1 Phản hồi cho “Gia đình Ba X”

  1. CS Chuyên Chính says:

    Làm giàu không có tội, nhưng tự nhận mình là giai cấp Vô Sản là gian dối, đáng xấu hổ!

Phản hồi