1 Phản hồi cho “Tổng thống Obama tiếp Chủ tịch Trương Tấn Sang tại Nhà trắng”

  1. Bến Tre says:

    Muội thấy ” Tư Sảng” đi Mỹ lần nầy, là để phát ” bằng khen ” cho Ô Ba Ma.

    -Bằng khen thứ nhất : Ô Ba Ma có công giúp đở người Việt Nam ở Mỹ thành công
    -Bằng khen thứ hai : Có công giúp người Việt Nam ở Mỹ. trở thành công dân Hoa kỳ

    Tư Sảng còn hắc khéo người Việt Nam ở Mỹ , đừng có quên công trạng của Ô Ba Ma !?!?

Phản hồi