WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

LS Lê Quốc Quân và BS Phạm Hồng Sơn đòi lại tài sản

LTS: Hai ông Lê Quốc Quân và Phạm Hồng Sơn bị vô cơ bắt đi khi đang đứng cách phiên tòa xử tiến sỹ Hà Vũ vài trăm mét hôm 4/4/ 2011. Chín ngày sau, 2 ông mới được thả ra sau nhiều buổi thẩm vấn.

Gia tư của họ bị khám xét và nhiều tài sản bị thu giữ như máy quay phim, máy ảnh, laptop.v.v. Mấy tuần đã trôi qua nhưng công an vẫn chưa có dấu hiệu gì muốn trả lại tài sản cho các ông. Phạm Hồng Sơn và Lê Quốc Quân đã đứng đơn chung gửi tới cơ quan công quyền nhằm đòi lại tài sản.

—————————————————–

Scan do nhân vật gửi tới

2 Phản hồi cho “LS Lê Quốc Quân và BS Phạm Hồng Sơn đòi lại tài sản”

  1. Hoàng Quốc Thắng says:

    Lời khuyên chân thành của Tôi, Bộ trưởng Lê Hồng Anh và các tướng tá, ăn cơm của Dân, đồng lương các vị nhận hàng tháng la 2mồ hôi nước mắt của người lao động, trong đó có LS Quân và BS Phạm Hồng Sơn, các vị cố gắng giữ lấy chút liên sỷ, để mà còn lãnh lương của Dân nữa.

  2. Bao Công says:

    Bao Công tôi đề nghị mấy thằng chó Công an chót giữ tài sản của 2 đồng chí trên trả lại ngay cho chủ nhân trước 30/4/20110, nếu không muốn Trương Long – Triệu Hổ đến tận cơ quan đòi hộ, tôi đang làm thủ tục xin Visa cho 2 nhân viên sang VN rồi đó.

Phản hồi