WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cuộc cách mạng 2X không có bóng cờ

Ngày 30 tháng 4 năm 2011 sẽ nổ ra một cuộc cách mạng mang tính lịch sử hay nói đúng hơn là một biến cố chính trị xảy ra trên toàn đất nước. Toàn dân Việt Nam sẽ có cơ hội để thể hiện ý chí không còn muốn tiếp tục sống dưới sự lãnh đạo toàn trị độc tài của đảng cộng sản Việt Nam. Do đó cuộc cách mạng có những nét đặc thù được thông báo như sau:

1)- Cuộc cách mạng 2X là một tổng hợp nghiên cứu kỹ lưỡng từ dịch lý, phong thủy, vận nước kết hợp với tình hình đất nước hiện tại, và cả luật pháp Việt Nam. Mang tính khả thi, xác suất thành công theo toán học rất cao nhất là trong tình thế hiện nay.

2)- Cuộc cách mạng 2X trình bày một lộ trình cụ thể và một phương pháp đấu tranh đầy sáng tạo, táo bạo chưa hề xảy ra dưới vòm trời cộng sản Việt Nam . Ðây là phương pháp đấu tranh hữu hiệu nhất hiện nay để rút ngắn đoạn đường dài mà phong trào đấu tranh tự do dân chủ cho Việt Nam phải đi qua.

3)- Cuộc cách mạng 2X là một sự thể hiện ý chí của toàn dân Việt Nam. Do đó không có ban tổ chức, cũng không có người lãnh đạo để hướng đến một mục đích cá biệt nào đó. Chỉ có một mục đích duy nhất là lật đổ sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Như vậy theo nguyên tắc, cuộc cách mạng 2X sẽ không có bóng đáng của một lá cờ chính thức nào.

Thế nhưng trên thực tế, nếu ở một địa phương nào, hay một bộ phận dân tộc nêu cao những lá cờ cá biệt như cờ đỏ sao vàng, cờ vàng ba sọc đỏ, cờ Thiên Chúa Giáo, cờ Phật Giáo, cờ Hòa Hảo, cờ đảng phái điều đó chỉ nói lên sắc thái đặc thù và niềm tin riêng của họ. Không ai có quyền trấn áp hay áp lực đổi thay trong khi chưa có phán quyết cuối cùng, thống nhất của toàn dân tộc để chọn ra một lá cờ chính thức vào thời kỳ tiền cách mạng. Thậm chí nếu có nơi treo cả mảnh “khăn tang” hay là những mảnh “lai quần” rách tả tơi là những tài sản duy nhất của những người cha hay mẹ chiến sỹ suốt cả cuộc đời cống hiến cho đảng và sau 36 năm sống dưới vòm trời xã hội chủ nghĩa còn lại chút này đây, chúng ta cũng phải tôn trọng nó.

4)- Cách mạng 2X chủ trương: Tiết kiệm tối đa nhân lực và tài lực cho người đấu tranh dân chủ mà vẫn đạt đến hiệu quả mong muốn đó là: “Lật đổ sự lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam”, trong ôn hòa và bất bạo động. Chỉ hô hào xuống đường tập thể đại trà vào những thời điểm cần thiết, vào một mục tiêu nhất định và có thời biểu cụ thể sẽ thông báo sau.

5)- Người tự nguyện tham gia cách mạng, có đủ chứng lý hợp pháp để dấn thân mà không phải sợ hãi gì cả, và cũng không ai có thể quy tội người tham gia cách mạng vì một sự bày tỏ thái độ chính trị đối với cấp lãnh đạo đất nước. Người tự nguyện tham gia cách mạng sẽ có cơ hội thực tập để vượt thắng sự sợ hãi của chính mình để đối đầu với cộng sản.

6)-Những người chủ trương cuộc cách mạng 2X không có tham vọng chính trị, cũng không tham gia chính trị. Do đó cuộc cách mạng 2X mở ra một cơ hội đồng đều cho tất cả những ai muốn tham gia điều hành đất nước thời hậu Cộng Sản hãy chuẩn bị dấn thân. Bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do trong tương lai, dưới sự giám sát quốc tế.

7)- Những người đề xướng cuộc cách mạng 2X không phải là một tổ chức chính trị, không có trụ sở nào ở Việt Nam, và cũng không có nhu cầu cần được yểm trợ về tài chính. Những ai muốn ủng hộ cuộc đấu tranh cách mạng 2X xin hãy ủng hộ trực tiếp những người đang dấn thân tại Việt Nam trong thời gian xảy ra cuộc cách mạng 2X mà quý vị tin tưởng.

8)- Cuộc cách mạng 2X hoàn toàn bất bạo động, ôn hòa, do đó mọi hành vi cổ súy bạo lực, trả thù, manh động cho dù dưới bất cứ một danh nghĩa nào đều không được chấp nhận. Và không ai có thể nhân danh cuộc cách mạng 2X để thương thảo hay thỏa hiệp với cộng sản để tìm một giải pháp tương nhượng, ngoại trừ một giải pháp duy nhất là đảng cộng sản phải rút lui, trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân tộc Việt Nam thông qua tuyển cử tự do công bằng và bình đẳng. Số phận tồn tại của đảng cộng sản là vấn đề nội bộ của đảng viên cộng sản, không phải là mục tiêu đấu tranh của cuộc cách mạng 2X.

9)- Cuộc cách mạng 2X không có tham vọng giải quyết mọi vấn đề của đất nước thời hậu cộng sản. Ðây là vấn đề của các nhà chính trị đấu tranh cho tự do, dân chủ cho đất nước. Cuộc cách mạng 2X chỉ nhận lãnh một sứ mạng duy nhất là khơi động ý chí của toàn dân đứng lên “lật đổ sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam”. Con đường tương lai tiếp theo xin nhường lại cho thế hệ trẻ sau chiến tranh nhận lãnh trách nhiệm của mình trước lịch sử.

10)- Cuộc cách mạng 2X kêu gọi các đảng phái chính trị, tôn giáo, các xã hội dân sự, các phe nhóm quyền lực chính trị, các tầng lớp dân chúng Việt Nam không muốn tiếp tục sống dưới sự lãnh đạo độc tài của đảng csvn hãy tạm gác qua một bên mọi sự bất đồng chính kiến để chung tay tham gia cuộc cách mạng 2X để đạt đến mục đích đã đề ra.

Lời kêu gọi này không nhằm mục đích kêu gọi tất cả các phe phái kết tụ lại thành một lực lượng chính trị duy nhất, dưới một sự chỉ huy duy nhất vì đó là điều không tưởng và không thể xảy ra. Mà là một sự kêu gọi mọi người tham gia cách mạng trong vị trí và khả năng sẵn có của mỗi người, để thể hiện một ý chí chung nhất là không muốn sống chung với chế độ cộng sản, muốn chế độ cộng sản phải đổi thay theo chiều hướng tự do dân chủ cho đất nước.

Sự ghi công cho những người dấn thân cách mạng, sẽ được toàn dân đánh giá và đãi ngộ qua cuộc tổng tuyển cử tự do tương lai thời hậu cộng sản.

Cuối cùng là lời kêu gọi thanh niên thế hệ trẻ sau chiến tranh, một thế hệ xứng đáng được hưởng thành quả văn minh của nhân loại trong một đất nước hòa bình. Hãy dấn thân cho đất nước vì một Việt Nam tươi sáng trong vùng trời tự do dân chủ, không còn bị áp bức bất công dưới sự lãnh đạo toàn trị của đảng csvn.

Cuộc cách mạng 2X mở ra một cơ hội mới đồng đều để mọi người tiến thân không bằng một tấm thẻ đỏ mà bằng nhiệt tình và khả năng cống hiến của mỗi người.

Trân trọng thông báo.

© Thiên Ðức

Người viết thay thế hệ trẻ Việt Nam sau chiến tranh

© Đàn Chim Việt

—————————————————————-

Phụ Chú:

Kính thưa các bạn đọc,

Thế là còn hơn 20 ngày nữa là chấm dứt giai đoạn chuẩn bị cho một cuộc cách mạng sắp xảy ra tại Việt Nam. Là giai đoạn “Góp củi rừng cho quê hương”, được bạn đọc ủng hộ và hưởng ứng rất nhiệt tình. Thiên Ðức thành thật cám ơn bạn đọc và tất cả các trang web, blog, facebook, twitter, …. đã kịp thời phổ biến rộng rãi các thông tin về cuộc cách mạng.

Ðể bạn đọc tiện theo dõi và có sự nhận định nghiêm túc về một cuộc cách mạng mang tính lịch sử, Thiên Ðức tạm sớm tổng kết giai đoạn này có tất cả 7 bài viết và rất nhiều góp ý tích cực mà chưa thể thống kê được như sau:

Bài số 1/ CM 2X Cuộc thi 2X là gì ở Việt Nam?

Bài số 2/ CM 2X Việt Nam đang cần một cuộc cách mạng

Bài số 3/ CM 2X Tiến trình cách mạng 2X của thế hệ trẻ sau chiến tranh

Bài số 4/ CM 2X Lời cảnh báo cuối cùng cho chế độ csvn

Bài số 5/ CM 2X Lời mời đối thoại và đánh đố về một cuộc cách mạng tại Việt Nam

Bài số 6/ CM 2X Thông báo Cuộc cách mạng 2X không có bóng cờ

Bài số 7/ CM 2X Lời mời đối thoại và thách thức với quân đội nhân dân và công an Việt Nam

( Sẽ phổ biến vào tuần tới, cũng là bài viết sau cùng kết thúc giai đoạn chuẩn bị cho cuộc cách mạng 2X, mời bạn đọc đón xem).

7 Phản hồi cho “Cuộc cách mạng 2X không có bóng cờ”

 1. ckc says:

  một bên dùng bạo lực còn một bên dùng phương pháp ôn hoà liệu có thành công được ko. Không có lãnh đạo thì sẽ bị dìm trong bể máu, tin tôi đi 30-4 này quân đội cũng sẽ vào cuộc thôi. BCT sẽ làm mọi cách để duy trì cái ghế của họ kể cả một Thiên An Môn phiên bản Việt Nam.

 2. thang Bom says:

  @Bác Thiên Đức,

  Vừa rồi cháu có vào diễn đàn bên Dân Luận, cháu có gởi lời nhắn đến mọi người rằng

  1./ Mỗi người trong cả nước nên nói với 2 người bạn của mình về tuyên bố quan điểm của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ.

  2./ Nhân dân trong từng thôn ấp, tổ dân phố, khu phố hàng xóm với nhau tự nguyên thành lập nhóm Mặt trận tổ quốc tự nguyện (không có đảng viên tham gia) để cùng bàn bạc và làm việc với nhau về những việc của thôn xóm, khu phố mà không chịu sự chỉ đạo nào của tổ trưởng, công an khu vực, hay đại diện uỷ ban xã, phường nào cả.

  Vô tình cháu cũng nói được vài ý trùng với ý của bác hehehehe…..vậy đúng là thời lúc chín mùi đến rồi bác nhỉ….!!!

 3. Trung Kiên says:

  Cám ơn ông Thiên Đức đã phản hồi!

  Như tôi đã góp ý lần trước, “tiên đoán của Ông chắc nịch và như tiếng kèn thúc quân”! Tôi cũng mong muốn nó xảy ra như lời tiên đoán của Ông và sẵn sàng nhận một trách nhiệm như một viên gạch lót đường cho người khác tiến lên. Thế nhưng, mình phải biết là đang làm gì và chuyện gì sẽ đến, phải phản ứng ra sao khi sự việc diễn ra?

  Không thể nhắm mắt làm theo mà không biết định hướng! Ngày xưa nhiều người lầm tưởng ông HCM là người yêu nước nên đã ủng hộ và đi theo để rồi giờ đây dở khóc dở cười! Ở thời điểm 1976-1980 nhiều người vì lòng yêu nước đã gia nhập phong trào phục quốc, để rồi bị tóm cổ tống vào tù! Họ đã bị csvn lừa gạt, giả tổ chức phục quốc để bắt những người yêu nước! Chính vì thế mà cần phải cẩn tắc vô áy náy!

  Hiện nay ở VN nhiều trí thức đã bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, họ đang vươn vai đứng dậy để làm một cuộc cách mạng lật đổ bạo quyền, tôi tin chắc điều ấy! Sự lường gạt của csvn như thời 1976-1980 (phục quốc) cũng “có thể” xảy ra…nhưng tôi tin là csvn sẽ thất bại, họ chỉ có thể lừa gạt được nhân dân miền Nam lúc bấy giờ, nhưng không thể gạt được những trí thức Việt Nam hiện tại(sau khi đã thức tỉnh).

  Tôi vẫn mong chờ sự kiện ngày 30/4/2011 theo tiên đoán của Ông, tôi cũng đã chuyển tiếp bài viết này của ông đến bạn bè và một vài trang mạng trong nước. Hy vọng đấy cũng là một đóng góp?

 4. Hoài Ân says:

  Ông Thiên Đức quả quyết quá làm cho tôi cũng phấn chấn muốn tham gia ngay, nhưng tôi thấy câu hỏi của ông Trung Kiên vẫn chưa có câu trả lời. Tôi đang hao hức chờ ngày 30/4/2011 và mong nó xảy ra như ông Thiên Đức đã tiên liệu.

 5. thien duc says:

  Cám ơn bạn Trung Kiên đã góp ý, mời ban nhập cuộc lời mời đối thoại trong bài viết kỳ trước, nếu bạn không phản bác được về một cuộc cách mạng sắp nổ ra tại Việt Nam vào ngày 30/4/2011 bạn có chấp nhận dứng ra cổ vũ cho cuộc cách mạng hay không? Nói thêm cho bạn rõ rằng cuộc cách mạng sắp tới không có tổ chức không có lãnh đạo, không có bóng cờ, vẫn đánh gục được đảng cọng sản phải co cụm. Chính đó là điểm sáng của cuộc cách mạng khi áp dụng chiến thuật “vô chiêu thắng hữu chiêu”. Ðịch bao gồm như là quân đội và cảnh sát, ta chỉ là con số không to tướng, thì quân đội, cảnh sát và cả đảng cs chỉ là đồ bỏ. Ðó chính là điểm mạnh nhất của cuộc cách mạng hiện nay. Không có điểm để cho địch tấn công và tiêu diệt.

 6. HM says:

  Tại sao ông “biết” là không có?

  Ông không biết không có nghĩa là không có.

  (Tip: Chờ đến 30/4/2011. Có hay không biết liền.)

 7. Trung Kiên says:

  Bài viết của tác giả Thiên Đức với tiên đoán chắc nịch và như tiếng kèn thúc quân!

  Thế nhưng một cuộc Các Mạng mà không có tổ chức và không có lãnh đạo thì hậu quả sẽ ra sao nhỉ?

Phản hồi