1 Phản hồi cho “Chuyện xưa tích cũ nhân ngày 2 tháng 9”

  1. Pleiku says:

    Hồ was told not to kiss girls in Indonesia:
    http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1408601655.jpg

Phản hồi