2016”

TS Nguyễn Quang A gửi đơn yêu cầu khẩn cấp

TS Nguyễn Quang A gửi đơn yêu cầu khẩn cấp

Tối thứ Bảy, ngày 19/03/2016, ông Trần Văn Bái tổ trưởng tổ dân phố số 13, Phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội đã phát tán tập tài liệu in gồm 6 trang

10:29:pm 22/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Miền Bắc tiên phong đi lên CNXH

Miền Bắc tiên phong đi lên CNXH

Sự thu hút đầu tư của Hà Nội là đi lên về con số, cũng là sự đi lên trong việc kiếm chác của những người cộng sản miền Bắc.

03:12:am 22/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

‘Đừng có chờ đợi thái độ chống Trung Quốc từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam’

‘Đừng có chờ đợi thái độ chống Trung Quốc từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam’

  Tôi  luôn theo dõi kỹ tình hình chính trị trong nước để nhận biết tình hình đúng như nó có, tránh khỏi những lầm lẫn. Hiện có một luồng nhận thức, một mong ước rằng cuối cùng thì lãnh đạo Cộng sản Việt Nam sẽ tỉnh ngộ, nhận ra không có con đường nào [...]

03:06:am 22/03/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Lệnh tấn công tết Mậu Thân của CS

Lệnh tấn công tết Mậu Thân của CS

Bài thơ chúc Tết của HCM đầu năm 1968 và đầu năm Mậu Thân chính là lệnh tấn công của CSVN…

02:52:am 22/03/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ Thức: Văn chương phản kháng, viết từ Bắc Hàn

Từ Thức: Văn chương phản kháng, viết từ Bắc Hàn

Lần đầu tiên, một cuốn sách mô tả và tố cáo xã hội Bắc Hàn, do một tác giả hiện sống tại chỗ, tới tay độc giả Tây Phương.

02:43:am 22/03/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Thay đổi 3 chức chủ chốt trước nhiệm kỳ là trái hiến pháp

Thay đổi 3 chức chủ chốt trước nhiệm kỳ là trái hiến pháp

Theo dự kiến, từ ngày 31/3/2016, Quốc hội sẽ xem xét và tiến hành bầu cử (thực chất là miễn nhiệm) 3 chức danh

02:33:am 22/03/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhân quyền Việt Nam là nhân quyền có đuôi?

Nhân quyền Việt Nam là nhân quyền có đuôi?

Nòng nọc chỉ sống dưới nước, tự cắt đuôi thành ếch sống được cả ở trên cạn. Chim Pingouin sống bằng bắt cá, không bay, cánh cụt dần thành chim cánh cụt.

02:25:am 22/03/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tranh cử TT 2016: Cộng Hòa, Dân Chủ đường vẫn còn xa

Tranh cử TT 2016: Cộng Hòa, Dân Chủ đường vẫn còn xa

Mặc dù tất cả những dự đoán đều nói có lẽ cuối cùng sẽ là trận chiến chiến giữa bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ và ông tỷ phú Donald Trump của đảng Cộng Hòa, nhưng cho đến bây giờ những cử ứng viên khác vẫn chưa chịu rời khỏi đường đua

02:09:am 22/03/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »