WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:48:am 04/03/16 Đăng ngày “March 4th, 2016”

“Một trăm triệu năm thức ăn” của Stephen Lê

“Một trăm triệu năm thức ăn” của Stephen Lê

Trong khi rất nhiều quốc gia có vấn-đề thiếu ăn, nghĩa là ăn không đủ calo, thì ở các nước như Mỹ, Úc hay Canada, vấn-đề của chúng ta là ngược lại.

10:48:am 04/03/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Tại VN các nhà báo độc lập ngày càng mạnh

Tại VN các nhà báo độc lập ngày càng mạnh

Gần hai năm sau khi thành lập, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam qua tờ báo mạng nằm ngoài sự kiểm soát của đảng Cộng sản vẫn là một thách thức đối với độc quyền thông tin của nhà nước. Với hơn 130 hội viên và trung bình 70.000 người đọc mỗi ngày, người [...]

10:30:am 04/03/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

LS Võ An Đôn: Dân oan Nguyễn Văn Thông lĩnh án 3 năm rưỡi tù

LS Võ An Đôn: Dân oan Nguyễn Văn Thông lĩnh án 3 năm rưỡi tù

Các luật sư và hàng trăm người có mặt tại hội trường vô cùng ngỡ ngàng, thất vọng.

10:15:am 04/03/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »