WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dân biểu QH Đức: Ông Nguyễn Hữu Vinh không được xét xử công bằng trong phiên tòa phúc thẩm

Dân biểu Quốc hội CHLB Đức ông Martin Patzelt, người đỡ đầu cho Anh Ba Sàm theo chương trình „dân biểu bảo vệ dân biểu“ của Quốc hội Liên bang Đức (chương trình này đã được mở rộng, áp dụng cho những người Hoạt động Nhân quyền) đã ra một thông cáo báo chí vào ngày 23.09.2016 về phiên tòa phúc thẩm ở Hà Nội xét xử Anh Ba Sàm. Sau đây là bản chuyển ngữ thông cáo báo chí này.

Bà Lê Thị Minh Hà, vợ Anh Ba Sàm, trong một cuộc gặp nói chuyện với ông Dân biểu Martin Patzelt tại Quốc hội CHLB Đức ngày 07.09.2016

Bà Lê Thị Minh Hà, vợ Anh Ba Sàm, trong một cuộc gặp nói chuyện với ông Dân biểu Martin Patzelt tại Quốc hội CHLB Đức ngày 07.09.2016

Việt Nam: Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Hữu Vinh không được xét xử công bằng trong phiên tòa phúc thẩm

Tôi rất tiếc rằng nguyên tắc nhà nước pháp quyền lại một lần nữa không được áp dụng trong phiên tòa phúc thẩm (xem thông cáo báo chí của tôi ngày 13.09.2016) xét xử nhà hoạt động nhân quyền và là Blogger Nguyễn Hữu Vinh cũng như nữ đồng sự Nguyễn Thị Minh Thúy. Cả hai bản án sơ thẩm được quyết định y án một cách sai trái. Về cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ thì cả hai người bị kết án đều thấy mình vô tội. Phiên tòa xét xử không được thực hiện một cách công bằng, vì Kiểm sát viên lẫn các luật sư đều không được phép trình bày đầy đủ tất cả những lý lẽ, chứng cứ của mình.

Giờ đây bản án có nghĩa rằng, sau khi khấu trừ thời gian bị giam giữ điều tra thì ông Nguyễn Hữu Vinh còn phải ngồi tù 2 năm rưởi nữa và nữ cộng sự của ông, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, còn 6 tháng nữa.

Niềm hy vọng về một bản án công bằng đã bị tan vỡ. Để đề phòng, tòa án được phong tỏa với khoảng cách xa, nhằm giữ không cho những người biểu tình đến gần tòa án. Vì thế hàng chục người bạn phải biểu tình ở những chỗ khác nhau, cách xa tòa án.

Luôn luôn tôi vẫn tin chắc rằng, với những việc làm mà bị tòa án buộc tội, ông Nguyễn Hữu Vinh không hề làm gì gây nguy hại cho quê hương Việt Nam, mà ông chỉ quan tâm đến sự phát triển thịnh vượng và thuận lợi cho đất nước theo quan điểm của ông.

Tôi sẽ tìm cách đi thăm ông trong nhà tù trong năm tới và tiếp tục tranh đấu để ông Vinh được trả tự do. Những người mà cam chịu hiểm nguy và đau khổ để đấu tranh cho phẩm giá và quyền hạn của chúng ta, thì họ xứng đáng được chúng ta cảm ơn và mọi sự hỗ trợ như có thể được.

Đặng Hà chuyển ngữ
Nguồn: Menschenrechtler-Nguyen-Huu-Vinh.html

1 Phản hồi cho “Dân biểu QH Đức: Ông Nguyễn Hữu Vinh không được xét xử công bằng trong phiên tòa phúc thẩm”

 1. LÀM SAO ĐỂ THẾ GIỚI CON NGƯỜI ĐƯỢC THỐNG NHẤT ?

  Qua bản án phúc thẩm vừa được xét xử đối với Bogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, vẫn y ức án đối với bị cáo là 5 năm tù giam, tức có tội, còn bị cáo Vinh thì tuyên bố “Tôi hoàn toàn vô tội”, luật sư của bị cáo thì kết luận “Tòa xét xử không công bằng”, còn Dân biểu Quốc hội CHLB Đức, ông Martin Patzelt, người đỡ đầu cho Anh Ba Sàm theo chương trình „dân biểu bảo vệ dân biểu“ của Quốc hội Liên bang Đức, thì nhận định “Luôn luôn tôi vẫn tin chắc rằng, với những việc làm mà bị tòa án buộc tội, ông Nguyễn Hữu Vinh không hề làm gì gây nguy hại cho quê hương Việt Nam, mà ông chỉ quan tâm đến sự phát triển thịnh vượng và thuận lợi cho đất nước theo quan điểm của ông”. Đặc biệt luận điểm của phiên tòa lại buộc tội Vinh theo cáo trạng là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước”. Đồng thời chủ toạ phiên toà còn nói thêm thêm rằng “các bài viết của Vinh và Thúy đã bóp méo sự thật về các nhà lãnh đạo Việt Nam và nhà nước”. Đúng là chân lý bên này dãy Pyrénées thì không phải chân lý bên kia của dãy Pyrénées như câu ngạn ngữ tự ngàn xưa mà người Pháp vẫn thường nói.

  Thế thì vấn đề cần đặt ra ở đây là làm sao thế giới con người được thống nhất ? Thế giới con người không phải được thống nhất bằng tổ chức lại với nhau hay bằng thân xác, vì hai yếu tố đó đều chỉ mang tính cách vô thức, tức là tự nó không nhận thức hay không có quan điểm gì hết. Trong khi đó sự nhận thức nơi con người chủ yếu lại là năng lực ý thức và khả năng tri thức hay sự hiểu biết. Ý thức ở đây đặc biệt là ý thức đạo đức tức sự phân biệt tốt xấu, cần thiết hay không cần thiết. Còn nhận thức ở đây thế nào là sự đúng sai và mức độ của sự đúng sai đó trên tiêu chuẩn đo đạc thế nào và trên thang chung phân biệt giá trị cao thấp ra sao. Đây là điều đã thể hiện ra trong cả năm quan điểm mà trên đã thấy, tức quan điểm của bị cáo, quan điểm của luật sư, quan điểm của điều luật, quan điểm của phiên tòa xét xử, cuối cùng là quan điểm của người khách quan bên ngoài nhận định. Đó là chưa nói còn có quan điểm của dư luận nói chung có mặt hoặc bàng bạc ở khắp nơi mà không xác định nhân thân hay định vị cụ thể được.

  Như vậy để kết luận thế giới con người không thể thống nhất được bằng sự khác biệt hay chia rẽ, cũng không thể thống nhất được bằng sự gom chung theo cách cưỡng chế, độc tài, mà chỉ có thể thống nhất được bằng sự đa dạng, đa diện trong sự cảm thông nhau, dung hòa nhau, châm chế nhau, hay cùng kết hợp nhau. Khuynh hướng độc tài như vậy không phải một giải pháp, khuynh hướng tự do dân chủ kiểu tạp nhạp vô kỹ cương cũng không phải một giải pháp, mà chính là yêu cầu dân chủ tự do trên nền tảng sự hiểu biết về nhận thức khách quan và sự cảm thông nhau về mặt đạo đức hay phẩm chất mới là điều đáng nói nhất.

  Bởi nếu Anh Ba Sàm chỉ lo cho thân mình, không quan tâm gì đến mọi vấn đề hay ý nghĩa chung, anh cũng chẳng thành một blogger làm gì để phải ra tòa nhằm đối diện với sự xét xử và bản án. Còn việc đúng sai trong các quan điểm phát biểu công khai của anh ra sao cũng cần xét cả hai chiều chủ quan và khách quan, không thể chỉ xét có duy nhất một chiều, cũng như phải xem thực tế xã hội chủ thể và sự nhận định bằng tư duy, không thể chỉ xem theo cách nào đó theo chủ ý hoặc áp đặt tùy tiện.

  Nên nói chung lại, chính xã hội tự do dân chủ thật sự mới là nền tảng duy nhất thống nhất được mọi người với nhau một cách chuẩn mực hay tốt đẹp nhất. Trái lại mọi hình thức độc tài, dù trong quan điểm, tư duy, dù trong thực tế cơ chế tổ chức của xã hội, dù do bất kỳ ai đưa ra hay bất kỳ lý thuyết nào chủ trương đều sai trái, vì phản yêu cầu khách quan, phản chân lý khoa học, phản đạo đức xã hội, chỉ vì ý nghĩa hay nền tảng sự thật duy nhất là mọi cá nhân trong xã hội sinh ra đều tự do và bình đẳng.

  Trong ý nghĩa như thế thì không bất kỳ lý do gì, mục đích gì, cơ sở gì, nền tảng gì hay điều kiện gì để con người độc tài với nhau trong xã hội được. Vì độc tài có nghĩa là mình tự cho mình đứng trên người khác, ưu việt hơn người khác và bắt người khác phải theo quan điểm của mình, cho mình là đúng duy nhất. Trong khi tục ngữ Việt Nam có câu mèo không thể tự khen mèo dài đuôi, có nghĩa mọi độc tài của con người trong xã hội trong mọi trường hợp đều chỉ trở thành trơ trẽn và lố bịch là như vậy.

  NGÀN PHƯƠNG
  (26/9/16)

Phản hồi