1 Phản hồi cho “Chào mừng Giáo Hoàng”

  1. tudo says:

    Tiếng Việt có nhiều nghỉa quá…..nào là : Giáo Hoàn…Đức Thánh Cha….Đức Giáo Tông…ô là lạ quá…!!!và mới đây Ông Pháp Vương gì đó đả được mời sang VN nửa…..có lẻ sẻ mời Đức Giáo Tông biết đâu hén….. ? .

Phản hồi