WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Mặt trái Hội Từ thiện lớn

tumblr_static_helping-hands

Ở Pháp, những Hội như Hội chùa, Hội Ái hữu trong cộng đồng người Việt nam tỵ nạn do luật 1901 chi phối, tôn chỉ phi lợi nhuận. Người có tiền đem cho Hội chỉ được trừ thuế đến một mức nào đó thôi, mà mức được trừ thuế rất thấp . Bên cạnh đó những Hội lớn, hoạt động trên qui mô thế giới, như Hồng Thập tự, Tổ chức công giáo chống đói, là những hội từ thiện hưởng qui chế “ công ích ” nên người cho tiền hay tài sản được trừ thuế ở mức rất cao.

Người Việt nam mình lập hội nhằm chống cộng sản ở Việt nam là chánh . Trong lúc đó, cùng hưởng qui chế 1901, nhiều người Pháp thiệt và cả gốc ngoại quốc lập hội, hoạt động và nhờ đó họ sống thoải mái, với một mức sống cao hơn đồng lương và thì giờ lại uyển chuyển, dễ chịu hơn đi làm việc .

Vì vậy những hội này luôn sẵn sàng can thiệp khi có chuyện xảy ra như hô hào bênh vực những người đang ở trên xứ Pháp không giấy tờ, không có chỗ ở, không có bảo hiểm sức khỏe, … không cần biết tại sao họ tới đây trong tình trạng không hợp lệ như vậy để phải bênh vực cho họ .

Còn những hội thiện nguyện lớn, chẳng những nhận được nhiều tiền của tư nhân như những công ty lớn, xí nghiệp lớn, mà còn được chánh phủ tài trợ . Mỗi hội là một “ vương quốc ” riêng . Có cả ngàn người làm việc có lương và không lương . Nhưng ban quản trị có lương và ông Tổng Giám đốc lãnh lương không thua nhiều ông Tổng Giám đốc xí nghiệp công thương liên quốc gia .

Nhưng vì hội làm thiện nguyện nên những người làm việc bị lợi dụng tối đa như bị bốc lột mà tranh chấp thì bị cho là thiếu tinh thấn thiện nguyện .

Khi cho hội 10 đồng, sau khi trừ các chi phí, vì bộ máy quá cồng kềnh va lại tiền chùa nữa nên không biết còn lại được 3 đồng tới tay nguời có nhu cầu được giúp đở hay không ?

Ông Bà có 5 phút

Đi trong Paris hoặc những thành phố lớn, ngưòi ta thường thấy một nhóm năm bảy người mặc áo có in phù hiệu “ Hoạt động chống đói, Chống Sida hoặc WWF, Hồng Thập Tự,…”, đặt chiếc bàn con, với một xắp tài liệu, gần miệng métro hoặc trên lề đường có đông người qua lại . Từ xa, họ đã nhắm người qua đường nào cần can thiệp để chận lại cho kịp lúc :

“ Ông Bà có 5 phút dành cho nạn đói trên thế giới, được không ? ”

Câu hỏi chỉ với vài chữ đơn giản nhưng là một công thức, một định lý dễ đưa người bị chận lại phải lâm vào một tình thế khá phức tạp . Nếu trả lời dứt khoát “ không ”, người hỏi sẽ biểu lộ một thái độ “ rất tự nhiên thông cảm ” nhưng qua đó, người bị hỏi, sau vài bước đi, lại cảm thấy mình thật vô tình . Trái lại, nếu trả lời “ có chớ ”, thì ta bị lọt vào bẫy .

Những người trẻ đón đường này, theo thuật ngữ của những hội thiện nguyện, là những “ người tuyển mộ ân nhân ”, tức những người có thể cho tiền vì lòng từ thiện . Họ không xin ngay tiền bạc mà chỉ xin số chưong mục ngân hàng và số tiền người hảo tâm đồng ý cho hằng tháng để sẽ rút tiền đều đặng và dài hạn .

Người bị chận lại giửa đuờng có cảm thấy khó chịu thì chính những thanh niên làm việc thiện nguyện này cũng không thoải mái gì hơn .

Họ bảo “ Đây là việc làm của con chó nhưng lại bị áp lực thật sự về kết quả ”. Có cấp trên ở sát bên dòm ngó theo dõi . Khi kết quả “ tuyển mộ ” giảm, lập tức người làm việc cho mục đích từ thiện bị xử lý thẳng tay . Không một chút nương tay vì cùng tôn chỉ từ thiện !

Một thanh niên đã làm việc trong toán “ tuyển mộ ” tiết lộ, với thái độ khá hài hước, cho thấy mặt trái của Tổ chức Từ thiện đối xử với nhân viên thiện nguyện : “ Người ta bắt buộc tôi phải nghỉ việc trong vòng hai tuần bởi vì tôi hoàn toàn không thích ứng với phương pháp làm việc của Hội . Tôi đã phải lột quần áo của Hội cung cấp, giữa mùa đông, ngay giữa đường phố, để trả lại cho họ . Tôi chỉ còn cái T- Shirt dưới trời mưa và lạnh ” .

Thù lao và tinh thần thiện nguyện

Tôn chỉ là thiện nguyện nhưng hội từ thiện lớn hay nhỏ cũng đều có ngân sách quản trị . Nhân viên cấp nhỏ được trả lương nhưng với một giá biểu không theo qui định chánh thức . Như về số giờ / tuần, nay là 35 giờ / tuần . Nếu làm việc nhiều hơn, chủ nhơn phải trả những giờ phụ trội nhưng cũng chỉ tới một mức nào đó mà thôi . Và lương bổng cũng phải tôn trọng mức tối thiểu chớ không thể thấp hơn . Nhân viên các hội từ thiện, không phải cấp lãnh đạo, đều làm việc trong những điều kiện cực kỳ thảm hại về mặt vệ sinh và an toàn . Thiên chức của Hội từ thiện là giúp người bất hạnh, đau khổ nhưng nhân viên làm việc cho hội lại bị ban quản trị hội đối xử cách xa cả ngàn lần với những giá trị xã hội và nhân bản mà hội chủ trưong bênh vực. Nhân viên vừa bị bóc lột sức lao động, vừa bị ngược đãi .

Trong chương trình phát hành hôm 15/06/2015, TV Canal+ đưa ra một phim tài liệu tố cáo Tổ chức Từ thiện Emmaüs do Linh mục Pierre sáng lập ( Nay ông đã qua đời) . Với caméra giấu, ký giả Gabrielle Dréan ghi lại cảnh lao động của nhân viên Emmaüs, tuần 40 giờ, lãnh 25 euros . Thanh tra Lao động đã tới kiểm tra điều kiện làm việc của nhân viên ở đây . Kế đó, Hồng Thập tự cũng bị kiểm tra . Kết quả có 3800 trường hợp vi phạm luật lao động . Nhưng Hồng Thập tự cho những vi phạm này là chuyện nhỏ đối với 1800 nhân viên của Hội . Họ vẫn tự cho là Hội đứng trên tất cả . Nhân viên không phải là công nhân thuần túy lãnh lương mà còn là người thiện nguyện phục vụ phúc lợi xã hội .

Số giờ phụ trội mà Hồng Thập tự sử dụng của công nhân, nếu phải trả tiền theo giá biểu lương, sẽ lên tới 11 triêu euros . Tiếp theo sự can thiệp của nghiệp đoàn công nhân, Hồng Thập tự thỏa thuận bồi hoàn trong 2 năm .

Hồng Thập tự là tổ chức giúp đời, giúp người bất vụ lợi . Một hình ảnh cao đẹp nên khi công nhân phải tranh chấp quyền lợi lao động, trong quan hệ chủ nhân / công nhân, họ bị mặc cảm như xúc phạm tới hình ảnh của một tổ chức nhân đạo thế giới, hậu quả sẽ ảnh hưởng xấu đến ngân sách của Hội . Điều mà họ vẫn ái ngại . Trong số công nhân khiếu kiện, có người nói rõ họ tranh chấp không vì số giờ phụ trội được bồi hoàn mà chỉ nhằm làm cho luật lao động phải được tôn trọng nghiêm chỉnh .

Tranh chấp là xúc phạm tôn chỉ nhân đạo

Những hội thiện nguyên lớn hay nhỏ, với tứ cách hội làm từ thiện, cũng đều có quyền tự cho mình có thể làm bất cứ việc gì . Trong số 1, 8 triệu công nhân làm việc cho các hội từ thiện, ngày càng có nhiều người bị khủng hoảng tâm lý sanh ra nhiều chứng bịnh nghề nghiệp về tâm thần . Như thần kinh căng thẳng, lo âu, mất ngủ nặng, …

Khi công nhân đòi hỏi quyền lợi của mình phải được tôn trọng thì chủ nhơn, tức Ban Quản trị hội, sẽ ôn tồn xoa dịu phản ứng của công nhân bằng những lời lẽ dịu dàng “ Chúng ta cùng làm việc cho mục đích nhân đạo . Tại sao lại tính số giờ phục vụ ? ” . Những người có ý trả lời “không ”, tố cáo những sai trái của hội, nhờ nghiệp đoàn bênh vực, sẽ bị xem là thiếu tinh thần tranh đấu của chiến sĩ thiện nguyện .Vậy là mọi phản ứng bảo vệ quyền lợi trước đây vài phút ở nhiều người liền lắng dịu . Dù có ý thức rõ “ Làm việc cho hội từ thiện không có nghĩa là bị cưởng bách lao động khổ sai . Là công nhân ăn lương thì hội, trong tư cách chủ nhân, phải biết tôn trọng quyền lợi công nhân theo luật lao động ”.

Hồng Thập Tự biết mình vi phạm luật lao động về mặt thù lao nhưng lại phản biện “ Phải . Hội có sai phạm, nhưng chúng tôi cứu sống những sanh mạng ” .

Ngày nay, các quốc ga âu châu đang bị khủng hoảng nên sự trợ cấp cho các hội từ thiện giảm, những người cho tiền cũng ít lần trong lúc đó những người ở khắp nơi có nhu cầu giúp đỡ ngày lại càng đông . Nhưng không thể vì đó mà nhằm chỉ giới hạn vào lương công nhân .

Tôi biết một Hội lớn công giáo ra đời và hoạt động từ hằng trăm năm nay về giáo dục ở Paris XVI . Họ trả lương nhân viên rất sòng phẳng . Nhưng tới một lúc cũng có những tiêu cực xảy ra trong nội bộ . Một vị Tổng Giám đốc mới tuyển để thay thế vị củ cho nghỉ việc vì nhiều “ bê bối ”, dỉ nhiên lương vô cùng lớn . Thế mà Hội hằng tháng phải trả riêng cho ông chi phí điện thoại hơn 40 000 quan (francs, trước khi có euros) . Số tiền này đến từ nhiều tấm lòng hảo tâm của dân chúng .

Việc quản lý ngân sách của các hội lớn thường khó tránh thất thoát phí phạm và lạm dụng của cấp lãnh đạo .

Nên có một bài báo đưa ra câu hỏi “ Người hảo tâm cho hội từ thiện 10 đồng, sau khi trừ các chi phí, có còn lại được 3 đồng tới tay người được giúp đỡ không ? ”.

Ở nước văn minh, dân chủ, báo chí tư nhơn thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động công cộng mà không tránh được những trường hợp tiêu cực . Ở Việt nam dưới chế độ cộng sản độc tài toàn trị thì những tiêu cực xã hội sẽ vĩ đại tới đâu nữa ?

Ai cũng biết mọi hoạt động từ thiện đều phải thông qua sự kiểm soát của Mặt trận Tổ Quốc, tức đảng cộng sản . Người làm từ thiện không có quyền giúp trực tiếp .

Ở Bình Đông có một ngôi chùa nghèo, phật sự thì ít, mà tiếp nhận người già không thân nhân thì nhiều, có khi lên tới cả trăm người, để nuôi dưỡng, chăm sóc bịnh tật cho tới khi chết, chùa lo chôn cất . Người hảo tâm muốn đóng góp nhưng không được quá 200 euros vì trên 200 euros, phải đưa cho Mặt trận Tổ quốc địa phương .

Đưa cho Mặt trận Tổ quốc, tức đưa cho đảng cộng sản, nên không ai biết số tiền đó sẽ tới chùa bao nhiêu ?

Ở chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay ở Việt nam, Phật tử đem lại chùa một nải chuối cúng Phật . Vừa đi qua khỏi công đã bị công an bẻ hết nửa nải . Đem đặt lên bàn cúng Phật nửa nải còn lại . Trên bệ thờ, Hồ chí Minh ngồi trước ông Phật nên chỉ một thoáng sau, ông Phật chỉ thấy còn lại vỏ chuối !

© Nguyễn thị Cỏ May

© Đàn Chim Việt

 

16 Phản hồi cho “Mặt trái Hội Từ thiện lớn”

 1. Tudo.com says:

  Nguyễn thị Cỏ May: “Ở chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay ở Việt nam, Phật tử đem lại chùa một nải chuối cúng Phật . Vừa đi qua khỏi công đã bị công an bẻ hết nửa nải . Đem đặt lên bàn cúng Phật nửa nải còn lại . Trên bệ thờ, Hồ chí Minh ngồi trước ông Phật nên chỉ một thoáng sau, ông Phật chỉ thấy còn lại vỏ chuối !”

  Rỏ ràng như vậy mà tụi “phản động” xấu miệng tuyên truyền là cộng sản VN bốc không. . .lột.
  Không. . .lột, sao chuối còn. . .cái vỏ?

 2. Mai Amen - says:

  Ở hải ngoại này , quá nhiều kẻ mạo danh từ thiện để làm những việc không thiện và mưu mô lợi ích riêng . Cái đảng Việt Tân kia là ví dụ rõ nhất . Bao người Việt quanh nhà tui bị lừa , góp tiền cho nó quyên , đến khi báo chí hải ngoại phanh phui , mới rõ ra là cái đảng mặt chuột , láo toét .

  Tại Germany cũng vậy , chùa Viên Giác ở Hanover từ xưa tới nay , kêu gọi người ta quyên góp vào Giáo Hội VN Thống nhứt . Nhưng có ai đã biết mấy kẻ khóac áo nhà tu , giáo hội ấy – có toàn tâm dùng tiền lo việc thiện hay không ???
  Trong khi báo chí và dân sở tại thì tố mấy cha đạo nhà thờ và giáo hội , thầy chùa …ở khắp Tây Âu ngủ với gái , hủ bại với con chiên …. Họ lo chuyện ấy chưa xong , làm sao có toàn tâm lo việc thiện ? Có ai dám vạch mặt ra không – Hỡi đám Trí Thức ơi , hay chỉ là đám Trí ngủ , rồi đánh lảng bài chuồn . Đưa ra đây , để rồi im dze cả vậy ???

  • Tudo.con says:

   @Mai Amen: “Trong khi báo chí và dân sở tại thì tố mấy cha đạo nhà thờ và giáo hội , thầy chùa …ở khắp Tây Âu ngủ với gái , hủ bại với con chiên. . . .”

   Báo chí đó tên gì, đăng ngày tháng nào?

   Điều tra lí lịch lại coi, cha đạo, thầy chùa loại đó là thuộc loại. . . . Quốc Doanh đấy!

  • Nói Toẹt Móng Heo says:

   Đừng lạm dụng, thừa nước đục thả câu, chờ thời cơ xả rác, đừng giống mấy con cẩu trệ thấy có người đổ rác là leo lên ị bậy!

 3. Văn Thanh Quang says:

  Có thực mới vực được đạo, vì thế đừng thắc mắc nhiều về các hội hay tổ chức từ thiện. Nhiều khi nhân viên làm việc từ thiện thì không có thù lao, nhưng người giám đốc của tổ chức thì khỏi bàn.

  Nhiều người từ hải ngoại về VN làm từ thiện, họ vận động tiền của bạn bè ở hải ngoại đem về VN với tiền của người và danh của mình cọng với cán bộ địa phương phân phát quà từ thiện, thế là người dân được hưởng từ thiện ríu rít cám ơn chính quyền, cám ơn ân nhân Mít, Xoài, Ổi đã rộng tay bố thí.

  Khoảng chục năm về trưóc tôi đến thăm những người già ở nhà dưỡng lão Thánh Tâm Hố Nai, nơi đây trước kia do các sơ công giáo trông coi, nhưng sau này nhà nước quản trị. Các cụ bảo tôi, ông bà có muốn cho chúng tôi đồng nào thì hãy đưa tận tay, còn đưa cho ban giám đốc thì kể như tiêu rồi, họ bảo là để tăng thêm phần ăn được tốt hơn, Nhưng thực tế thì cũng chỉ thế thôi.

  Nhưng muốn đưa trực tiếp cho các cụ thì cũng phải trình với ban giám đốc và dĩ nhiên là cũng phải có quà cáp cho họ thì mới được làm.

 4. Hoanh Vo says:

  Hội từ thiện là nhửng tổ chức giúp người nghèo nhưng củng nuôi người có tiền mà nuôi nhiều nửa đó

 5. noileo says:

  Trich: “Ở chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay ở Việt nam, Phật tử đem lại chùa một nải chuối cúng Phật . Vừa đi qua khỏi công đã bị công an bẻ hết nửa nải . Đem đặt lên bàn cúng Phật nửa nải còn lại . Trên bệ thờ, Hồ chí Minh ngồi trước ông Phật nên chỉ một thoáng sau, ông Phật chỉ thấy còn lại vỏ chuối !

  © Nguyễn thị Cỏ May

  • Tudo.com says:

   @noileo says:
   Trich: “Ở chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay ở Việt nam, Phật tử đem lại chùa một nải chuối cúng Phật . Vừa đi qua khỏi công đã bị công an bẻ hết nửa nải . Đem đặt lên bàn cúng Phật nửa nải còn lại . Trên bệ thờ, Hồ chí Minh ngồi trước ông Phật nên chỉ một thoáng sau, ông Phật chỉ thấy còn lại vỏ chuối !
   © Nguyễn thị Cỏ May

   Sau khi đọc đoạn đó, Má tui email từ VN cho tui biết:
   ” từ rày tau sẽ mua (2)hai loại chuối khi đi chùa, nếu vô chùa. . .nào tau thấy. . . .Hắn ngồi trước Phật thì tau cúng chuối. . . .ni lông (plastic) còn không, thì tau cúng chuối thật! “

 6. Austin Pham says:

  Trường hợp lý tưởng nhất để tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động cho một tổ chức từ thiện là các vị giám đốc điều hành toàn là tỉ phú, chỉ làm mà không cần lương. Thiện nguyện viên bao gồm các ông già bà lão đang ăn tiền hưu dạng “trên từng cây số đều có mặt chúng tôi”, thân tâm an lạc là chính, tiền bạc có nghĩa lý gì với đồ sắp sửa….bể. Vận chuyển thì bằng xe bò, văn phòng và nhà kho là chùa bị bỏ hoang. Tuy nhiên đây là điều không thể xảy ra. Duy nhất chỉ có cách là cắt giảm tiền lương của mấy cậu mợ giám đốc điều hành và những khoản chi phí phụ trội. Điều đáng nói là cái thế giới ngày nay từ lúc toàn cầu hóa thì mọi thứ có dính dáng tới tiền bạc đều có công thức để tuân thủ, càng ngày càng tinh vi, điều kiện tiên quyết là tiền vào năm sau phải nhiều hơn năm trước. Đám chuyên viên chặt chém được các công ty,tổ chức mướn vào làm công việc giảm công nhân-tăng ngân khố càng nhiều càng tốt. Các hội từ thiện cũng không ngoại lệ, bác ái phải có…chỉ tiêu. Chỉ tội cho mấy em bên “sales”, quota mà không đạt thì chúa phật cũng từ. Cho nên, nếu bạn có để ý sẽ thấy “người bán” hiện tại rất ư là…aggressive, với đủ mánh khóe để buộc người ta phải mở hầu bao. Khi lòng tham lớn lên thì con người chúng ta nhỏ lại và chỉ còn là…cát bụi. Đó phải chăng là ý trời?

  • tonydo says:

   Trích Austin Pham:
   (Khi lòng tham lớn lên thì con người chúng ta nhỏ lại và chỉ còn là…cát bụi. Đó phải chăng là ý trời?)
   Em thấy khi lòng tham nhỏ đi thì con người chúng ta cũng nhỏ lại thành…..cát bụi!
   Không ý trời, bộ ý người?
   Hay quá đàn anh!
   Kính!

 7. CẦN PHÂN BIỆT “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” VÀ “XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”

  Người không tinh ý có thể thấy hai ý niệm này chỉ là một hoặc chỉ là nói trẹo lại nhau. Nhưng thực chất chúng hoàn toàn khác hẳn, bởi vậy bé cái lầm hay hiểu cái nọ xọ cái kia mà một số lớn nhiều người mắc phải.

  Chủ nghĩa xã hội là quan niệm hướng đến toàn xã hội một cách tự do, hồn nhiên và thiện nguyện. Đây là quan niệm sống đã có từ ngàn đời xa xưa của nhân loại. Nó là động lực giúp toàn xã hội phát triển và mọi người được hạnh phúc. Nó chế ngự hay thủ tiêu tính ích kỷ tự nhiên nơi mỗi người. Nên nói cách khác, sự tiến bộ của nhân loại là sự tiến bộ của ý thức xã hội, việc làm xã hội, hoạt động chung của toàn xã hội khách quan về mọi mặt mà không phải chỉ do chính trị quyết định. Chính trị chẳng qua là phương tiên phục vụ xã hội, quản lý chung xã hội, không bao giờ là đầu tàu quyết định mọi chuyện của xã hội.

  Ngược lại xã hội chủ nghĩa là quan niệm và mục đích sống của chủ thuyết Mác, của những người mác xít, những người cộng sản. Có nghĩa chủ nghĩa xã hội phải do chính trị của học thuyết Mác chi phối, nhằm mục tiêu bao cấp, mọi người phải trở thành công cụ của chính trị lãnh đạo duy nhất là đảng cộng sản. Đó cũng chính là phiên bản chủ nghĩa xã hội tập thể do Lênin mang lại. Tức là nền kinh tế kế hoạch hóa, hay nền chính trị toàn trị, một nền kinh tế tập thể, chống lại tư hữu, như ông Hồ cũng nói phải tận diệt chủ nghĩa cá nhân cũng không ngoài ý nghĩa đó.

  Cho nên sự khác nhau giữa hai khái niệm chính là do sự hiểu biết về cá nhân con người và xã hội con người ra sao. Nếu ai hiểu chính cá nhân mỗi người là mục đích, nhưng xã hội là điều thiết yếu để phát huy cá nhân, phải làm tốt xã hội để cá nhân được tốt, chính trị phục vụ kinh tế, văn hóa, nhân văn mà không phải ngược lại, đó là chủ nghĩa xã hội. Tức cái nền chung của nó là dân chủ tự do, cá nhân hòa hợp với xã hội, đó chính là chủ nghĩa xã hội nguyên khởi nhất.

  Trong khi đó XHCN theo quan điểm Mác xít cộng sản là đi đến xã hội hóa toàn diện từ A tới Z, được hiểu là mục đích toàn diện, lãnh đạo toàn diện. Xã hội như một ý tưởng trừu tượng không có thật, không bao giờ hiện thực, vì nó chỉ là ảo tưởng, không tưởng, chẳng bao giờ là đích điểm hoàn hảo cả. Nhưng chính nó chà đạp lên mọi cá nhân chính đáng, hi sinh mọi tự do chính đáng của mỗi cá nhân. Chính quyền hay quyền lực chính trị thực chất rơi vào tay thiểu số, một nhóm nhỏ không hiệu quả thực chất mà lại nhân danh đủ thứ. Toàn xã hội khi đó chỉ sống trong sự nhân danh, bị quy thuộc vào sự nhân danh của thiểu số cầm quyền, mọi con người đều trở thành cá nhân, hoàn toàn ích kỷ, nhưng lại dưới nhãn mác hay chiêu bài là chủ nghĩa xã hội.

  Đấy những điều thực tế là hoàn toàn như thế. Cho nên khối XHCN của Liên Xô trước đây sau thời gian dài đóng kịch giả tạo cuối cùng cũng phải sụp đổ và tan rã. Bởi vì cái thực chất bao giờ cũng là cái quyết định, và trước sau chủ nghĩa xã hội vẫn thắng còn XHCN tất yếu phải bị đào thải trong lịch sử chính đáng, lành mạnh, khách quan của nhân loại, đó chính là sự thật chân lý khách quan không bao giờ có thể bị lật ngược lại được. Nên mọi sự mập mờ đánh lận con đen như cách của Mác đưa ra cuối cùng phải bị cả nhân loại lên án chính là vì thế.

  PHƯƠNG NGÀN
  (22/9/15)

  • Tudo.com says:

   @PHƯƠNG NGÀN:”Nên mọi sự mập mờ đánh lận con đen như cách của Mác đưa ra. . . . . ”

   Trời!
   Tư Bản Luận của Mác mà thầy Ngàn còn nói vậy, vậy một đống Lê Nin toàn tập “đồ sộ” thì đem đi. . . .gói hay đi. . . .chùi cái gì đây?

   Nghe ông Thầy giảng triết học xã hội mà phê hơn phê. . .cần sa!

   Thế Chủ Nghĩa Tư Bản. . . .bốc lột và Tư Bản Chủ Nghĩa đang giẫy chết sẽ. . . .chết ra sao?

   Rồi cái Chủ Nghĩa Diễn Biến . . . .bổng dưng chuyển sang Định Hướng Chủ Nghĩa sẽ hướng về cái. . . .lổ hang nào?

   Xin ông Thầy vui lòng thuyết tiếp!

  • tonydo says:

   Kính đàn anh Tudo.com!
   Cái câu sau đây của Thầy Ngàn-Ngàn cũng có lý và đáng suy ngẫm đấy đàn anh:
   Trích: “tất nhiên Thầy Ngàn nói giọng con nhà Triết…”
   (Nếu ai hiểu chính cá nhân mỗi người là mục đích, nhưng xã hội là điều thiết yếu để phát huy cá nhân, phải làm tốt xã hội để cá nhân được tốt, chính trị phục vụ kinh tế, văn hóa, nhân văn mà không phải ngược lại, đó là chủ nghĩa xã hội.
   Tức cái nền chung của nó là dân chủ tự do, cá nhân hòa hợp với xã hội, đó chính là chủ nghĩa xã hội nguyên khởi nhất.) (hết trích).

   Châu Âu ngày nay đang theo xu hướng này đàn anh Tudo ạ!
   Khi của cải Thiên Chúa ban cho muôn vật bị sử dụng bừa bãi, lạm dụng một cách vô ý thức bởi con người, khi cạnh tranh vật chất đến một mức biến người ta thành những cỗ máy, không hơn, không kém, quên đi tất cả những gì “Tự Nhiên” ban phát cho muôn loài thì Thương Đế cũng đành nhắm mắt……
   Đó cũng là Thông Điệp mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô mới gửi tới toàn dân chúng Mỹ tại toà nhà Quốc Hôi cách nay mấy hôm.

   Kính hai đàn anh!

 8. CẦN PHÂN BIỆT “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” VÀ “XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”

  Người không tinh ý có thể thấy hai ý niệm này chỉ là một hoặc chỉ là nói trẹo lại nhau. Nhưng thực chất chúng hoàn toàn khác hẳn, bởi vậy bé cái lầm hay hiểu cái nọ xọ cái kia mà một số lớn nhiều người mắc phải.

  Chủ nghĩa xã hội là quan niệm hướng đến toàn xã hội một cách tự do, hồn nhiên và thiện nguyện. Đây là quan niệm sống đã có từ ngàn đời xa xưa của nhân loại. Nó là động lực giúp toàn xã hội phát triển và mọi người được hạnh phúc. Nó chế ngự hay thủ tiêu tính ích kỷ tự nhiên nơi mỗi người. Nên nói cách khác, sự tiến bộ của nhân loại là sự tiến bộ của ý thức xã hội, việc làm xã hội, hoạt động chung của toàn xã hội khách quan về mọi mặt mà không phải chỉ do chính trị quyết định. Chính trị chẳng qua là phương tiên phục vụ xã hội, quản lý chung xã hội, không bao giờ là đầu tàu quyết định mọi chuyện của xã hội.

  Ngược lại xã hội chủ nghĩa là quan niệm và mục đích sống của chủ thuyết Mác, của những người mác xít, những người cộng sản. Có nghĩa chủ nghĩa xã hội phải do chính trị của học thuyết Mác chi phối, nhằm mục tiêu bao cấp, mọi người phải trở thành công cụ của chính trị lãnh đạo duy nhất là đảng cộng sản. Đó cũng chính là phiên bản chủ nghĩa xã hội tập thể do Lênin mang lại. Tức là nền kinh tế kế hoạch hóa, hay nền chính trị toàn trị, một nền kinh tế tập thể, chống lại tư hữu, như ông Hồ cũng nói phải tận diệt chủ nghĩa cá nhân cũng không ngoài ý nghĩa đó.

  Cho nên sự khác nhau giữa hai khái niệm chính là do sự hiểu biết về cá nhân con người và xã hội con người ra sao. Nếu ai hiểu chính cá nhân mỗi người là mục đích, nhưng xã hội là điều thiết yếu để phát huy cá nhân, phải làm tốt xã hội để cá nhân được tốt, chính trị phục vụ kinh tế, văn hóa, nhân văn mà không phải ngược lại, đó là chủ nghĩa xã hội. Tức cái nền chung của nó là dân chủ tự do, cá nhân hòa hợp với xã hội, đó chính là chủ nghĩa xã hội nguyên khởi nhất.

  Trong khi đó XHCN theo quan điểm Mác xít cộng sản là đi đến xã hội hóa toàn diện từ A tới Z, được hiểu là mục đích toàn diện, lãnh đạo toàn diện. Xã hội như một ý tưởng trừu tượng không có thật, không bao giờ hiện thực, vì nó chỉ là ảo tưởng, không tưởng, chẳng bao giờ là đích điểm hoàn hảo cả. Nhưng chính nó chà đạp lên mọi cá nhân chính đáng, hi sinh mọi tự do chính đáng của mỗi cá nhân. Chính quyền hay quyền lực chính trị thực chất rơi vào tay thiểu số, một nhóm nhỏ không hiệu quả thực chất mà lại nhân danh đủ thứ. Toàn xã hội khi đó chỉ sống trong sự nhân danh, bị quy thuộc vào sự nhân danh của thiểu số cầm quyền, mọi con người đều trở thành cá nhân, hoàn toàn ích kỷ, nhưng lại dưới nhãn mác hay chiêu bài là chủ nghĩa xã hội.

  Đấy những điều thực tế là hoàn toàn như thế. Cho nên khối XHCN của Liên Xô trước đây sau thời gian dài đóng kịch giả tạo cuối cùng cũng phải sụp đổ và tan rã. Bởi vì cái thựdD}5ất bao giờ cũng là cái quyết định, và trước sau chủ nghĩa xã hội vẫn thắng còn XHCN tất yếu phải bị đào thải trong lịch sử chính đáng, lành mạnh, khách quan của nhân loại, đó chính là sự thật chân lý khách quan không bao giờ có thể bị lật ngược lại được. Nên mọi sự mập mờ đánh lận con đen như cách của Mác đưa ra cuối cùng phải bị cả nhân loại lên án chính là vì thế.

  PHƯƠNG NGÀN
  (22/9/15)

 9. nguyenha says:

  Tin trong nước,vừa rồi Cô Kế toán của Mặt trận Tồ Quốc tỉnh Bình Phước tham ô tiền cưu trợ lên đến gần 10 Tỷ đồng VN (gần 500 ngàn đô) bị ra tòa ,án phạt chung thân .Trong lúc các quan lớn trong Ủy Ban MT, không ai “hề hấn “gì !! Buồn cười nhất, Quan chủ Tịch MT ,tỉnh ủy viên nói vì tôi kiêm nhiệm nhiều chức vụ nên “có-lơ-là”!! Thiệt tình mà nói : Đúng là Việt Cộng !!

Phản hồi