WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bài nói của Đặng Tiểu Bình ngày 16/3/1979

Lời dẫn: Ngày 16/3/1979, đúng ngày quân đội Trung Quốc rút khỏi Việt Nam sau khi bất ngờ mở cuộc tấn công xâm lược lớn vào 6 tỉnh biên giới Việt Nam, Đặng Tiểu Bình đã có bài nói tại một hội nghị nội bộ. Gần đây bài nói này được đưa lên mạng.

Đặng Tiểu Bình

Trong bài nói Đặng đã giải thích lý do, mục đích ..của cuộc chiến tranh gọi là “đánh trả tự vệ” này, trong đó có một chi tiết nhỏ, nhưng nếu ai là ngưòi trong cuộc có thể dựa vào đó để cho rằng đây đúng là bài nói của Đặng Tiểu Bình.

Xin nhấn mạnh rằng những câu nói như “đánh trả tự vệ”, “trừng phạt có giới hạn”, “Cu Ba phưong đông”, “Việt Nam xâm lược”… chỉ là những lời vu cáo bịa đặt trắng trợn của Đặng, người cầm đầu, chủ trương gây ra cuộc chiến .

Nhân dịp lần thứ 32 năm, ngày Trung Quốc tiến hành cuộc chiến tranh biên giới(17/21979-17/2/2011), xin trích dịch và giới thiệu bài nói trên, để bạn đọc Việt Nam ở trong và ngoài nuớc, già cũng như trẻ thấy rõ thêm bộ mặt thật của kẻ đã từng “ vừa là đồng chí vừa là anh em”, để bây giờ và trong tương lai vừa phải “duy trì láng giềng tốt, nhưng không được bao giờ mất cảnh giác với họ”

Xin lưu ý đây là bản dịch văn nói.

Dương Danh Dy

————————————————–

“Đồng chí Vương Thượng Vinh (Phó Tổng Tham Mưu trưởng kiêm Cục trưởng Cục Tác chiến quân giải phóng Trung Quốc-ND) đã báo cáo, tôi không báo cáo mà nói mấy câu thôi.

Lần đánh trả tự vệ Việt Nam này quyết tâm tiến hành một cuộc tác chiến trừng phạt có giới hạn, gọi là giới hạn tức là độ sâu đả kích nông một chút, thời gian ngắn một chút, mục đích là dạy cho, dạy cho tên Cuba phương đông điên cuồng này để đạt được biên giới Trung Việt là đường biên giới tương đối ổn định. Đồng thời cũng là một sự ủng hộ Cămpuchia chống Việt Nam xâm lược. Tất nhiên xét từ ý nghĩa rộng lớn hơn thấy, đó là một hành động quan trọng của chúng ta mở rộng mặt trận thống nhất quốc tế phản đối bá quyền. Hôm nay trận đánh đó thực sự xong rồi, ngày 5 tuyên bố kết thúc chiến tranh, bộ đội bắt đầu rút về phía sau, đến hôm nay rút hết. Mưòi một ngày này trên đưòng trở về đã quét dọn một số hang, có một số vật tư giấu ở hang này hang nọ, một số thôn trang, cũng quét dọn mấy ngàn ngưòi, trên vạn nguời.

Đồng thời khi kinh doanh chuyện chống đối Trung Quốc, Việt Nam đã đánh nhau nhiều năm, ngay lúc chúng ta tăng cưòng viện trợ cho chúng, có công sự đã xây bẩy năm, có cái đã được ba năm, chỗ nào cũng thấy công sự, tích trữ rất nhiều vật tư, rất nhiều vật tư là do chúng ta viện trợ, gạo, đạn, vũ khí, lần này lấy về một loạt, Việt Nam cậy có hiệp ước Xô Việt mới dám như thế. Nó cũng nghĩ là cậy hiệp ước này kéo Liên Xô xuống nuớc, cũng cậy có hiệp ước này cho rằng chúng ta không dám áp dụng trừng phạt qui mô tưong đối lớn. Ngay trước khi chúng ta ra quân mấy ngày nó còn dự đoán rằng chúng ta chỉ có hành động phạm vi nhỏ hai sư đoàn. Chúng ta hạ quyết tâm này đúng là đã tỉnh táo đánh giá phản ứng của phía bắc lớn đến đâu. Điều này không chỉ chúng ta suy tính. Mọi ngưòi biết trên đưòng thăm Mỹ tôi đã nói phải cho Việt Nam bài học, nứoc Mỹ không tán thành chúng ta sử dụng hành động tưong đối lớn, sợ dẫn tới phản ứng lớn của Liên Xô Mọi người biết, TW đảng, Quân ủy TW hạ quyết tâm này không dễ, trải qua nhiều lần suy ngẫm, trải qua gần hai tháng suy ngẫm mới hạ được quyết tâm đó. Trong đảng, trong nhân dân chúng ta có rất nhiều lo lắng về vấn đề này, liệu có thể đánh tốt hay không, phản ứng dây chuyền lớn đến đâu, liệu có ảnh hưởng tới xây dựng bốn hiện đại hóa không, liệu đánh tốt hay đánh không tốt. Những lo lắng đó là đúng, là vấn đề nghiêm túc. Bây giờ xem ra hạ quyết tâm đó là đúng. Khi hạ quyết tâm mối lo lớn nhất là sợ xét lại Liên Xô có phản ứng mạnh mẽ. Vì vậy khi chúng ta hạ quyết tâm đã tiến hành phân tích nghiêm túc khoa học những vấn đề trên. Vì ảnh huởng tới xây dựng bốn hiện đại hoá của chúng ta, không phải là trận đánh ở phía nam tốt hay không mà là phía bắc phản ứng lớn đến đâu, phía bắc phản ứng không lớn thì ảnh hưỏng không lớn. Thế nhưng trong khi đang suy tính vấn đề đó, Việt Nam cậy có hiệp nghị hữu hảo Xô Việt, cậy có hiệp nghị đó tấn công lớn vào Cămpuchia, cậy có hiệp định đó gây sự tại biên giới Việt Trung, làm cho chúng ta không yên ổn.Tại phía bắc chúng có hai mươi vạn quân, có 7 sư đoàn bố trí trên đưòng biên giới nuớc ta, còn có đồn công an, đưòng biên giới dài khoảng một ngàn bẩy trăm km, đội ngũ tập trung đông và Việt Nam dựa vào hiệp ước Xô Việt mới dám làm như vậy.. cho rằng chúng ta không dám có sự trừng phạt qui mô tương đối lớn.

Khi thăm Mỹ tôi nói cho Việt Nam bài học, nước Mỹ không tán thành.Chúng ta sử dụng hành động tương đối lớn sợ dẫn tới phản ứng lớn của Liên Xô, nước Mỹ một mặt phản đối chúng ta trừng phạt, nhưng mặt khác cũng thông báo cho chúng ta chút tình báo, nói quân đội Liên Xô về căn bản không động đậy, trên mấy ngàn cấy số biên giới (Trung Xô) chỉ có 54 sư đoàn không đầy đủ quân số. ¾ binh lực Liên Xô bố trí tại châu Âu, nên muốn tấn công Trung Quốc qui mô lớn thì phải chuyển dời trọng điểm chiến lược, ít nhất phải điều 1 triệu quân từ châu Âu về, việc này không kịp vì thời gian hành động của chúng ta không dài.

…Trước khi chúng ta xuất quân mấy ngày bọn chúng (Việt Nam) còn đánh giá chúng ta chỉ có hành động phạm vi nhỏ hai sư đoàn …

Chúng ta nói trận này nhất định phải đánh, có 3 lý do lớn phải đánh:

Một là, mặt trận thống nhất chống bá quyền quốc tế đòi hỏi có sự chế tài cần thiết đối với Cu Ba phương đông để thúc đẩy mặt trận thống nhất chống bá quyền quốc tế. Bởi vì trên thế giới đều sợ Liên Xô và vì thế cũng sợ Cu Ba. Dưới con mắt chúng ta, Cu Ba phương đông đưa mười mấy sư đoàn tấn công Cămpuchia, gây chuyện ở biên giới nước ta, dùng đánh trả tự vệ lý do càng đầy đủ, nhưng hành động này không chỉ là hành động biên giới, nhỏ thì quan hệ tới tình hình Đông Dương, cục diện Đông Nam Á, nói rộng hơn một chút là quan hệ tới cục diện thế giới cho nên cần phải làm.

Hai là, chúng ta cần phải xây dựng bốn hiện đại hóa. Chúng ta cần môi trường tương đối ổn định, đáng tin, để cho xét lại Liên Xô, Việt Nam ngày ngày ở phía bắc phía nam đe dọa chúng ta làm cho tinh thần không yên liệu có được không? Chúng ta thử lợi dụng cơ hội xem sao. Việt Nam tự thổi phồng rất hung, tự coi là “cường quốc quân sự thứ ba trên thê giới”…lại coi chúng ta là kẻ thù số một… nếu chúng ta không đánh trả thì bọn chúng càng hung hăng, thúc đẩy phương bắc cũng tới …đánh trận này đặc biệt là cảnh cáo Liên Xô một chút.

Lý do thứ ba, là quân giải phóng nhân dân ba mươi năm nay không đánh trận, rốt cuộc quân đội chúng ta liệu có được hay không? Quả thật là chúng ta không có nhiều căn cứ để đánh giá…. Đây là cơ hội rất tốt,, bây giờ có thể nói quân giải phóng vẫn là quân giải phóng, danh dự được khôi phục một chút.trên thế giới cho rằng ba mươi năm chúng ta không đánh trận, không nhất định đánh được Việt Nam. Cán bộ cấp tiểu đoàn trở xuống của chúng ta chưa tham gia chiến tranh, cán bộ trung đoàn cũng chỉ có một bộ phận. Cho nên thu hoạch về mặt này là lớn nhất là một trong những hiệu quả lớn nhất.

Ngoài ra trong đánh trả tự vệ:

- Chúng ta đã nâng cao được uy tín quốc tế của Trung Quốc: chí ít là người Trung Quốc đã nói là làm, bắt đầu từ chiến tranh Triều Tiên là như vậy, nhưng rồi có một thời kỳ Trung Quốc động loạn tương đối dài, người ta không tin Trung Quốc, lần nay thì khôi phục danh dự, người Trung Quốc vẫn là đã nói thì làm, có vai trò quan trọng trên mặt trận quốc tế chống bá quyền.

- Yên tâm làm bốn hiện đại hóa.

- Rèn luyện quân giải phóng nhân dân

- Trong tuyên bố ngày 5/3 chúng ta đã nói nếu sau này Việt Nam còn gây sự tại biên giới chúng ta bảo lưu quyền dạy cho bài học nữa, quyền đánh trả tự vệ.

- Nhưng có một điều phải đặc biệt đề cập tới tức là giết gà đã phải dùng giao mổ trâu. Lần đánh này vũ khí, quân số đều gấp mấy lần Việt Nam Chiến đấu ở Cao Bằng chí ít là năm đánh một, sáu đánh một, chiến đấu ở Lạng Sơn, Lào Cai cũng đều gấp mấy lần, thậm chí sáu đánh một, bảy đánh một. Thương vong của chúng ta là 4 so với 1, thần thoại của chúng bị tiêu diệt.

- Bây giờ còn nhiều công tác tư tưởng phải làm.. những nhân tố không ổn định rất nhiều, hiện tượng gây chuyện ngày một nhiều, nào là vấn đề thanh niên trí thức về làng, lợi dụng phát huy dân chủ để phá hoại ổn định, nào là Bức tường dân chủ (Tây Đơn)… Có người chạy vào đại sứ quán Việt Nam, phản đối đánh trả tự vệ, điều này không nghiên cứu có được không?

Dương Danh Dy sưu tầm và trích dịch từ Club.china.com

Bản tiếng Việt của Blog Nguyễn Xuân Diện

12 Phản hồi cho “Bài nói của Đặng Tiểu Bình ngày 16/3/1979”

 1. ngu sinh says:

  cái giống người việt nó trọng nghĩa nước nặng tình nhà, bởi chúng ta đã gọi người mẹ việt nam là đất nước thì chỉ khi quả địa cầu đầy đất và nước bị tan tành thì cái giống này mới bị diệt.
  tàu nó gọi nó là trung quốc thì nó cũng như con quốc, có sinh thì tất có diệt, con quốc sống đến một ngày rồi cũng phải chết, chỉ có đất nước là trường tồn. nói thế để thấy đầu tàu nó ngu như con bò, chỉ biết kéo toa tàu mà không biết mấu nối có thể đứt, ray có thể lật.
  giống việt này còn sở hữu cái gốc của kinh dịch vì thế mà khi tàu hay tây đánh ta dù mạnh cỡ nào thì cũng tháo gỡ được, chỉ cần giống ta đại đoàn kết thì không có gì là không vượt qua được cả.
  ai cũng có lòng yêu nước, có điều biểu hiện khác nhau.
  thôi thì nhân đây cắt cái nghĩa tối thiểu của hai chữ việt nam bằng thứ chữ nôm na của giống ta hầu các bác:
  việt – yue – duê hay dương
  nam- nậm – nước – âm
  bản thân việt nam tạo thành một cặp âm dương hoàn chỉnh – kinh dịch đơn giản là thế này đã.
  khi người tàu hỏi, yue nan nghĩa là gì ? tôi đáp là: yue nan nghĩa là : mặt trời chiếu sáng phương nam.
  ta là con rồng vàng trời cho mà không biết, gà cùng một mẹ mà cứ cố đấu đá nhau, sao không đoàn kết lại để cho giống này được mạnh ?

 2. LÃO GIA --- CALI , USA says:

  Mấy thằng ngây ngô , ngọng ngố – Tây chẳng ra Tây , Tàu chẳng ra Tàu .
  (BBT cắt)

 3. Chaudemenvienxu says:

  các pác, các anh và các chị thân mến! Chiến tranh đã qua lâu rồi, không cần thiết phải phân biệt bắc kỳ hay trung kỳ, việt cộng hay việt nam cộng hòa làm gì mình là người Việt, dân tộc Việt. Đến lúc hãy chung chiến hào chống sự bành trướng của Trung Quốc.
  Không có gì là không thể!

 4. vuxuanmoise says:

  Năm 1974 hạm đội 7 của Huê Kỳ không dám can thiệp giúp VNCH…!!!!,để tàu chiến của Trung cọng làm chủ biển Đông. Năm 2011 Huê Kỳ đánh vỏ mổm hù dọa Tàu cọng…!!!! . Hoan hô…xô VNCH ra…!!!!! . Na Tàu phù vô,hai ta đều có lợi…..

  • Lê Dân Việt says:

   Sự thật là như vầy:

   Sau khi Kissinger bay qua Bắc Kinh 1972, để thực thi chiến lược chia để trị đế quốc CSQT đứng đầu là Sô-viết Nga và Trung cộng của Hoa kỳ, thì hiệp định Paris 1973 được ký kết. Như vậy, Hoa kỳ đã bán đứng Việt nam Cộng hòa để dồn con gấu CS Nga về tới Bắc cực., Để mặc cho Trung cộng cưỡng chiếm Hoàng sa của Việt nam. Đây là những thỏa thuận ngầm để Hoa kỳ thực thi chính sách chiến lược của họ. Nay con gấu CS Sô Viết Nga đã bị tiêu diệt, thì là lúc Hoa kỳ tính sổ con cọp giấy Bắc kinh sau khi vỗ béo nó trong mấy thập niên qua. Hoa kỳ đang sáp lại gần với Việt nam CS, cho dù biết cái đám này là một đám con đĩ vô luân ssãn sàng vì quyền lợi của bè đảng mà ngả theo bất cứ ai dù là “kẻ thù không đội trời chung” trước đây, nhưng vẫn sử dụng chúng trong giai đoạn để thực hiện chiến lược là tiêu diệt tận gốc dễ cái quái thái của xã hội loài người: Chủ Nghĩa Cộng Sản quốc tế.

   Đừng tưởng Trung công đang là chủ nợ của Hoa kỳ, và đang là nước có nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới thì Hoa kỳ không dám đụng tới Trung cộng. Những cái thế mạnh này cũng chính là thế yếu của TC. Giả thử, HK chỉ cần phá giá đồng dollard bằng cách in thêm một trillion dollard nữa thôi thì TC sẽ mất đi bao nhiêu tiền cho HK vay nợ? Hầu như toàn bộ. Còn nền kinh tế đứng hàng thứ hai TC này chỉ cần HK và đồng minh không nhập khẩu tất cả hàng Made in China trong vòng sáu tháng thôi, thì cái sứ TC sẽ đóng cửa hết các cơ sở chế biến và nhà máy sản xuất hàng hoá. Những nhà máy sản xuất này sẽ trở thành những đống sắt vụn. Dân chúng sẽ nổi loạn vì không có công ăn việc làm. Trung cộng sẽ còn là TC nữa hay không. Một viễn tượng không có gì là sáng sủa cho TC. Lúc ấy mấy tên thái thú cho Tầu còn chỗ dựa nữa hay sao? Lúc này là lúc máy tay CSVN cần phải tỉnh táo để dựa vào những chuyển biến của thề giới mà canh tân và phát triển quốc gia.

   Khi viết dòng chữ này, thì ở TC đang có một cuộc biểu tình “đòi công ăn việc làm, đòi quyền nhà ở và công bình” taị Bắc kinh, tuy đã bị dập tắt bởi công an Trung công, nhưng không có nghĩa là sẽ không tái diễn vào những ngày gần đây, khi ngọn lửa tranh đấu đã được nhen nhúm.

 5. HẠNH HƯƠNG, PHƯƠNG HOA và HIỆP HỘI TUỔI TRẺ VIỆT NAM YÊU NƯỚC says:

  QUYẾT KHÔNG VỀ HÙA VỚI BỌN TRÁO TRỞ – BÀNH TRƯỚNG và XÂM LƯỢC

  Rõ ràng – Mỹ đã đi đêm với Bắc Kinh 1972, để 1974 Tàu CƯỚP HOÀNG SA TỪ TAY VNCH , Khiến gần trăm lính Miền Nam chết thảm … Để rồi bán đứng hoàn toàn chế độ Thiệu năm 75 .
  Rõ ràng – Mỹ đã cung cấp tin tình báo , để 1979 Tàu bành trướng đánh VN Ta biên giới phía Bắc, cứu nguy bọn diệt chủng Pôn Pôt biên giới phía Nam…

  Bản chất tráo trở của đồng minh mang hình MẶT NGƯỜI DẠ THÚ – cả Thực Dân Đế quốc và Bành trướng – đều đáng phỉ nhổ kia , đều được mọi người khắp nơi nhận rõ .

  Vậy mà , lại có mấy thằng CHÓ CHẾT , LẠC LOÀI núp danh Nguyễn Hiền , Hữu Viện , lotxac…nào kia – lại về hùa tán thưởng với chúng … ?
  Chúng mày có phải Dân tộc Việt không ? Nếu còn mang chút dòng máu Lạc Hồng , thì đừng bao giờ hùa theo bọn cướp nước tráo trở như thế nữa .

  • Người Việt Nam says:

   Những kẻ đó huặc là người Hoa huặc có liên quan đến Công Giáo. Những kẻ chống cộng cực đoan nhất hiện nay ở Hải ngoại đế dính dáng đến Công Giáo. Chống đến mù quáng, ngu muội, ngu si.

   Còn đã là dân Việt Nam dù có yêu/ghét Việt Cộng cũng không ai muốn cho Việt Nam thua Trung Quốc, đó là cái tối thiểu nhất là người Việt Nam. Không lẽ ngồi hoan hô Việt Cộng thua Trung Cộng để mừng cho Trung Cộng xâm lược Việt Nam?

   • lotxac says:

    Việt Cộng trước khi trối chết; vì TQ sắp sửa tấn công vào miền Bắc VN lần thứ hai. Hiện TQ đang thao diễn QUÂN SỰ tại vùng biển Đông và vùng HS và TS; khiến VC vừa phản đối; vừa run cầm cập; chúng lại đưa mấy con QỦI CÁI này ra hù các ông đấy nhỉ ?. chết đến nơi rồi; mà còn NÁO KHOÉT.
    Hãy về VN đi… để nạp mình cho QUỈ ĐÓI.

 6. thanh vinh le says:

  Toi la nguoi VN, toi ghet nhat a bon Tau trung quoc, vi bon do la thang diem, xam lang, cung tai thang HoChi Minh ( Ngu) dua vao VN cai che do CS ma Viet Nam nen nguoi Viet bay gio phai le thuoc thang Tau, nen nho Tau muon xam lang VN tu lau roi, nguoi Viet ta nen nho dieu do, nguoi ngoai Bac song gan thang diem va xao tra, anh huong rat nhieu, toi buon cho thang phan nuoc nho bi bon no an hiep du chuyen ca. chung ta phai canh giac voi thang Tau

 7. Không biết những năm tới, có tổng bí thư nào có can đảm như ông Đặng Tiểu Bình, dám nói, dám làm, dám cho lũ VC một bài học đẹp để chúng thấy sức mạnh vô địch của chúng chỉ là chuyện thần thoại. Nhưng bây giờ Tàu cho VC thêm một bài học nữa thì VC mới hiểu là sức mạnh của chúng chỉ là sức mạnh gói trọn trong nội bộ VC, không còn sức mạnh của toàn dân tộc như ngày xưa nữa.

  VC chỉ làm tàng với người dân, nhưng khi đứng trước anh khổng lồ Tàu thì thân toát mồ hôi lạnh, xin sám hối về tội theo Liên Xô phản Trung Quốc. Nhưng Tàu có tha tội chúng đâu. Từ khi bùng nỗ cuộc chiến tranh biên giới đã cho Tàu một bài học lớn.Muốn VC quỳ gối lạy thì phải hiện đại hóa. Bây giờ hiện đại hóa quân đội đã xong, Tàu tha hồ mà phê phán VC như người mẹ dạy đứa con hư hỏng, bảo chúng đi bên phải thì chúng phải đi bên phải, bảo chúng đi về phía trái thì VC ngoan ngoãn đi về phía trái. Trong tương lai cả bọn to đầu VC sẽ tự trói tay đầu hàng Tàu xin tha tội chết.

  Dân tộc bây giờ mới thấy tên hèn VC, cho nên nhắc đến cái hèn VC thì quá nhục, không ngờ VC bây giờ quá hèn. Thôi để cho VC làm kiếp hèn để chúng có cơ hội làm mưa làm gió với dân nghèo VN.

  Hoan hô quyết định của ông Đặng Tiếu Bình, người đầy can đảm, dám làm một chuyện là đánh VC mà ngàn sau mọi người không quên thời gian tuyệt vời ấy.VC còn sống thì tên ông sẽ sống mãi trong tâm thức những người đang bị VC chà đạp.

 8. lotxac says:

  Lời TUYÊN BỐ của nhà CHÍNH TRỊ GIA; nhà LÃNH ĐẠO của TRUNG QUỐC ĐẶNG TIỂU BÌNH vào ngày 16/03/1979 hứa sẽ cho VIETNAM bài học thứ hai….mãi đến hôm nay; vẫn chưa xóa nhòa trong đầu của Tớ; mà tớ vẫn TIN rằng: TQ vừa dọa vừa đe là nếu CSVN tính chặt đuôi chó để bỏ TQ theo phương Tây.
  Giả dụ như; khi CSVN chiếm được miền NAM; họ biết tình anh em với nhau; họ tha cho chúng tôi,và họ cùng với chúng tôi bắt tay làm ăn,và tiếp xúc với giới Tây Phương; họ xin lỗi Mỹ và cho Mỹ; Pháp anh vào giúp đỡ xây dựng lại đất nước sau CUỘC CHIẾN TƯƠNG TÀN; thì ngày hôm nay; VN đã vượt lên trên NAM HÀN; là một nước giàu mạnh không thua gì NHẬT BỔN. Vả lại có Mỹ; Pháp và anh các nước lớn có tầm KINH TẾ mạnh bên cạnh; thì đố thằng TQ có 3 đầu ;sáu tay cũng chẳng dám ho he gì với VN.
  Bài viết trên đưa ra là một DẤU HIỆU là BAD NEWS for VN; là một tragedy cho QUÂN XÂM LƯỢC MIỀN BẮC sẽ mở sáng con mắt ra; khi TÀU PHÙ tiến sâu vào LỤC ĐỊA VN kỳ này:
  Dù cho bay vút lưng trời;
  Cho dù đáy biển; trốn thời được đâu;
  cho dù núi thẳm; hang sâu,
  Không chạy đâu thoát TRÁI SẦU đã gieo.” LUẬT NHÂN QUẢ”
  Rồi ngày ấy… chắc chắn nó sẽ đến.
  Bài học này: BẮC VIỆT thấm đòn đau.
  ha..haha…ha.

Phản hồi