WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

2017 sẽ là năm thảm họa của Pháp ?

 

Thảm họa ở Nice 2016. Ảnh GlobalNews

Thảm họa ở Nice 2016. Ảnh GlobalNews

Tổ chức khủng bố hồi giáo như Al-quaïda, Salafiste, Djihadiste vẫn thường xuyên đưa ra lời hăm dọa sẽ tấn công đẫm máu hai quốc gia kẻ thù không đội trời chung của Hồi giáo là Huê kỳ và Pháp . Với Hưê kỳ, khủng bố hồi giáo hăm dọa sẽ lập lại cả ngàn lần 9 -11 . Với Pháp, khủng bố cảnh cáo sẽ khủng bố Paris như những lần trưóc đây nhưng đó chỉ là mục tiêu chiến thuật để thực hiện mục tiêu sau cùng là “hồi giáo hóa ” Pháp, tiếp theo là cả Âu châu.

Hồi giáo nhắm Pháp và Âu châu vì Huê kỳ quá lớn và quá mạnh trong lúc đó Pháp và Âu châu là những nước nhỏ, yếu và rời rạc, lại có sẳn cộng đồng người hồi giáo đông đảo hằng triệu người, cái nôi cuả nguồn nhơn lực vô tận cung cấp cho lực lượng khủng bố những thánh chiên quân chết bỏ .

Huê kỳ và Pháp bị khủng bố vì gây chiến tranh ở Trung Đông chỉ là lý do của phản ứng nhứt thời . Lý do chánh, thật sự, là hai nước nguồn gốc và ngọn đuốc phổ biến Dân chủ Tự do, với nền văn minh từ truyén thống thiên chúa giáo mà Hồi giáo không thể chấp nhận được .

Huê kỳ và Pháp bị hăm dọa

Sắp tới ngày kỷ-niệm khủng-bố 11- 09, Ayman al-Zawahari, thủ lãnh của Al-Qaïda đã cho phổ biến một vidéo trên internet trong đó hắn ta đe dọa Hoa-kỳ là sẽ cho lập lại nhiều vụ tấn-công như đã đã làm ở New York nếu như Hoa-kỳ không thay đổi chánh-sách.

Ayman al-Zawahari giải thích cho dân Huê kỳ biết vụ  khủng-bố New York là Hồi giáo xử tội ác của chánh phủ Huê kỳ chống Hồi giáo . Và nếu Chánh quyền Huê kỳ vẫn không từ bỏ chủ trương chống Hồi giáo thì vụ 11- 09 sẽ được lập lại hàng ngàn lần nữa .

Ngoài ra, Ayman al-Zawahari còn cáo buộc Huê kỳ đã yểm trợ các chánh quyền tội lỗi và đồi trụy chiếm đóng nhiều nước ả-rập hồi giáo .

Trong lúc đó, tập chí Anh ngữ trên mạng « Inspire », vừa là cơ quan thông tin tuyên truyền, vừa là cẩm nang của quân khủng bố Al-Quaïda, đưa ra lời hăm dọa trả thù Chánh phủ Pháp đã bắt giữ 3 người « muy-suyn-man » của Daesch vì âm mưu khủng bố nhà thờ Đức Bà ở Paris bằng xe gày chất nổ đưa vào trước nhà thờ . Dân Pháp nghe tin đều hoảng sợ vì mọi người hảy còn bị ám ảnh bởi vụ xe cam-nhông 19 tấn lao vào đám đông xem pháo bông hôm 14 tháng 7 ở Nice làm thiệt mạng 129 người .

Trên chiến trường, Nhà nước Hồi giáo mất đất, mất căn cứ ở Syrie, ngày càng suy yếu, sẽ tạm tan hàng, tìm đường ẩn mình vừa bảo quản lực lượng nhơn sự . Một số thánh chiến quân sẽ kéo nhau trở về nơi phát xuất trước đây .

Âu châu vẫn là cái nôi hồi giáo khủng bố . Riêng Pháp và Bỉ là hai nước chứa đông đảo người di dân hồi giáo nên là nơi cung cấp lực lượng khủng bố mạnh mẻ và vô tận cho các tổ chức khủng bố của Daesch .

Theo giới chức thẩm quyền chống khủng bố của Pháp thì tình hình pháp trong những ngày tới sẽ đáng lo ngại nghiêm trọng hơn vì Pháp vốn có cả ngàn thanh niên, có cả công dân pháp, đã tình nguyện thụ huấn kháng chiến khủng bố, trốn qua Syrie tham gia thánh chiến, nay quay trở về, cộng thêm những thanh niên trà trộn trong khối người tỵ nạn sẽ tới Pháp do Chánh phủ đón nhận . Điều kìện xâm nhập vào Âu châu quá thuận lợi do có quá nhiều biên giới gần như không có kiểm soát, giấy tờ giả hoặc giấy tờ thiệt nhưng của thánh chiến quân đã chết để lại, …

Theo ông Marc Trévidic, cựu thẩm phán chống khủng bố, báo động năm tới 2017, sẽ là năm thảm họa của Pháp và sẽ kéo dài trong vài năm vì ông đã gặp tên khủng bố Adel Kermiche, một thủ phạm trong vụ cắt cổ Lm Jacques Hamel, tỏ ra vô cùng quả quyết . Thẩm phán Marc Trévidic nay bị chuyển về làm việc ở Lille về vấn đề gia đình như giải quyết hồ sơ ly dị . Sau hơn mươi lăm năm, ông làm thẩm phán chống khủng bố, đầy nguy hiểm làm cho ông bị bịnh bao tử nặng, làm rụng tóc, vì lo sợ do phương tiện làm việc quá hạn chế, nhứt là về phưong tiện bảo vệ an ninh nghề nghiệp . Tuy nay được an nhàn, nhưng vì tính hình Pháp bị hăm dọa khủng bố, ông vẫn mong muốn được trở lại nhiệm vụ củ .

Âm mưu chiếm quyền và hồi giáo hóa xã hội pháp

Mọi biểu hiện, cả về trang phục như vụ burkini vừa rồi trên bải biển Miền Nam Pháp (Côte d’Azur) đều mang ý nghĩa nhằm thể hiện nét văn hóa hồi giáo, nếp «sống đạo » theo Coran . Burkini trong trường hợp này không còn chỉ là chiếc áo tắm hay như trang phục của người nhái, mà là sự tách bạch rỏ quan niệm giới tính . Mặc Burkini là nữ giới . Điều này muốn nói lên thái độ phản đối chủ trương nam/nữ bình quyền của nền văn hóa dân chủ pháp hay tây phương . Theo Hồi giáo, phụ nữ là ô nhiểm, dơ bẩn (impure) vì vậy họ phải dấu đi thân thể của họ . Với người tây phương, đây là một sự xúc phạm phẩm cách con người, nghiêm trọng hơn tội kỳ thị chủng tộc .

Nhưng có ai nghĩ thêm điều đó còn là một chìến lược chinh phục . Để ảnh hưỏng mạnh lên dân chúng một nước, người hồi giáo (hồi gìáo tranh đấu – islamiste, Daesch) bắt đầu áp đặt quan niệm của họ về thế giới bằng những giá trị quí chiếu mới . Khi một nước đã bị hồi giáo cai trị thì luật charia sẽ được triệt để áp dụng. Phụ nữ sẽ không cần mặc burkini tắm biển nữa, mà phải mặc burqua, những người đồng tính sẽ bị hành quyết .

Đây là dự án khám phá được từ tổ chức « Huynh Đệ hồi giáo » (Les Frères musulmans). Nhưng Chánh phủ pháp và phần lớn Dân biểu cố ý nhắm mắt . Không vì bất lực, mà vì quyền lợi lá phiếu cho phe cánh . Ông Hollande vẫn chưa quên, năm 2012, ông đắc cử ở vòng hai nhờ 93% cử tri gốc hồi giáo . Và các Dân biểu, Thị trưởng phe xã hội (PS – đảng cầm quyền) .

Chánh phủ và Dân biểu không chỉ nhắm mắt mà còn dành mọi dễ dàng cho hồi giáo xây cất nhà thờ, tài trợ các dự án phát triển thanh niên hồi giáo wahabites, salafistes, phe quá khích, thay vì tổ chức chương trình huấn luyện chúng hiểu Cộng hòa là gì, tính thế tục (la laïcité) là gì, giúp phân biệc tách bạch hồi giáo và hồi giáo quá khích (musulman/islamiste) .

Bà Céline Pina, nhà bình luận và tác giả quyển « Im lặng có tội » (Silence coupable, Kero, 4/2016) quả quyết Hồi giáo đang âm mưu chiếm nước Pháp . Giáo sư Bernard Rougier dạy Văn minh và xã hội thế giới á-rặp hiện nay ở Đại Học Paris III, tác già quyển « Salafisme là gì ? », (PUF, Paris), trả lời ký giả Catherine Golliau (Le Nouvel Observateur (Paris, 15/9/2016) báo động rỏ « Những người hồi giáo muốn hồi giáo hóa xã hội pháp ».

Ông khai triển ý của ông là Hồi giáo ở Pháp đa số theo dòng chánh  thống (salafiste, không chấp nhận canh tân) rất nguy hiểm . Họ chỉ muốn hồi giáo hóa xã hội pháp, xét lại những giá trị của chế độ Cộng hòa như tự do, sự bao dung, sự binh đẳng nam-nữ, dân chủ .. . Còn theo « Con đường đi của người hồi giáo » (La voie du musulman de Aboubaker Djaber Eldjazairi), quyển thánh kinh của hồi giáo salafiste, thì người hồi giáo được phép bắt làm nô lệ, đánh đặp phụ nữ, giết những người đồng tính, … Đó là những giáo điều mà Daech học tập và áp dụng sát từng chữ .

Người hồi giáo phần lớn đều từ chối những giá trị và cách sống không đặt trên cơ sở kinh coran .Họ  phải phủ nhận ảnh hưởng của  xã hội nơi đang sống . Nên chánh sách « hội nhập » của Chánh phủ chịu thất bại .

Một sư chọn lựa

Trong một buổi nói chuyện, Mohamed Sabaoui (xã hội học Đại Học Công giáo ở Lille, và đảng viên trẻ đảng Xã hội pháp, gốc Algérie, nhập tịch Pháp), giải thích cuộc chinh phục Âu châu ôn hòa của Hồi giáo chưa kết thúc . Người hồi giáo tiến hành tiếp cùng lúc trên các mặt trận . Họ chọn Pháp trước vì Chánh phủ mở rộng đón nhận họ . Hồi giáo ở Pháp sẽ là “Con Ngựa thành Troie” giúp Hồi giáo sớm chinh phục nước Pháp . Ở đây thuận lợi vì Nhơn quyền sẽ trói buộc Chánh quyền, dành cho chúng tôi mọi quyền lợi mà ở nước hồi giáo, chúng tôi không có quyền đòi hỏi.

Khi chúng tôi nắm được chánh quyền thì những vụ đập phá, đốt xe, giựt đô đạc trong các cửa hang sẽ không còn nữa .

Chánh sách “hội nhập” của chánh phủ thất bại, chúng tôi không bao giờ chấp nhận vì luật pháp Cộng hòa không phù hợp với kinh Coran . Người hồi giáo chỉ chập nhận luật Charia .

Chúng tôi phải hoạt động để giành lấy chánh quyền vì nó là của chúng tôi . Có lẽ vùng Bắc sẽ sớm thuộc về chúng tôi vì ở đây, chúng tôi đông đảo và ảnh hưởng mạnh . Một khi chiếm được chánh quyền, chúng tôi sẽ biến thành một thành phố độc lập như Kosova, với văn hóa và luật pháp hồi giáo áp dụng chung cho mọi người .

Hiện nay, ngay ở ngoại ô Paris, nhiều phụ nữ và trẻ con hoàn toàn không sống thật sự đời sống của xứ Pháp . Họ sống trong cộng đồng hồi giáo riêng biệc . Ở xí nghiệp, trường học, nhà thương, cả công sở, chánh sách “thế tục” mà Chánh phủ hô hào áp dụng đang thất bại .

Theo bà Céline Pani, người hồi giáo trở thành người có quyền ở xứ Pháp, đòi gì được đó, chỉ vì Chánh phủ quá kiên nể họ . Những giá trị về hòa bình, tự do, bình đẳng xưa nay được Chánh phủ Pháp cổ vũ sẽ không còn là di sản quí báu để giao lại cho các thế hệ kế tiếp .

Chúng ta có trong lịch sử dân tộc những nguyên lý, những lý tưởng của chúng ta để chia sẻ với thế giới tự do. Nếu chúng ta thành công thì có như vậy, chúng ta mới phục hồi địa vị cao quí của nhửng con người của lịch sử khai sáng .

© Nguyễn thị Cỏ May

© Đàn Chim Việt

5 Phản hồi cho “2017 sẽ là năm thảm họa của Pháp ?”

 1. HN says:

  T/G nói
  Ayman al-Zawahari giải thích cho dân Huê kỳ biết vụ khủng-bố New York là Hồi giáo xử tội ác của chánh phủ Huê kỳ chống Hồi giáo . Và nếu Chánh quyền Huê kỳ vẫn không từ bỏ chủ trương chống Hồi giáo thì vụ 11- 09 sẽ được lập lại hàng ngàn lần nữa .
  (hết trích)

  Zỡn hoài, ở Pháp thì tôi không biết, ở Mỹ khủng bố Hồi giao chỉ đánh trộm được một lần 9-11 và vài lần lẻ tẻ, không thể có hy vọng đánh lớn
  Trước hết hệ thống an ninh, tình báo FBI của Mỹ coi vậy dầy đặc, máy móc tinh vi tối tân hơn Pháp, Âu châu nhiều. Âu châu và Pháp an ninh lỏng lẻo
  Mỹ khác Pháp ở chỗ kỷ luật của Mỹ là sắt thép, họ nhân đạo nhưng đừng zỡn mặt, ở Mỹ phải theo luật lệ Mỹ, loạng quạng ăn kẹo đồng của Cảnh sát ngay

 2. Lão Ngoan Đồng says:

  Thưa tác giả và quí đồng hương,

  Tôi có cái nhìn khác hẳn với tác giả và nhiều người khác khi nhìn vào thế giởi Hồi giáo Ả Rập.

  1/
  Tranh chấp giữa Hồi giáo và Kitô giáo kéo dài hàng chục thế kỷ qua và bất phân thắng bại.
  Ngày xưa do tranh dành đất đai, dân chúng, quyền lực, và nhuốm mùi tôn giáo rất nhiều !
  Nhưng tranh chấp hiện nay mang đậm tính kinh tế, nói rõ hơn Âu Mỹ lấy MÁU ĐỔI VÀNG ĐEN !

  2/
  Tuy nhiên Hôi giáo đang suy thoái rất nhiều bởi nhiều lý do.
  Chính yếu là chia rẽ nội bộ, năm cha ba mẹ, tự diệt lẫn nhau.
  Thứ đến dân chúng tiến dần đến tự do dân chủ hơn là sống khép kín.
  Chỉ có đám lãnh đạo và đám cùng đinh là thích sống theo lối độc đoán cũ.

  Đám lãnh đạo muốn mị dân để bắt vít ngồi lâu trên quyền lực, dù chúng ăn học theo lối Tây phương.
  Dân nghèo khổ do ngu dốt, bj bịt mắt nên mù quáng, tin vào giáo điều và đám cầm quyền cố đấm ăn sôi.
  Đám trẻ di dân ở phương Tây do không hội nhập nổi vào nơi vùng đất mới, sinh ra bất mãn nổi loạn, bởi mang mặc cảm mình là công dân hạng 2.

  3/
  Chính các nước phương Tây cố tình quây thối bấy lâu nay ở thế giới Ả Rập Hồi giáo,
  để các nước này nội chiến, chia tam sẻ tứ, trở nên suy yếu …
  Chẳng han can thiệp ở Afghanistan, Iraq … để dựng nên những chính quyền thân Mỹ,
  do nhóm dân tộc thiểu số nắm quyền bính, gây bất mãn trong đại đồng dân tộc.
  Dung dưỡng các chính quyền thối nát, tham nhũng, để dễ bề sai khiến (chả khác thời VNCH)

  Chính vì thế còn lâu đám Hồi giáo cực đoan mới có thể gây ra những vụ chấn động mang tầm cỡ cực lớn như vụ Nine One One như ở Mỹ, khiến toàn thế giới rúng động, nhất là Mỹ.
  Đám khủng bố chỉ có thể làm trò lẻ tẻ và mới ló dạng là bị thụp cổ cả dây cả bày.

  Cao điểm nhất chính là Nhà nước Hồi giáo IS, nhưng có thể do Tây phương cố tình để các phần tử cực đoan lộ diện toàn bộ, để chúng mặc sức hoành hành, ra tay khủng bố tàn bạo làm kinh sợ dân theo đạo Hồi, lẫn dân không theo đạo này. Đồng thời qua tay IS làm tiêu hao tiềm năng dầu hoả ở các xứ lắm trữ lượng dầu ở Trung Đông và Bắc Phi.
  Trong vài thập niên nữa các quốc gia lắm dầu hoả, kể cả Saudi Arabi sẽ xuống dốc không phanh, bởi trữ lượng dầu hoả giảm mạnh, trong khi thế giởi đang chuyển dịch sang các nguồn năng lượng bền vững (renewable energie / duurzame energie), như sức gió, ánh sáng mặt trời …

  4/
  Ý thức dân chủ tự do, nhân quyền ngày một phổ quát nhờ vào cách mạng thông tin và các công cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật khác. Một khi dân trí được nâng cao, khó mà nhồi sọ, tảy não các lý thuyểt dởm về tôn giáo, chính trị …. vào đầu con dân lắm lắm

  Lão Ngoan Đồng
  Tổ sư Y trị :-) !

  • Lão Ngoan Đồng says:

   Thưa tác giả thân mến,

   Bằng chứng hùng hồn nhất (hard proof) là Tâp phương thò bàn tay lông lá ở khắp mọi nơi tại các xứ lắm dầu hoả ở Trung Đông và Bắc Phi. Họ chi phối toàn bộ đời sống kinh tế và chính trị ở nhiều quốc gia Hồi giáo Ả Rập, thật khác xa với thập niên 60-70-80 ở thế kỷ 20.
   Chỉ có Iran là Mỹ chưa thể nắm đầu thật chặt, nhưng qua hàng loạt những cấm vận lẫn thoả hiệp gần đây Mỹ cũng đưa dần Iran vào vòng cương toả của mình.

   MỸ là “sen đầm quốc tế”, lắm mưu nhiều kế, sức mạnh về chính trị, kinh tế tài chính, cũng như văn minh văn hoá (hiện đại) coi như vô địch, hay chí ít ra vào hàng lãnh đạo thế giới. Cho nên trước sự phân hoá của cộng đồng Hồi giáo Ả Rập, dần dẫn Mỹ sẽ hoá kiếp hết đám này trong các thập niên tới. Ngoại trừ họ cố tình dung dưỡng vì lợi ích riêng.
   Bởi có bất ổn thi người ta mới cần tới Big Brother là Mỹ, bằng ngược lại thì Mỹ sẽ đi chỗ khác chơi !
   Dĩ nhiên lắm anh khác thấy thế thèm muốn và ước ao cũng như ganh tị với vị thế hiện nay của Mỹ, mới cố chen chân để tạo thế chân vạc. Điển hình có Liên Âu, Nga ngố thời Putin, Tàu cộng hiện nay .

   Túm lại, thế giời sẽ chả bao giờ có hoà bình thật sự và Mỹ cũng như các nước lớn tha hồ chơi trò “cá lớn nuốt cá bé”. Đó là sự thật đau lòng không chối cãi được.

   Kết, Mỹ và các nước lớn sống nhờ chiến tranh và bất ổn.
   Còn lâu chúng mới từ bỏ nó để kiến tạo hoà bình cho toàn cầu.
   Bằng chứng chúng tiếp tục nghiên cứu và đẻ ra đủ loai vũ khí hiện đại.
   Gọi là để tiêu dùng, nhưng thực sự xuất khẩu lung tung gây chiến tranh, khủng bố

   Lão Ngoan Đồng
   Tổ sư y trị :-) !
   Đại vẹt chí dị, hồi 4

   • DN says:

    Ông Tổ sư y trị ơi
    Ông nói trật lất rồi
    Nay Mỹ không cần Trung Đông vì đã khai thác dầu thô với giá rẻ, Trung đông hết làm khó dễ Mỹ rồi
    Trung Cộng và Nga gây hấn trên thế giới, Mỹ khôn hề gây hấn quậy phá, chỉ tự vệ

   • Lão Ngoan Đồng says:

    Xin thông …. cổ nhé.
    Sẽ phản hồi khi thuận tiện.
    Chuyện này phải dẫn chứng dài.

    Đại cương dầu hoả ở Trung Đông tốt nhất,
    trữ lượng nhiều nhất và thuận tiện vận chuyển nhất …
    Hiện nay và vài thập niên nữa dầu hoả vẫn là năng lượng thiết yếu.
    Vai trò của Trung Đông về sản xuất dầu hoả vẫn còn hàng đầu khối OPEC.

    Mỹ ở vị trí địa lý thuần tuý và địa chính trị toàn hảo nhất.
    Chưa kể Mỹ là nước mạnh nhất về mọi lãnh vực từ nhiều năm.
    Chẳng ai có thể là mối de doạ Mỹ, mà ngược lại Mỹ can thiệp tùm lum.
    Chính vì (tự tiện) xen vào nội tinh người ta, nên mới bị bọn xấu cắn trộm là thế

Leave a Reply to Lão Ngoan Đồng