WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:50:pm 08/03/16 Đăng ngày “March 8th, 2016”

Từ Thức: GS Nguyễn ngọc Bích từ trần, một thư viện vưà cháy

Từ Thức: GS Nguyễn ngọc Bích từ trần, một thư viện vưà cháy

Tin anh Nguyễn Ngọc Bích từ trần khiến bạn bè của anh- rất đông- sững sờ. Một người gần 80 tuổi thọ (anh sinh năm 1937 ) ra đi là chuyện thường tình, một tin buồn, nhưng một tin buồn đến hàng tuần, hàng tháng. Sinh, bệnh, lão tử là lẽ trời. Nhưng tin anh [...]

05:50:pm 08/03/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

8/3 chính quyền Gia Lai đàn áp phụ nữ và trẻ con

8/3 chính quyền Gia Lai đàn áp phụ nữ và trẻ con

Sáng 7/3/2016, chị Trần Thị Hồng gặp ông Garrett Harkins, tuỳ viên chính trị của Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, để trình bầy về việc chồng chị – mục sư Nguyễn Công Chính hiện nay đang bị ngược đãi và khủng bố tinh thần trong trại giam Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. [...]

05:45:pm 08/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tản mạn về thiện nguyện

Tản mạn về thiện nguyện

Hiện tại tôi muốn đứng bên cạnh phe yếu, tức xã hội dân sự hơn, xã hội chính trị có nhiều người làm rồi.

05:39:pm 08/03/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Về chiến thuật trì hoãn, chây ỳ

Về chiến thuật trì hoãn, chây ỳ

Ở nhiều nước dân chủ chưa thuần thục, mới đạt dân chủ mức sơ khai hoặc dân chủ chưa đầy đủ, bộ máy Nhà nước thường dùng các thủ thuật để vi phạm hiến pháp, trong đó chiến thuật trì hoãn và chây ỳ là phổ biến nhất. Chiến thuật đó thể hiện trong ý [...]

05:34:pm 08/03/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

ĐSQ Hoa Kỳ gửi thư phân ưu việc Linh mục Matthew Vũ Khởi Phụng từ trần

ĐSQ Hoa Kỳ gửi thư phân ưu việc Linh mục Matthew Vũ Khởi Phụng từ trần

Ngày 7/3/2016, ngài David Muehlke, Viên chức Chính trị, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã thay mặt Đại sứ quán Hoa Kỳ gửi thư chia buồn về việc linh mục Matthew Vũ Khởi Phụng qua đời.

04:08:am 08/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cướp lớn ở Sầm Sơn

Cướp lớn ở Sầm Sơn

Tập đoàn FLC ngẫu nhiên lớn mạnh khi Nguyễn Phú Trọng lên chức TBT vào năm 2011 và từ đó đến nay FLC càng phát triển tột bậc nhờ nhưng dự án được nâng đỡ.

02:08:am 08/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bộ trưởng Tài chính: “Đến năm 2017 mà đứt dây thì chúng ta chết”

Bộ trưởng Tài chính: “Đến năm 2017 mà đứt dây thì chúng ta chết”

Câu chuyện cân đối thu chi ngân sách đã được thảo luận sôi nổi, thậm chí có lúc gay gắt tại Ủy ban thường vụ Quốc hội khi bàn về đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm (2016-2020). Nhiều con số giả định được đưa ra trong các bản kế [...]

01:54:am 08/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hôm nay mùng 8 tháng 3

Hôm nay mùng 8 tháng 3

Có nhiều người than phiền phụ nữ có Ngày Quóc tế Phụ nữ, có nhiều tổ chức tranh đấu cho quyền lợi người phụ nữ, trong lúc đó, cho tới thời đại @ này, vẫn chưa có một ngày dành cho cánh đàn ông

12:00:am 08/03/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »