WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Gỡ vòng tay ác quỉ

 

Trong đại hội tôn giáo thế giới họp tại thành phố Chicago vào tháng 9 năm 1983, một vị đại thiền sư đã lên tiếng cảnh báo: Thế giới chúng ta sẽ bước vào một tai kiếp khủng khiếp đầy máu và nước mắt vì những tên vô lại vào trong các kim tự tháp ăn cắp các vật quí đã để xổng ra những con quỉ dữ.

Tháng 4 /1915, những con quỉ dử này khởi đầu hành động ở đế quốc Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ) bằng cách tàn sát 1.2 triệu người Armerians, 500.000 người Assyrians, 350.000 người Pontians và 480.000 người Anatolians (gốc Hy Lạp).

Năm 1914-1918, thế chiến thứ I bùng nổ đã làm chết 15 triệu người và gây thương tật cho 20 triệu người. Năm 1917 cộng sản nổi lên ở Nga đã đưa đến cái chết của 100 triệu người khắp thế giới mà đến nay vẫn chưa dứt.

Năm 1939-1945, thế chiến thứ II đã cướp mất của thế giới 2.5% dân số tức là khoảng trên 60 triệu đã bị thiệt mạng và một Châu Âu hoang tàn đổ nát.

Sau khi tàn phá và giết sạch từ Trung Đông đến Châu Âu, những con quỉ tiến qua Châu Á với những vụ tàn sát mới như: Nội chiến Trung Hoa 1.2 triệu người. Thảm sát Nam Kinh 200.000 người. Quân Nhật tạo nạn đói ở Bắc Việt Nam 2 triệu người. Bom nguyên tử nổ ở Hiroshima và Nagasaki 600.000 người. Bước Đại Nhảy Vọt của Mao 36 triệu người, Chiến tranh Triều Tiên 3 triệu người. Chiến tranh Việt Nam 4 triệu người. Khmer đỏ diệt chủng 1.7 triêu người v.v…

Cuối thế kỷ XX, chúng lại tiến sang Châu Phi với hằng chục cuộc thảm sát và chiến tranh khác gây nên hằng chục triệu người chết (bạn đọc muốn biết số lượng người bị giết chính xác của từng vụ thảm sát và từng trận chiến trên toàn thế giới trong thế kỷ XX xin vào trang mạng www.scaruffi.com/politics/massacre.htlm ).

Sau khi đã tàn sát và phá nát cả thế giới, qua thế kỷ XXI những con quỉ dữ trở về lại cố hương của chúng để tàn phá giết chóc tiếp với chiến tranh Iraq, Afganistan, mùa xuân Á rập, nội chiến Lybiavà sự căng thẳng leo thang giữa Iran và Phương Tây mà theo những lời truyền thuyết và tiên tri cũng như những nhận định có cơ sở có thể gây nên thế chiến thứ III làm cho vùng Trung Đông và Châu Âu hoang tàn với máu.

Trong con mắt của nhà tiên tri Nostradamus có 3 con quỉ dữ là Napoléon, Hitler và AntiChrit đều đã xuất hiện. Theo những lời tiên tri của ông ta và lời trong thánh kinh của Thiên Chúa Giáo thì trận chiến dài 3 năm 6 tháng cuối cùng của loài người có tên là Armagedon sẽ chấm dứt vào năm 2026 sau đó quỉ Satan (AntiChrist) sẽ bị các thiên thần bắt đi trong 3 ngày trái đất tăm tối không có ánh nắng mặt trời. Thế giới sau đó sẽ được yên ổn phát triển trong thái bình ngàn năm.

Trên trang mạng www.filibustercartoons.com đã phân ra 3 loại quỉ tùy theo mức độ tội ác do chúng gây ra cho nhân loại:

Loại cùng hung cực ác chịu trách nhiệm về cái chết ít nhất 20 triệu người, có 3 con quỉ dữ là Mao (từ 49 – 78 triệu ngưởi ) Stalin (trên 23 triệu người ) và Hitler (trên 21 triệu người ).
Loại nhất ác chịu trách nhiệm về cái chết ít nhất 1 triệu người, có 15 con quỉ dữ trong đó có tên con quỉ Hồ Chí Minh.

Loại nhị Ác chịu trách nhiệm về cái chết của ít nhất 10.000 người, có 16 con quỉ trong đó có tên con quỉ Lê Duẩn.

Hình thức tội ác có 4 loại: Phát xít, cộng sản, chế độ quân phiệt và chế độ quân chủ.
Cộng sản góp mặt 12 con quỉ dữ và Việt Nam “vinh hạnh” có được 2 con quỉ có tên trong danh sách.

Phân tích để tìm cho ra lý do nào đã tạo cho con người biến thành con quỉ hung ác và phân tích tại sao số lượng con quỉ dữ lại có rất nhiều trong chế độ cọng sản không phải là một việc dễ làm và khi làm ra cũng chưa chắc có được sự đồng thuận nhưng chúng ta, những con người đang đấu tranh giải thể chế độ cọng sản hay đấu tranh cho một thế giới bình yên hơn, cũng cần phải phân tích để tìm cho ra được lý do để từ đó chúng ta có thể chặn đứng được sự biến thành quỉ của những con người chừng nào hay chừng ấy.

Theo nền khoa học hiện đại con người là một là một sinh vật có 5 giác quan: thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Các cơ quan của 5 giác quan này là tai, mắt, mũi, lưỡi và da ghi nhận ngoại cảnh đưa lên cơ quan trung ương là não bộ. Cơ quan trung ương này tiếp thu và tổng kết lại để đưa ra một kết luận gọi là Ý Thức. Ý Thức này đưa đến hành động của con người.

Trong những năm gần đây nền khoa học hiện đại còn xác nhận trong con người còn có thêm những giác quan khác như: Thần giao cách cảm, định hướng, cảm nhận nhiệt độ, cảm nhận đau khổ. Một số người đặc biệt còn có giác quan đặc biệt khác như: Ngoại cảm. thần nhản, thần nhĩ v.v…Vì ngoại cảnh diễn ra trước từng người khác nhau, số lượng cảm giác của từng người có được khác nhau, cách tiếp thu ngoại cảnh của từng người khác nhau nên Ý Thức của con người khác nhau do đó hành động của con người cũng khác nhau.

Theo các tôn giáo phần chính của con người là linh hồn, a nại gia thức, nguyên thần, pháp thân (có nhiều tên gọi khác nhau tùy theo từng loại tôn giáo). Họ gọi 5 giác quan và Ý Thức là lục tặc vì chúng thường làm nhiểu loạn nguyên thần hay pháp thân.

Ý Thức còn được người Phương Đông xem như một ông thần và họ gọi Ý Thức bằng cái tên là Thức Thần vì nhờ có Ý Thức mà con người có được của cải giàu sang và cả nền văn minh hiện tại. Nhưng họ cũng cảnh báo rằng chính trong Ý Thức có Tam Bành (bành cứ, bành chất, bành kiểu hay tham sân si) nên ông thần này có thể biến thành con quỉ mang đến cho con người nghèo đói khổ đau và cả máu và nước mắt.

Từ Bát Quái, cuốn sách không chữ giải thích ra mọi điều thâm sâu của tạo hóa, người Phương Đông giải thích hiện tượng người biến thành quỉ như sau : Thế giới chúng ta đang sống là thế giới Âm Dương, Dương là thần Âm là quỉ. Con người ở trong thế giới Âm Dương nên con người có thể là thần mà cũng có thể là quỉ.

Thế thì cũng là những con người mà tại sao có kẻ được gọi là thần có kẻ bị gọi là quỉ? Xin thưa: Vì hành động thiện và ác của người ấy; Thế thì cái gì đã tạo ra hành động người ấy ? Xin thưa: Ý Thức. Như thế Ý Thức là một vị trí, một vật thể, một động lực vừa hữu hình vửa vô hình đã làm con người biến thành con quỉ.

Ta không thể đem thuyết Luân Hồi để giải thích những con người cùng hung cực ác trên là do những con quỉ dữ trong kim tự tháp xổng ra đầu thai nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận hoàn toàn trường hợp trên. Giả dụ rằng có việc quỉ dử đầu thai thì chúng đã gài những vũ khí của chúng ở đâu trong con người để biến con người thành quỉ? Xin thưa: Trong Ý Thức. Quỉ dữ đầu thai hay quỉ dữ không đầu thai không phải là một vấn đề cần đặt ra. Vấn đề cần đặt ra là cái gì nằm trong Ý Thức đã làm cho con người có những hành động hung ác như những con quỉ? Xin thưa: Đó là cái Đúng và cái Sai trong Ý Thức đã làm con người thành thần thành quỉ. Vì Ý Thức đưa đến hành động. Ý Thức Đúng đưa đến Hành Động Đúng thì giàu có lên tuyệt đỉnh vinh quang. Ý Thức Sai đưa đến Hành Động Sai thì cuộc đời nghèo nàn tan nát ô nhục, đôi lúc trở thành tên tội đồ vì đã làm khổ bao kẻ khác. Kẻ mang Ý Thức Sai mà nắm quyền hạn trong tay và để bảo thủ Ý Thức Sai của mình thì có một cách duy nhất là tiêu diệt kẻ khác Ý Thức nên biến thành quỉ dữ.

Chủ nghĩa cộng sản là một Ý Thức Sai vì những quốc gia thực hiện chủ nghĩa cộng sản đều đã mang đến nghèo đói khổ đau cho nhân dân quốc gia mình. Người cộng sản không chịu từ bỏ Ý Thức Sai và đã tiêu diệt hàng trăm triệu con người khác Ý Thức nên số lượng người cọng sản (12/34) bị đánh giá đã biến thành quỉ nhiều hơn những hình thức tội ác khác.
Mặc Tử cho rằng: Các bậc thánh nhân trong thiên hạ so với quỉ chỉ là những đứa con nít.

Người cộng sản không phải là những con người ngu. Nói họ bị quỉ ám hay quỉ đầu thai là cách nói thiếu khoa học mà nên nói họ bị mê hoặc bởi chủ nghĩa cọng sản và xem đó là chân lý là Ý Thức Đúng là lý tưởng để sống nên đã bất chấp mọi thủ đoạn mọi tội ác để thực hiện lý tưởng và Ý Thức mà họ tưởng rằng Đúng.

Vậy toàn thể chủ nghĩa cộng sản có cái gì trong đó cuốn hút con người tin tưởng rằng đó là một Ý Thức Đúng. Xin thưa: Thiên đường cộng sản và duy vật biện chứng. Thiên đường cộng sản là biểu tượng trong tư duy là sự tuyệt đối của vật chất để làm vừa lòng những con người mơ mộng hoang tưởng hướng tới. Duy vật biện chứng là bức thành đồng lý luận chứng minh chủ nghĩa cộng sản là Ý Thức Đúng và để bảo vệ chủ nghĩa cộng sản một cách vững chắc hữu hiệu nhất.

Những người đấu tranh giải thể chế độ cộng sản thân mến của tôi ơi! Hoạt động của những con quỉ cộng sản là Hoạt Động Sai. Để bảo vệ Hoạt Động Sai chúng chỉ có một cách là lừa phỉnh, nếu lừa phỉnh không thành công chúng lại dùng bạo lực. Các bạn đã phơi bày bao lừa phỉnh của chúng ra ánh sáng trong hàng chục năm qua mà cũng chẳng làm chúng thay đổi và sụp đổ. Cuộc suy thoái kinh tế ở khu vực đồng Euro đang làm cho nhiều đảng cộng sản ở Châu Âu ngóc đầu lên với bao lý luận. Tại sao vậy? Tại vì những điều lừa phỉnh mà các bạn phơi bày chỉ làm chợt da chứ chưa làm vỡ não chúng được, tức là chúng ta chưa xô ngã được bức tường thành lý luận của chúng: duy vật biện chứng. Chừng nào bức tường thành lý luận này còn thì những con quỉ cộng sản vẫn còn. Đó là thứ vũ khí vô hình do con quỉ Karl Marx gài trong Ý Thức để con người ăn phải bãi cức mà cứ tưởng rằng chụp được món ngon hay là ôm lấy Ý Thức Sai mà cứ tưởng rằng chân lý là đỉnh cao trí tuệ.

Bên hòn núi đá Miền Đông nước Hoa Kỳ có một lão già, hắn đã bao năm đi làm phụ cu li cho bọn Mỹ để kiếm sống này vừa mới được về hưu nên rãnh rỗi ngồi gõ gõ bài viết này tấn công vào Thế Giới Quan của Marx, một bộ phận trong duy vật biện chứng, thành đồng lý luận của những con quỉ cộng sản để giúp một tay với các bạn vào việc giải thể chế độ cọng sản hay để ngăn chặn con người biến thành quỉ cho thế giới bình yên hơn.

Thế Giới Quan của Marx viết như vầy:

Hắn xin ghi nguyên văn lời giải thích của bọn quỉ cộng sản như sau:

Hoạt động của Chủ Thể là Hoạt Động có mục đích và Khách Thể Hoạt Động được là nhờ Hoạt Động của Chủ Thể và tác động lại làm thay đổi Chủ Thể. Lao động là hình thức Hoạt Động thực tiển cơ bản nhất của con người mà Hoạt Động thực tiển là bao gồm cả những hình thức Hoạt Động khác như Hoạt Động xã hội làm cho thế giới thay đổi, đấu tranh giai cấp, giải phóng dân tộc, thí nghiệm khoa học v.v… và “ phải hiểu ” là thực tiển cách mạng.

Vì Triết lý hay dùng những từ khó hiểu nên hắn xin giải thích thêm tí xíu:

Một người thợ mộc làm một cái bàn ( Chủ Thể Hoạt Động có mục đích thay đổi khách thể ), cái bàn được làm ra có những ưu khuyết điểm làm thay đổi óc thẩm mỹ của người thợ mộc (Khách Thể tác động lại thay đổi Chủ Thể ) nên người thợ mộc làm cái bàn thứ 2 đẹp hơn (Chủ Thể đã bị thay đổi Hoạt Động có mục đích thay đổi Khách Thể lần thứ 2). Cứ thế người thợ mộc sau nhiều lần thay đổi sẽ làm được một cái bàn tuyệt đẹp (!).

Giải thích cao hơn tý nửa là đảng cộng sản Hoạt Động cải tạo xã hội biến xã hội từ giàu sang thành nghèo mạt rệp (Chủ Thể hoạt động có mục đích làm thay đổi Khách Thể). Thấy xã hội bị nghèo nghèo mạt rệp đảng cộng sản đổi mới (Khách Thể tác động lại thay đổi Chủ Thể). Đảng cọng sản đổi mới nên xã hội đang giàu lên (Chủ Thể đã bị thay đổi Hoạt Động có mục đích thay đổi Khách Thể lần thứ 2). Cứ như thế đảng cộng sản sau nhiều lần Hoạt Động đổi mới sẽ đưa xã hội đến thiên đường cọng sản (sic!).

Thế Giới Quan của Marx và cách giải thích thiếu sót trên đã đưa chủ nghĩa cộng sản đến một Ý Thức Sai vì khi người thợ mộc đưa cái bàn hắn làm ra đến nhà tôi đã bị tôi chê đủ điều và không chịu nhận cái bàn xấu xí ấy nên hắn biết rằng tay nghề hắn quá tệ. Hắn bị thay đổi không phải do cái bàn mà do tôi. Một Chủ Thể khác nằm ngoài Khách Thể.

Cũng như xã hội giàu lên không hoàn toàn do đảng cộng sản đổi mới mà do những doanh nghiệp tư nhân làm ăn có lời, doanh nghiệp tư nhân là Một Chủ Thể khác nằm trong Khách Thể (xã hội).

Tóm lại thế giới quan của Karl Marx không hẳn là sai hoàn toàn mà là thiếu sót một Chủ Thể Khác nằm trong hay nằm ngoài Khách Thể. Khách Thể không hoàn toàn Hoạt Động được là nhờ Chủ Thể Hoạt Động có mục đích mà còn nhờ Hoạt Động của Chủ Thể khác nằm trong hay ngoài Khách Thể.

Trăm năm nay người ta thường phê bình chủ nghĩa Marx là một chủ nghĩa bỏ quên con người nhưng rất ít người biết nguồn gốc của sự bỏ quên này chính là do từ cái Thế Giới Quan của Marx nằm trong phép duy vật biện chứng. Từ Thế Giới Quan này bọn đệ tử của hắn chỉ xem đảng cộng sản là Chủ Thể còn những con người khác, đảng phái khác, tổ chức khác đều là Khách Thể như ly chén bát chúng muốn đập vở lúc nào cũng được, cũng từ đó chúng điểu khiền quốc gia bằng chế độ chính trị độc đảng (một chủ thể) gây bao tan tóc nghèo đói cho dân tộc.

Thế Giới Quan là một hệ thống tổng quát những quan điểm của con người về thế giới, về vị trí con người trong thế giới, về qui tắc ứng xử do con người đề ta trong thực tiển xã hội nên không thể thiếu sót mà cần phải đầy đủ và không nên giải thích lung tung rồi kêu gọi “phải hiểu” thế nầy thế nọ. Thế Giới Quan cũng như muôn ngàn triệu thứ khác không là vĩnh cữu mà phải thay đổi tủy theo những phát hiện của khoa học và những thay đổi trong tư duy.

Hơn nữa chúng ta có thể tìm ra hàng chục loại Hoạt Động của Chủ Thể mà chẳng liên quan gì đến Khách Thể cả như Hoạt Động chiến tranh là Hoạt Động giữa 2 Chủ Thể khác nhau với 2 mục đích đối nghịch nhau và trong chiến tranh thì Khách Thể chính là súng đạn để hai Chủ Thể sử dụng làm thịt nhau mà thôi và ta có thể biểu hiệu Hoạt Động chiến tranh như sau:

Sau chiến tranh thì Hoạt Động chính trị xày ra, Hoạt Động chính trị cũng là Hoạt Động giữa 2 Chủ Thể khác nhau vì nói tiến hành chiến tranh để ăn cướp là ăn cướp của cải của người khác, nói tiến hành chiến tranh để cai trị là cai trị con người khác, nói chiến tranh để giải phóng là giải phóng con người khác chứ ai lại tiến hành chiến tranh để giải phóng trâu, chó, bò, heo.

Để chỉ rõ cho người cộng sản biết Thế Giới Quan của Marx là thiếu sót và sai hay để ngăn chặn những con người mang Ý Thức Sai biến thành quỉ chúng ta cần thêm một Chủ Thể Khác trong Thế Giới Quan của Marx và diễn tả lại như sau như sau:

Để phân biệt với Thế Giới Quan 1 Chủ Thể của Marx, chúng ta tạm gọi Thế Giới Quan mới này là Thế Giới Quan 2 Chủ Thể.

Để cho dễ hiểu chúng ta đưa thí dụ Hoạt Động 2 người A và B đang chơi cờ vào Thế Giới Quan 2 Chủ Thể thì sẽ rất đầy đủ và đúng sít sao: Khi người A đưa tay đẩy cờ (Chủ Thể 1 Hoạt Động có mục đích thay đổi Khách Thể) hắn còn liếc mắt cười châm biếm nói khích bác người B. Khi người B đưa tay đẩy cờ ( Chủ thể 2 Hoạt Động có mục đích thay đổi Khách Thể), hắn cũng liếc mắt khích bác người B. Như thế ngoài Hoạt Động thay đổi Khách Thể, 2 Chủ Thể còn có Hoạt Động khích bác nhau. Khi 2 ông nội này không chịu nổi nhau, vác bàn cờ phạn vào đầu nhau thì gọi là chiến tranh vậy.

Thế Giới Quan 2 Chủ Thể không cần lý luận nhiều và bắt người khác “phải hiểu” thế này thế nọ vì nó bao trùm tất cả những Hoạt Động của NHỮNG con người. Trong Thế Giới Quan 2 Chủ Thể này có thêm một Chủ Thể Khác có nghĩa là con người bị bắt buộc phải chấp nhận sự hiện diện của Con Người Khác, phải chấp nhận sự khác biệt từ Ý Thức đến Hoạt Động của NHỮNG con người khác, NHỮNG đảng phái khác, NHỮNG tổ chức khác trong xã hội, nó chống lại sự độc quyền của một Chủ Thể, sự Nhất Nguyên trong Ý Thức và trong Hoạt Động.
Thế giới ngày nay đang nhỏ lại với lượng thông tin đến với nhau nhanh như vũ bảo. Hoạt Động của con người không còn đơn độc như xưa mà là Hoạt Động của 2 người trở lên hay của một tập thể người hay là Hoạt Động của nhiều tổ chức, nhiều đảng phái, nhiều quốc gia hay Hoạt Động của Đa Nguyên với nhiều Ý Thức khác nhau. Mang Thế Giới Quan 1 Chủ Thể của Marx ra để trang bị cho những Hoạt Động ngày nay là lạc hậu, là mang Ý Thức Sai để biến con người thành những con quỉ.

Tôi thách thức bạn đọc, là người cộng sản hay không cộng sản, tìm cho ra một Hoạt Động nào của con người mà Thế Giới Quan 2 Chủ Thể không bao trùm được thì tôi xin chào thua.
Tôi dám khằng định Thế Giới Quan của Marx là thiếu sót và không còn phù hợp với tình hình ngày nay bởi những lẽ sau đây:

Năm 1917 nhà bác học Albert Einstein (1879-1955) trình bày Thuyết Tương Đối để nói đến những chuyện của vật lý thiên văn cho chúng ta biết thời gian và không gian cũng không nằm trong tuyệt đối, nào ngờ cái tên ông ta và hai chữ Tương Đối lại làm cho con người bớt hung hăng, bớt đòi bảo thủ tính tuyệt đối trong chân lý nhiều vấn đề, bớt thù ghét và bớt giết nhau vì khác Ý Thức và vô tình đào mồ chôn luôn cái ý niệm tinh thần của Friedrich Hegel (1770-1931) và cái ý niệm tuyệt đối vật chất của Karl Marx (1818-1883), trên lý thuyết.
Tháng 10 năm 2004 một chương trình với sự tham gia của 200 nhà thiên văn thuộc 13 viện thiên văn quốc tế tại đài thiên văn New Mexico, U.S.A. để vẽ một bản đồ của vũ trụ. Chương trình này đã xác nhận rằng ngoài vũ trụ chúng ta đang sống còn có một vũ trụ khác to gấp 4 lần nằm xen kẽ với những loại vật chất, năng lượng và khoảng không gian khác với vật chất, năng lượng và khoảng không gian trong vũ trụ chúng ta đang có (vật chất tối, năng lượng tối, chiều thứ tư ) hay đã xác nhận có một nữa vũ trụ bí mật hay một Phản Thế Giới nằm trước con mắt chúng ta. Từ phát hiện trên đã cho ta hiểu rằng, trên thực tế, cuộc tranh luận tinh thần có trước hay vật chất có trước, vật chất tạo ra tư tưởng hay tư tưởng tạo ra vật chất, là không còn cần thiết, không còn là đề tài chính hay lý tưởng để sống và nhất là không còn là cái cớ để buộc Con Người Khác đi theo Ý Thức mình có vì tất cả điều trên sẽ chẳng đi đến đâu và không chắc đúng hoàn toàn do trí óc con người có cao siêu lắm cũng chỉ hiểu được ½ vũ trụ, ½ vấn đề, ½ thực tại.

Hai phát hiện trên của nền khoa học hiện đang đẩy nền triết học Phương Tây vào ngõ cụt, đang đào thải dần dần những thứ mà lũ quỉ đang gài trong Ý Thức con người, đang đưa những cấu trúc chính trị sai lầm của lũ quỉ vào thùng rác.

Hai phát hiện trên lại đang nâng cao tính chính xác của nền triết học Phương Đông, mà điển hình là hai triết thuyết Âm Dương và Nhị Nguyên, đang thôi thúc tôi trình bày cùng các bạn Thế Giới Quan 2 Chủ Thể, vì Chủ Thể 1 là Âm thì Chủ Thể 2 là Dương. Chủ Thể 1 là Nhất Nguyên thì Chủ Thể 2 là Nhị Nguyên.

Thế Giới Quan 2 Chủ Thể không phải là phát minh mới lạ gì của tôi mà chỉ là cách diễn tả lại 2 triết thuyết lớn ở Phương Đông theo những phương pháp luận của Phương Tây để cho người Phương Tây, đã bị tiêm nhiểm quá sâu với những lý luận của quỉ, hiểu thêm những tư tưởng của Phương Đông mà theo sự hiều biết của tôi khi nào Gió Đông thổi bạt Gió Tây thì làn sóng bạo tàn của những con quỉ mới mong chấm dứt được.

Người Phương Tây thường chê người Phương Đông man rợ. Họ hãnh diện với nền văn minh của họ đang có, họ tự hào với cấu trúc tổ chức chính phủ là Tam Quyền Phân Lập và chế độ chính trị dân chủ Đa Nguyên của họ đang là ngọn đuốt soi đường cho thế giới Á Rập vùng lên, đang là niềm mơ ước của nhân loại khắp hành tinh. Gọi là Đa Nguyên tức là Đa đảng nhưng trên thực tế họ chỉ có được 2 đảng lớn và nhiều đảng nhỏ vây quanh. Các đảng nhỏ lúc thi liên kết với đảng lớn này lúc lại ngã về phía đảng lớn kia để giành quyền điều khiển chính phủ và quốc hội vô tình làm cho nền chính trị họ được cân bằng, làm xã hội được ổn định nên quốc gia họ phát triển. Lẽ dĩ nhiên họ chẳng biết “mô tê” gì về thuyết Âm Dương nhưng phân tích sâu thì họ đang tìm cách thực hiện Nguyên Lý Quân Bình Âm Dương trong mọi Hoạt Động và mọi cấu trúc mà họ đang có. Họ đã ngạc nhiên khi thấy hầu hết những phát minh của nền khoa học Phương Tây mà họ vừa tìm thấy đều có nói trong Kinh Dịch cách đây vài ngàn năm. Họ sẽ ngạc nhiên khi biết được Thế Giới Quan của Marx mà họ đã một thời tôn thờ là thiếu sót và sai cần phải chỉnh đốn lại bằng những tư tưởng Phương Đông để thành Thế Giới Quan 2 Chủ Thể.

Tư tưởng Phương Đông nằm trong 2 triết thuyết Âm Dương và Nhị Nguyên, Thuyết Âm Dương thành hình nhờ các nhà tư tưởng Phương Đông qua ngàn năm bàn cải và hiểu được Bát Quái, cuốn sách không chữ giải thích mọi điều thâm sâu của tạo hóa, theo truyền thuyết đến từ Cõi Trời. Thuyết Nhị Nguyên là do những lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mầu Ni, ngài cũng nói ngài đến từ tầng Trời thứ tư tên là Đẩu Xuất. Phần đông những nhà tư tưởng ở Phương Đông thành danh chẳng qua là nhờ hiểu được một vài điểm trong 2 triết thuyết ấy. Thực hiện 2 triết thuyết ầy là đi đúng theo con đường của Trời đã vạch ra thì sẽ được bình yên. Đi ngược hai thuyết ấy là đi ngược lại lời của Trời dạy bảo thì việc hung dữ sẽ xảy ra.
Người Phương Tây thừa hưởng đức tính công bằng bác ái của Thiên Chúa Giáo nên họ luôn luôn suy nghĩ tạo mọi cấu trúc, mọi vật, mọi Hoạt Động được công bằng từ đó họ có được Tam Quyền Phân Lập và chế độ dân chủ đa nguyên, xã hội họ được ổn định và phát triển. Nói cho sâu là họ cũng đang thực hiện những lời của Thiên Chúa dạy bảo, họ đang đi con đường của thiên chúa vạch ra hay họ trong vô tình đang thực hiện Nguyên Lý Quân Bình Âm Dương của thuyết Âm Đương của người Phương Đông trình bày vào hàng ngàn năm trước. Tất cà những gì tốt đẹp mà người Phương Tây đang có được chỉ là bước khởi đầu đi theo con đường của Trời dạy bảo để đẩy lui làn sóng bạo tàn của quỉ. Con đường này còn dài chúng ta cần phải nắm tay nhau chỉ vẽ cho nhau để lần ra khỏi bóng đêm tăm tối mà lũ quỉ đã phủ lên đầu chúng ta suốt thế kỷ XX để bước vào một kỷ nguyên mới.

Đây là bài viết thứ 2 tấn công vào thành đồng chủ nghĩa cộng sản: Duy vật biện chứng. Bài viết thứ nhất có tên là Bàn Về Nghĩa Chữ Chân Lý. Lão già này xin cám ơn những trang mạng như danchimviet.info ; baotoquoc.online; thangtien.de; diendandanchu.com và những trang mạng khác đã bỏ thì giờ đọc những thứ khô khan và cho đăng lên trang mạng mình bài thứ nhất. Lão cũng xin cám ơn trước những trang mạng sẽ cho đăng bài thứ 2 này. Trình độ lão bao nhiêu thì lão trình bày được bấy nhiêu, sai  hay thiếu sót chỗ nào cũng sẽ có những bạn trẻ trong phong trào giải thể chế độ cộng sản sửa và bổ túc vì đây không phải là trách nhiệm riêng của một mình  lão mà là trách nhiệm chung của những ai đang nghe được tiếng rên xiết của hàng ngàn triệu con người, nạn nhân của lũ qui. Đánh sụp được bức tường thành Duy Vật Biện Chứng là gỡ được vòng tay của quỉ thì thế giới sẽ bình yên hơn.

© Nhất Hướng

© Đàn Chim Việt

4 Phản hồi cho “Gỡ vòng tay ác quỉ”

 1. Nhất Hướng says:

  anh timsuthat thân,
  Tôi cám ơn anh đã bỏ thì giờ đọc bài viết nhức đầu trên và bình luận rất tận tình sâu sắc. Gió Đông ở đây là nền triết học Đông Phương vói 2 triết thuyết lớn là Âm Dương và Nhị Nguyên chứ không phải những thứ ba láp phát sinh từ 2 triết thuyết đó. Trong xã hội Đông cũng như Tây đều có hàng vạn bàng môn tà đạo làm lu mờ và diễn đạt sai lầm ý người xưa. Tôi cũng có nghĩ đến cách đưa những điểm chính của Gió Đông vào để giải quyết những vấn nạn ngày nay và viết nó thành 4 bài viết được Báo Tổ quốc đăng trên mạng hy vọng anh sẽ tìm đọc ở mục tác giả tên Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh để xem tôi trình bày về việc áp dụng Gió Đông vào những vấn đề ngày nay . Vấn đề nó to lớn và khúc mắc có viết ra cũng chẳng ai lưu tâm đọc nhưng tôi cứ viết và làm hết mình theo trình độ tôi có vời hy vọng có người đọc, sửa và bổ túc giùm. Những bài viết của tôi sẽ đi vào quên lãng như tiếng kêu của con nhạn lạc bầy .nhưng nếu không kêu thì làm sao tìm cho ra đàn trong màn u minh của quỉ đữ.

 2. Timsuthat says:

  Những lý luận về logic mà tác giả đưa ra để chứng minh cái sai lầm gốc rễ của chủ thuyết CS rất đúng và có giá trị, nhưng những kết luận khác ngoài vấn đề căn bản này, tôi thấy có những điều không ổn. Chẳng hạn:

  “Thế Giới Quan 2 Chủ Thể không phải là phát minh mới lạ gì của tôi mà chỉ là cách diễn tả lại 2 triết thuyết lớn ở Phương Đông theo những phương pháp luận của Phương Tây để cho người Phương Tây, đã bị tiêm nhiểm quá sâu với những lý luận của quỉ, hiểu thêm những tư tưởng của Phương Đông mà theo sự hiều biết của tôi khi nào Gió Đông thổi bạt Gió Tây thì làn sóng bạo tàn của những con quỉ mới mong chấm dứt được.”

  Điều này chắc chắn là không đúng vì Gió Đông tác giả ám chỉ là triết thuyết Âm Dương, Nhị Nguyên và những tư tưởng xuất phát từ đó (Bát Quái, Kinh Dịch, v.v.) thì hiện nay nó đã được sống lại rất mạnh ở ngay TQ. Một trong những dịch vụ rất phổ thông và kiếm nhiều tiền ở TQ là khoa Phong Thủy; các lãnh tụ CSTQ cũng dùng nó ngay trong cả các vấn đế quốc gia, ngoại giao! Thế thì “làn sóng bạo tàn của những con quỉ” đã chấm dứt chưa, hay còn rất thịnh vượng? Theo tôi biết, tất cả những “Gió Đông” này, và những niềm tin vào “lên đồng lên bóng” cũng rất thịnh hành ở VN bây giờ, đặc biệt là với dân miền Bắc. Không những thế, cái loại “Gió Đông” này trước đây nó đã không có ảnh hưởng đến những chiến tranh triền miên ở VN cũng như ở TQ, Nhật Bản (với mộng bá chủ Á Châu) hay sao?

  Hy vọng tác giả sẽ có bài viết hay hơn để trình bày về vấn đề này, ngoài ra, tôi thấy nó mang một tích cách tự ti mặc cảm về triết lý Á Đông hơn là thuyết phục. Cái tự ti mặc cảm này là một cái khyết điểm rất lớn (flaw) trong não trạng người TQ từ khi họ bước vào thế giới tự do đến nay, vì họ cần chứng minh cho thế giới là văn minh của họ là siêu việt!

  Theo tôi, số người CS chính thống ở VN và TQ còn tin vào Marx-Lenin thì bây giờ chỉ còn là thiểu số (và lý luận của tác giả sẽ giúp soi vào vấn đề). Và thực ra, chúng ta không thể gọi họ là CS nữa vì về chính thể thì tuy họ còn là Độc Đảng Toàn Trị, nhưng về kinh tế thì họ nặng về Tư Bản Quốc Gia (State Capitalism – đây là định nghĩa Tây phương đã tạm gọi mô hình của TQ).

  Nhưng “vòng tay ác quỉ” hiện nay là do ở ba vấn đề – mà có lẽ hai điều đầu cũng có thể nhập chung vào một, đó là:

  1. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan: từ khi CNCS bị loại bỏ khỏi Liên Xô, nếu áp dụng mô hình dân chủ của Tây phương, TQ (và VN) sẽ không khác gì chấp nhận thua và sai – một điều xấu hổ vô cùng (không dễ làm như các nước Đông Âu vì dầu sao họ cũng đã là dân da trắng) – nên ĐCS hai nước này hướng vào dân tộc, và CN Xã Hội là mô hình gần nhất họ có thể đi tới. Khác với các nước Bắc Âu tuy cũng nặng về XHCN nhưng có Dân Chủ, TQ và VN tiếp tục truyền thống ĐCS để cai trị dân. Nó không những lợi ích cho đảng viên, nhưng còn giữ được những chương trình lâu dài của đảng mà tinh thần ‘dân tộc cực đoan’ là điều mà tự nó rất là lôi cuốn với mọi người dân. Dưới kỹ thuật văn minh thế giới ngày nay, tiếng nói, chữ viết, và những gì gọi là cổ truyền là những điều cuối còn lại cho họ niềm kiêu hãnh (dù ráng dấu kín trong lòng), và nếu họ cũng đạt được những thành tích khoa học như phóng phi thuyền lên quĩ đạo thì họ đã chứng minh là mô hình XHCN của họ đã thành công – không cần Dân Chủ dù dân chúng họ phải hy sinh, thua thiệt rất nhiều cho những điều không cần đó. (Có học giả TQ còn cho là vượt bực hơn Dân Chủ của Tây phương! Và không những thế, họ còn đang cố chứng minh rằng giống dân Tàu là xuất phát ở Tàu mà thôi, không cùng giống với người xuất phát từ Phi Châu như giả thuyết hiện nay của khoa nhân chủng học).

  2. Trả thù Tây phương: với tất cả những đau khổ, mất mát, thua thiệt và nhất là nhục nhã (trong mắt họ, đặc biệt người TQ) vì những sai lầm của Tây phương, họ muốn đánh bại Tây phương cách này hay cách khác, qua kinh tế (làm cho họ nghèo đi) hoặc quân sự để một ngày sẽ là trung tâm của thế giới trên mọi mặt, kể cả văn hóa – đặt Trung Hoa vào vị trí nó đã có lâu dài trước đây, ít nhất ở Á Châu. Đối với người CSVN, những mất mát vô cùng lớn thời chiến tranh với Mỹ/VNCH đã để cho họ đầy căm thù mà qua nhiều năm vẫn chưa giải được. Tôi nói thế vì, văn hóa thời quân chủ với chính sách ‘tru di tam tộc’ hay cả `cửu tộc’, và ý niệm ‘quân tử trả thù mười năm chưa trễ’ vẫn còn trong não trạng nhiều người Á Châu, chứ đừng nói tới văn hóa ‘cách mạng, khai trừ phản động’ của CS. Tôi nghĩ họ cũng ráng dấu kín những ý tưởng này, nhưng nó rõ như ban ngày qua việc họ làm.

  3. Làm giàu bất kể phương pháp, hậu quả: cách làm giàu của người TQ có cần nói thêm để chứng minh? Với con người CS đã từng không có tôn giáo, vật chất, tiền bạc là trên hết và nó đắp lại cho những thiếu thốn, khổ đau trước đây, thỏa mãn mọi ước muốn. Đảng viên là rất có ưu thế trong điểm này, và VN cũng theo gót chân tư bản đỏ TQ thôi.

  Tóm lại, nó là 1) Pride, 2) Hatred (Wrath/Vengeance), 3) Greed.
  Ba điều trong 7 Mối Tội Đầu!

 3. Thaophuong says:

  Đúng . Đúng .Đúng… BUT Những tên cộng sản ở VN chúng không phải là Cộng sản mả là Công sản vì chúnng coi cúa cảoi đất đai của nhần dân là của công muốn thu muốn lấy chừng ào cũng được … A a a …. Mạnh được yếu thua

 4. cám ơn ĐCV đã đăng bài viết này nhưng lại thiếu 3 hình vẽ làm bài viết không ý nghĩa, xin ĐCV post lại bài này vời 3 hình vẽ nằm trong attach file mà tôi đã gởi đến quí báo. bài này cũng có đăng trên Báo Tổ Quốc.online với ba hình vẽ nếu bạn muốn đọc

Leave a Reply to Nhất Hướng