WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Anh em xâu xé gia đình tất phải đổ

Anh em xâu xé gia đình tất phải đổ
“A house divided against itself cannot stand”  (Abraham Lincoln, 1858)

(Ngày 22 tháng 7 vừa qua tại St.Paul, Minnesota tôi đọc một bài tham luận với đề tài: “Tự Do Ngôn Luận và Tự Do Báo Chí trong đời sống quốc gia và sinh hoạt cộng đồng”.  Bài nói chuyện được đọc nhân dịp kỷ niệm một năm phát hành báo Người Việt Minnesota và Ngày Truyền Thông Báo Chí Việt Ngữ tại Minnesota.  Bài nói chuyện được phổ biến rộng rãi trên báo chí và các trang mạng Việt Ngữ, gây nên nhiều phản ứng.  Những phản ứng chống đối cho rằng bài viết của tôi nhằm mục đích bênh vực báo Người Việt California sau khi báo này chọn đăng một lá thư của một độc giả trong đó có đoạn viết: “Ngày 30 tháng 4, 1975 là một ngày vui mừng của dân tộc, và VNCH là bè lũ tay sai của giặc Mỹ”.  Trong số phản ứng trên hệ thống trang mạng Việt Ngữ  có 2 bài gởi đích danh cho tôi là của Bác Sĩ Trần Văn Tích và Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Khôi.  Tôi đã liên lạc với hai vị trên qua điện thư và hứa sẽ có bài trả lời.  Đây là lý do của bài viết này, vừa trả lời hai vị bác sĩ, vừa trả lời chung cho những quý vị đã lên tiếng về vấn đề này.  Tôi sẽ đề cập đến hai vấn đề: (1) Nói rõ thêm về tự do ngôn luận và tự do báo chí trong Tu Chính Án Thứ Nhất và (2) Trả lời câu hỏi phải chăng sự có mặt của tôi tại St. Paul, Minnesota cũng như bài nói chuyện của tôi nhằm mục đích bênh vực cho báo Người Việt California hay không?)

Tự Do Ngôn Luận và Tự Do Báo Chí trong Tu Chính Án Thứ Nhất:

Bản Hiến Pháp Hoa Kỳ được đại biểu của 13 tiểu bang biểu quyết chấp thuận ngày 17 tháng 9 năm 1787 tại Philadelphia.  Toàn bộ Hiến Pháp thực ra không dài lắm, chỉ gồm 7 điều khoản.  Bản văn chỉ quy định mà không giải thích.  Bản văn cũng chẳng đưa ra một lý thuyết hay nguyên tắc căn bản nào như kiểm soát và cân bằng (checks and balances), phân quyền (separate powers), hay vai trò phán xét của tư pháp (judicial review).  Muốn tìm hiểu ý nghĩa và giải thích thẩm quyền (authoritative interpretation) bản Hiến Pháp Hoa Kỳ và 10 tu chính án đầu tiên, người ta cần phải đọc 85 bài khảo luận được viết bởi ba cây viết: James Madison, Alexander Hamilton và John Jay cùng viết chung dưới một bút hiệu là “Publius”.  Bài đầu tiên được viết ngày 27 tháng 10, 1787.  Bài thứ 85 được viết ngày 28 tháng 5, 1788.  Họ viết đều đặn, liên tục, các bài viết xuất hiện 4 lần một tuần.  Tất cả các bài viết này được gọi chung là The Federalist Papers.

Tu Chính Án Thứ Nhất nói về tự do báo chí và tự do ngôn luận nằm trong 10 Tu Chính Án gọi chung là Bill of Rights được biểu quyết thông qua ngày 15 tháng 12, 1791 tức là hơn 3 năm sau khi Hiến Pháp Hoa Kỳ được ban hành.

 

Muốn tìm lời giải thích về tự do ngôn luận và tự do báo chí trong Tu Chính Án Thứ Nhất, người ta phải trở về với bài Federalist số 84 viết vào ngày 28 tháng 5, 1788, tức 3 năm trước đó, mà tác giả là Alexander Hamilton.

Hamilton viết như sau:

“Why, for instance, should it be said, that the liberty of the press shall not be restrained, when no power is given by which restrictions may be imposed?….

What is the liberty of the press?  Who can give it any definition which would not leave the utmost latitude for evasion?  I hold it to be impracticable; and from this, I infer, that its security, whatever fine declarations may be inserted in any constitution respecting it, must altogether depend on public opinion, and on the general spirit of the people and of the government.  And here, after all, as intimated upon another occasion, must we seek for the only solid basis of all our rights.  (Gạch dưới là do tác giả thêm vào).

“Tại sao, chẳng hạn, lại nên nói rằng tự do báo chí sẽ không được kiềm chế khi không có quyền lực nào được tạo ra để có thể dùng vào việc kiềm chế đó?…

“Tự do báo chí là gì?  Liệu ai có thể định nghĩa được nó mà không để hở ra một không gian tối đa cho sự chạy thoát.  [Bởi thế mà] tôi cho điều đó là bất khả; và từ đó tôi rút ra kết luận rằng sự an toàn về mặt tự do báo chí là, dù bạn có thể đưa những lời lẽ đẹp đẽ nhất vào trong một hiến pháp tôn trọng nó, sẽ bắt buộc phải tuỳ thuộc vào công luận cũng như vào tinh thần chung của người dân và của chính quyền.  Và, cuối cùng thì như tôi đã ngụ ý trong một dịp khác, chính ở đây là nơi ta phải tìm cơ sở độc nhất cho tất cả mọi quyền của chúng ta.” (Gạch dưới do tác giả thêm vào)

Hoá ra là như vậy!!  224 năm trước đây một tác giả lỗi lạc nhất của Bản Hiến Pháp Hoa Kỳ, của Tu Chính Án Thứ Nhất, đã viết trong lá thư Federalist paper thứ 84 là tìm cách định nghĩa tự do báo chí là một điều không thực tế, và mọi cố gắng để mang lại một ý nghĩa cho ý niệm tự do báo chí đều phải tùy thuộc vào công luận (public opinion) và dân trí (general spirit of the people).  Và theo Hamilton, đây mới là nơi chúng ta cần phải dựa vào để tìm căn bản vững chắc duy nhất cho mọi thứ dân quyền.

Không những thế, làm sao có thể quy định rằng tự do ngôn luận không bị hạn chế trong khi không có bất cứ một điều khoản nào quy định quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là gì??  Và suy ra từ những câu hỏi và phương cách đặt vấn đề của Hamilton thì câu trả lời là ý dân và dân trí.  Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí bắt nguồn từ ý dân, và giới hạn của hai quyền này cũng lại là … ý dân.  Và vì thế mới có Tu Chính Án Thứ Nhất:

“Congress shall make no law…. abridging the freedom of speech, or of the press!!”

“Quốc hội sẽ không làm ra luật nào… giới hạn tự do ngôn luận hay tự do báo chí!!”

Bênh vực một tờ báo hay bênh vực quyền tự do ngôn luận?

Vị trí đúng nhất của lá thư của độc giả Sơn Hà là sọt rác.  Tờ Người Việt California đăng lên mới thành có chuyện.  Và gây công phẫn.   Mới đầu còn nhỏ, sau lan rộng.  Có nhiều buổi họp được triệu tập.  Có tuyên cáo chung.  Có kêu gọi tẩy chay, biểu tình.  Có áp lực đòi sa thải nhân viên đã chọn đăng lá thư.  Có áp lực đòi tờ báo phải công bố lý lịch của độc giả Sơn Hà trong khi đây chính là điều tối kỵ trong ngành báo chí luôn luôn giữ kín nguồn tin.  Có ý kiến lập Ủy Ban theo dõi phân tách các bài của báo Người Việt. Nói cách khác cần lập ngay một Ban Kiểm Duyệt ngay giữa lòng cộng đồng người tỵ nạn Cộng Sản đi tìm tự do!  Vậy có nên lập luôn một uỷ ban kiểm soát và chỉ đạo tư tưởng hay không?  Cộng Đồng có nên thành lập một ủy ban quy định những điều mọi người tỵ nạn phải tuân theo trong những sinh hoạt của cộng đồng như chào cờ, phủ cờ, hát quốc ca VNCH, hay đặt bàn thờ tổ quốc.  Và khi quy định những điều khoản này thì phải lập ra những đoàn cảnh sát để kiểm soát việc thi hành.  Đây có phải là điều chúng ta muốn cho cộng đồng dân Việt tỵ nạn trở thành hay không?

Báo Người Việt California, hay bất cứ tờ báo nào khác, không những là một cơ quan ngôn luận mà còn là một cơ sở thương mại, cung cấp công ăn việc làm cho nhân viên, và nhờ đó những nhân viên này nuôi sống gia đình, đóng thuế, đóng góp vào ổn cố và thịnh vượng của cộng đồng chúng ta nói chung.  Nhân danh điều gì, lý tưởng nào, để cắt nguồn sống của bao gia đình?

Và sau khi đóng cửa được báo Người Việt California rồi thì đến phiên báo nào?  Cơ sở thương mại nào?  Phòng thuốc nào?  Phòng mạch nào?  Tiệm ăn nào?  Chợ nào? Quán cà phê nào?  Tiệm phở nào? Tiệm hủ tíu nào?  Tiệm bánh mì nào?  Tiệm làm móng tay, cắt tóc nào? Có phải đây là điều chúng ta muốn cộng đồng dân Việt trở thành không?

George Orwell là một nhà văn Anh Quốc của đầu thế kỷ 20.  Ông căm thù cộng sản và nổi tiếng qua hai tác phẩm Animal Farm (Trại Gia Súc) và “1984”.  Trại Gia Súc là một truyện giả tưởng về một cuộc nổi loạn của các gia súc.  Sau khi chiếm được trại, hai con heo lãnh đạo, Napoleon và Snowball, đã họp toàn thể các gia súc trong trại và đưa ra Bảy Điều Răn (The Seven Commandments) cho mọi gia súc phải tuân theo,  Bảy Điều Răn (The Seven Commandments) như sau:

1_Whatever goes upon two legs is an enemy

2_Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend

3_No animal shall wear clothes

4_No animal shall sleep in a bed

5_No animal shall drink alcohol

6_No animal shall kill any other animal

7_All animals are equal

1_Bất cứ cái gì đi trên hai chân đều là kẻ thù

2_Bất cứ cái gì đi trên bốn chân, hay có cánh, đều là bạn

3_Không súc vật nào được ăn mặc quần áo

4_Không súc vật nào được ngủ trên giường

5_Không súc vật nào được uống rượu

6_Không súc vật nào được giết một súc vật khác

7_Mọi súc vật đều bình đẳng

Thời gian qua, các khẩu hiệu và 7 điều răn thay đổi.  Khẩu hiệu hai chân, bốn chân được đổi như sau: “Four legs good, two legs better! Four legs good, two legs better”!  (“Bốn chân tốt, hai chân tốt hơn!  Bốn chân tốt, hai chân tốt hơn!”)

Và 7 điều răn chỉ còn lại một điều thứ 7 được sửa lại như sau:

“All animals are equal

But some animals are more equal than others!!”

“Mọi súc vật đều bình đẳng

“Nhưng cũng có vài con bình đẳng hơn những con khác!”

Nghe đâu giống như “Kinh Tế Thị Trường theo Xã Hội Chủ Nghiã” của Cộng Sản Việt Nam ngày nay!

Tất cả mọi người đều quen với một bức ảnh ô nhục nói lên bộ mặt áp bức của chế độ Cộng Sản.  Đó là bức ảnh một tên công an bịt mồm linh mục Nguyễn Văn Lý.  Ai trong chúng ta muốn làm bàn tay bịt miệng quyền tự do phát biểu của người khác?

Mục đích bài nói chuyện của tôi ở St. Paul, Minnesota không nhằm bênh vực báo Người Việt California hay bất cứ báo nào khác.  Mục đích và ý nghĩa bài nói chuyện là để nhắc nhở về sự cần thiết bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của tất cả mọi người dân Việt yêu chuộng tự do.

Rudyard Kipling là một nhà văn, nhà thơ Anh Quốc đầu thế kỷ thứ 19.  Ông là nhà văn Anh Quốc đầu tiên được giải Nobel về văn chương.  Tôi biết đến Kipling qua một bài thơ mà thân phụ tôi đã gửi cho tôi khi tôi còn là một thiếu niên mới bắt đầu vào ngưỡng cửa trung học.  Thân phụ tôi giờ đã qua đời, và tôi cũng đã trên 70, nhưng bài thơ này luôn là một ngôi sao Bắc Đẩu làm kim chỉ nam đối với tôi.  Tựa bài thơ là “If”, bài thơ nổi tiếng nhất của Kipling, xuất hiện vào năm 1910.  Tôi muốn trích dẫn vài đoạn để làm kết luận cho bài viết này.

“If you can keep your head when all about you

Are losing theirs and blaming it on you,

If you can trust yourself when all men doubt you,

But make allowance for their doubting too;

…..

If you can bear to hear the truth you’ve spoken

Twisted by Knaves to make a trap for fools,

Yours is the Earth and everything that’s in it,

And, which is more, you’ll be a Man, my son.”

         

“Nếu con giữ được cái đầu bình thản

“Trong khi mọi người đã mất mà còn trách móc con,

“Nếu con vẫn tin được ở mình dù bị mọi người ngờ vực

“Mà vẫn không chấp điều người ta ngờ vực;

“………..

“Nếu con chịu đựng được những sự thật mà con đã nói ra

“Bị vặn vẹo bởi những kẻ tồi tàn để bẫy những thằng điên,

“………..

“Thì, con ạ, Trái Đất thuộc về con và tất cả trên Đất ấy,

“Và hơn nữa, con ạ, bởi con đã thành Người.”

 

Qúy vị cùng thế hệ với tôi chắc rất quen thuộc với những bài học trong ngụ ngôn của La Fontaine, một nhà thơ Pháp thế kỷ thứ 17.  Trong bài vịnh về cái bị có hai túi (la besace), có đoạn thơ như sau:

« Nous nous pardonnous tout, et rien aux autres hommes

Le fabricateur souverain,

Nous créa besaciers tout de même manière,

Tant ceux du temps passé que du temps d’aujourd’hui:

It fit pour nos défauts la poche de derrière,

Et celle de devant pour les défauts d’autrui.”

“Chúng ta tự tha thứ cho nhau hết cả, trừ tha cho người khác

“…………

“Đấng Tạo Hoá tối cao

“Dựng ra tất cả chúng ta cùng một kiểu,

“Từ trong quá khứ xa xưa đến tận hôm nay:

“Cho bao sai trái của ta vào túi sau

“Và để hết sai trái của người vào túi trước.”

Một nhà báo Anh Quốc, John Morley, đã viết:  “You have not converted a man because you have silenced him!” (“Bạn chưa thuyết phục được tôi chỉ vì bạn cấm được tôi nói.”)

Tôi muốn kết thúc bài này với một niềm hy vọng.  Thứ sáu vừa qua Thế Vận Hội Mùa Hè 2012 đã long trọng và tưng bừng khai mạc tại Luân Đôn.  Có 204 quốc gia tham dự.  Sau những nghi thức khai mạc cả vận động trường im lặng và từ trên khán đài giọng ca của Paul McCartney của ban nhạc The Beatles cất lên.  Giọng ca không còn mạnh như xưa.  Nhưng lời ca đã đưa tâm hồn tôi trở về những năm 60.  Trở về một không gian của tuổi thanh niên mới vào đời, của những giấc mơ không những cho đời mình mà còn cho cả một bầu trời quê hương yêu dấu.  Lời ca giản dị đến mộc mạc.  Hai câu đầu của bài hát như sau:

“Hey Jude, don’t let me down

Take a sad song and make it better!!”

“Ê Jude, đừng bỏ rơi anh

“Hãy lấy một bài hát buồn mà làm thành lạc quan hơn!!”

Có thể nào tất cả chúng ta nhận lấy bài ca buồn và cùng nhau biến bài ca buồn thành khúc hoan ca cho những thế hệ mai sau??

© Phan Quang Tuệ

Ghi chú: Những phần dịch các câu trích dẫn trong tiếng Anh, tiếng Pháp là do NNB.

52 Phản hồi cho “Anh em xâu xé gia đình tất phải đổ”

 1. john dean says:

  Ai đã đưa bức hình chụp ông Đổ ngọc Yến họp với TLSVC, Chắc chắn là VC chứ ai! nếu nói báo người Việt thân cộng thì tại sao VC lại đưa bức ảnh đó ra. có phải cộng đồng NV chống cộng bị VC thoc gay không? nên suy nghĩ vấn đề chống lại báo Người Việt.

  • Hòa says:

   Ông ĐN Yến có chụp hình tại TLS VC thì dĩ nhiên kẻ chụp là bọn có liên quan với vc tại LSQ rồi. Hỏi câu nầy thừa.
   Ai tung hình ra? lẽ dĩ nhiên kẻ có tấm hình đó cũng phải có liên hệ với bọn csvn thì mới có được tấm hình ông Yến với vc tại LSQ. Câu hỏi nầy cũng thừa!
   Nhưng vấn đề là ở đây, khi ông Yến còn sống tấm hình không được tung ra, chỉ sau khi ông Yến chết mới xuất hiện. Câu hỏi không thừa là tại sao sau khi ông Yến chết thì tấm hình ông ĐNY với VC mới được tung ra?
   Có lẽ khi ông Yến còn sống, thì với bọn csvn ông Yến “còn giá trị để lợi dụng”; đến khi ông Yến chết, thì chẳng còn gì để lợi dụng thì bọn csvn giữ kỷ tấm hình đó để làm gì?

  • minh says:

   Trước khi có tấm hình ” lịch sử” ấy, giao thoa giữa chính phủ CS và người Việt hải ngoại, thì qua quyển sách Đỗ Ngọc Yến Giữa Bạn Bè do chính báo Người Việt xuất bản , do các người bạn đồng nghiệp ông Yến viết về ông , như nhà báo Đỗ Quí Toàn(không nhớ rõ lắm, có thể là Đỗ Tăng Bí) cho biết ông Yến đã bảo lãnh 1 bác sĩ VC qua Mỹ học về AIDS tại Nam Cali khoảng năm 93 gì đó. Nên nhớ thời đó chưa có việc thông thương ngoại giao giữa VC và Mỹ , làm cách nào ông Yến từ bên Mỹ quan hệ làm sao để móc nối bác sĩ VC qua đây chuyên tu? Làm cách nào ông Yến liên hệ với nhà thương để bà ấy đến học tập?
   Theo bài viết đó, bà ấy ở ngay trong nhà của tác giả nhưng tác giả không cho biết tên của bà ta, cho dù bà ấy ở VN chứ không phải bên Mỹ. Tại sao?
   Ngoài ra, rất nhiều lần , rất nhiều tác giả “bạn bè” của ông Yến cho biết ông ta từng tổ chức biểu tình chống ông Diệm, từng khâm phục ông học siing nằm vùng Trần văn Ơn.
   Lê Quí Biên đã bị thủ tiêu tại VN khi tấm hình bị tung ra. Người duy nhất còn sống là Võ Tá Chước, hoàn toàn im tiếng. Tại sao?
   Anh em xa^u xe’ nhau, nuo’c nha` pha?i ddo^? . Nha` nuo’c nao` dda^y ?

 2. datnguyen says:

  Xin bạn Trí thức dổm chỉ nên nói trong phạm vi của chủ đề, không đưa tôn giáo vào, không lợi dụng diễn đàn để chửi bới gây chia rẽ không có lợi trong lúc này
  Tôi xin nhấn mạnh, chúng ta nên tránh nói đến tôn giáo vì sẽ có hằng trăm phản hồi, góp ý tiếp theo, không ai đồng ý với ai. Mình theo đạo nào thì mình chỉ biết cái đạo của mình, chớ bao giờ đụng chạm tới đạo người khác.
  Có Đời rồi mới có Đạo
  DN

 3. Trí thức dổm says:

  Vài hàng về gia đình Phan Quang:

  BS Phan Quang Đán là một đảng viên đảng Đại Việt. Ông xuất thân từ trường thuốc đại học Harvard. BS Đán đã chống lại ông Ngô Đình Diệm ngay từ khi ông Diệm mới lên nắm quyền năm 1954-55. Trong khi ông Diệm còn đang phải vật lộn với các giáo phái sứ quân Bình Xuyên, Bẩy Viễn, đối phó với những chuyện chơi xấu của thực dân Pháp, với vấn đề di cư từ miền Bắc, và với vô vàn khó khăn tràn ngập của đất nước lúc đó, thì BS Đán lại lập bè kết đảng nhân danh tự do để chống ông Diệm.

  Ở nước Mỹ, nếu bất đồng chính kiến, người ta chống nhau và đánh gục nhau tại nghị trường. BS Đán không thế, ông tham gia vào những cuộc phản loạn của bọn tướng tá côn đồ để lật đổ ông Diệm phá tan nền đệ nhất Cộng Hoà. Một thành phần phản loạn mà không có một người dân VN nào có gan dám lên tiếng và kết án những hành động phản quốc hại dân này. Những tên tướng tá phản loạn hạ sát Tổng Thống Diệm đã được dân chúng miền Nam tôn thờ là anh hùng cách mạng, chính những kẻ phản loạn đã ngửa tay nhận 40 ngàn đô la của Mỹ để thanh toán và ám sát TT Diệm mà không có một ai lên tiếng bình phẩm và kể tội phản bội phản quốc này cả.

  Có phải là dân trí VN quá thấp kém hay là tất cả dân chúng đều phủ nhận và đồng loã với kẻ ác nhân, đi theo sư sãi mang bàn thờ xuống đường để giết người? Tại sao đã đi tu lại còn mơ ước chức lãnh đạo? Đức Phật Thích Ca có cho phép mang bàn thờ ngài xuống đường phá rối an ninh trật tự xã hội không?
  Tại sao đã đi tu lại mang tăng ni đồng bọn đi “đốt sống” ngoài đường? Phật Giáo dậy dỗ “từ bi hỉ xả” sao lại tự giết đồng bọn mà không hối hận và lánh xa chính trị?

  BS Đán được coi là thành phần thứ ba, chủ trương trung lập nhưng thật ra là thành phần thân Cộng.
  Thời Đệ II Cộng Hòa, BS Đán vươn lên tới chức Phó Thủ Tướng, cờ đến tay rồi nhưng không biết đường nào mà phất, ông bèn hiến kế cho người Mỹ: “Either you kill them all (VC) or you talk to them (VC), and killing all of them (VC) is impossible.” (Tạm dịch: hoặc anh phải giết hết bọn chúng, hoặc thương thuyết với chúng, giết sạch chúng nó là điều bất khả.) Lịch sử cho thấy, thương thuyết (talk) với VGCS như BS Phan Quang Đán chủ trương hậu quả như thế nào, mọi người VN kể cả TP Phan Quang Tuệ đều đã trải nghiệm.

  Thành phần thứ ba luôn luôn ủng hộ Việt Cộng và cũng là kẻ thù của mọi người Việt quốc gia hải ngoại như bè đảng Việt Cộng.
  Bọn Việt Gian phản quốc là những đứa phản bội dân tộc và tổ quốc: “ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản”.

  Chỉ có những kẻ trí thức với kiến thức nông cạn như dòng họ Phan Quang mới có những hành động đi ngược lại lòng dân chúng và phản bội tổ quốc VN. Tội a dua bênh vực Việt Cộng là tội phản quốc và là kẻ thù chung của tất cả mọi người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại.

  Tác giả là một trong những “nguỵ trí thức VN” đi lạc hướng và quan điểm cho thấy đã hoàn toàn “phản động” vì đã cố ý bênh vực Cộng Sản và chọn chỗ đứng chung với bọn tà ma nhục mạ VNCH trong bài báo này.

  • Minh Đức says:

   Trích: “Ở nước Mỹ, nếu bất đồng chính kiến, người ta chống nhau và đánh gục nhau tại nghị trường. BS Đán không thế”

   Theo sách viết về thời Ngô Đình Diệm thì ông Phan Quang Đán ra ứng cử dân biểu thời Ngô Đình Diệm đủ phiếu để đắc cử nhưng ông vẫn không được cho làm dân biểu. Sau này, ông trở thành người chống lại chế độ Ngô Đình Diệm. Điều này có nghĩa là ông Phan Quang Đán đã muốn tranh đấu trong nghị trường nhưng ông ta không được tham gia. Viết về ông Phan Quang Đán đã sai, nhưng thái độ đem cả giòng họ tác giả ra mà lên án là thái độ sai lầm. Những gì ông Phan Quang Tuệ viết đúng hay sai thì phân tích những điều ông ta viết. Đừng đem cha ông của một tác giả ra mà bài bác vì cách làm đó không đúng. Một người có cha ông làm sai cũng có thể viết ra được điều đúng. Một người cả đời làm nhiều điều bậy cũng có thể viết được ra được điều đúng trong bài viết của mình. Một người hoàn toàn đạo đức, có bằng cấp cao, có thành tích hoạt động làm nhiều điều ích lợi cho quốc gia xã hội vẫn có thể viết ra điều sai.

   • jason t. says:

    Thời nhà Ngô,nhiều người ra ứng cử qh và đắc cử .Chỉ loại bỏ nhửng kẻ còlylich đáng nghi ngờ là VC hay biết chúng là VC nằm vùng (bàng tài liêu một phần do sở mật thám pháp để lại). Nên Ông PQD ra ứng cử ,nếu có v/đ về lý lịch (như có khuynh hướng thích cộng sản,chống đối từ nhửng ngày cụ Ngô về chấp chánh (ĐV ) thì đả bác đon ngay từ đầu. Còn nếu đắc cử thì không có lý do nào bác bỏ (nếu có lý do chánh đáng thì đả ngồi tù.PQĐ chỉ ở tù vì tôi theo nhóm trí thức đảng phái (ĐV) Caravelle muốn phá cụ Diệm trong thới nhiếu v/đ cân phải gỉải quyết,cần phải làm (nay gọi là thọc gậy bánh xe). Rỏ nhất là nhóm cầm đầu là luật sư HCT (ĐV) móc nối với cháu là T/tá VVĐ,sỉ quan Pháp đào tạo,và tt ncthi vỏ biền củng bị vvđ móc nối ,hưá hẹn để phản bội cụ Diệm (nct sau 63 về nước có đến thăm ĐM. VVĐ củng có đến. Nct đả xổ nho với vvđ và câm can ruợt đánh vvđ, ĐM can mải ,vvđ ra về móii yên). Hơn nửa ,vì danh dự gia đình ,vì “giấy rách phải giử lấy lề,vì trí thức phải hành xử sao cho ra người có học ,con nhà..tông(không gióng lông củng gióng cánh)và vìlà người bỏ nước ra đi vì bọn CS phi nhân,thì Ông Thẩm phán khôngnên bênh vực cho báo người Việtvà tên vqhn sơn hà ví chúng mạt sát người quốc gia , củng tức là mạt sát cha ong mình và cả bản thân gia đình mình,trừ trường hợp ông và gia đình ông ta không nằm trong số TNCSVN và nay,coi mình là người Mỷ….(nhưng có lẻ không viết thì hay hơn.Nếu giả dụ người tncs đm người việt và vqhn ra tòa,và nếu ông xử thì ông “phán” thế nào không được và chảng có góp ý gì cả)
    Người ta nói.” đừng làm điều không phải gây tiếng xấu cho cả gia đình”
    (jt)

 4. Dominic says:

  Tôi đâu có anh em gì với bọn bồi Tàu mất dạy báo Vẹm này. Cái gia đình VN đã nát như tương rồi chú em… đâu cần phải xâu xé. Bọn bồi bút báo hại người Việt đang quậy cho nát cộng đồng nối giáo cho giặc Tàu sớm đặt vòng nô lệ lên dân Việt thôi. Đất Mỹ này thằng ngu cũng có thể trùm mền đen tự sướng.

 5. D.Nhật Lệ says:

  Thật ra,câu trích dẫn không phải của chính Abraham Lincoln mà cố TT.Mỹ dẫn lời kinh thánh nhưng điều tôi góp ý ở đây là Phan Quang Tuệ đã lầm lẫn không hiểu giới hạn của quyền tự do ngôn luận,nên đã sa vào
  việc tầm chương trích cú và nói huyên thuyên như một anh đồ gàn hay một kẻ cuồng chữ !
  Câu “Anh em một nhà mà xâu xé nhau…” thì cách dùng chữ này qúa bao quát,không minh bạch,ngay cả dễ gây ngộ nhận về chữ nghĩa ! Nói vậy cũng là nói dân miền Nam miền Bắc đánh nhau chí tử,tức là xâu xé nhau rồi ! Nói thế thì miền Nam chẳng lẽ không đánh lại CS.miền Bắc để bảo vệ miền Nam khỏi bị miền
  Bắc CS. xâm chiếm hay sao ? Đây là sự dùng chữ nguy hiểm của tác giả vì không phân biệt nạn nhân và
  thủ phạm mà bất cứ thẩm phán nào cũng phải hiểu rõ.
  Tự do ngôn luận không phải là muốn chưởi bới ai cũng được như tác giả cố ý nhận định để bênh vực báo
  NV.ở đây.Trong cộng đồng Do Thái,không ai dám đến để mở mồm khen ngợi Hitler.Cũng vậy,cùng trong
  hàng ngũ những người là nạn nhân chế độ cộng sản,không ai có quyền nhân danh tự do ngôn luận để ca
  tụng CS.vì làm như vậy thì đích thị anh này làm việc cho cộng sản,dưới lốt người tỵ nạn CS.Đó là thù đoạn
  NGỤY TRANG để đề cao bọn CS.Khi ngụy trang là anh ta gian dối mà gian dối thì dĩ nhiên bị lột mặt nạ !
  Đây là lẽ công bình tối thiểu ! Ai biện hộ cho kẻ đó thì mục đích cũng đáng ngờ.
  Cứ theo những gì diễn ra bên ngoài thì ông PQT.có ân tình với báo NV.lâu nay,chứ không phải mới đây,
  do đó ông nhận định vấn đề một cách thiên lệch,phiến diện nên không thuyết phục cho lắm.Đây cũng là nhược điểm của người mình là “Yêu ai yêu cả đường đi.Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng”.Nặng về TÌNH
  mà nhẹ về LÝ như PQT.trong bài viết này,do đó ông lý luận như thế đó cũng dễ hiều.
  Điều nữa là việc làm THẬM THỤT của cố chủ nhiệm NV.trước kia (mà bức hình chụp được) đã và đang
  chứng tỏ báo này tự nguyện đi theo chiến lược của Mỹ vạch ra nhằm lấy lòng chế độ csVN.theo cái kiểu
  cách đánh DU KÍCH của báo này.Hãy cảnh giác nếu quyền lợi của Mỹ làm hại nước ta như trước đây !

 6. DâM Tiên says:

  Anh em xâu xé, gia đình tất phải đổ.

  Đúng nơi đâu, nhưng sai với cộng…đùm!

  Anh em càng xâu xé, thì chủ nhân ông càng
  dễ nắm cổ.

  Thôi thì cứ cho chủ Mỹ nắm cổ, cho đỡ khổ!

Phản hồi