WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:42:pm 04/08/11 Đăng ngày “August 4th, 2011”

Việt Trung đàm phán

Việt Trung đàm phán

11:42:pm 04/08/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Phiên xử “tập đoàn kích dục” và những câu hỏi “lạ” của quan tòa

Phiên xử “tập đoàn kích dục” và những câu hỏi “lạ” của quan tòa

- Công ty phải quản lý các chị chứ nhỡ bồ bịch, trai gái này nọ thì sao…

03:51:pm 04/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Phiên tòa oan nghiệt

Phiên tòa oan nghiệt

Hai tay tôi tự nhiên nắm chặt. Trên màn ảnh truyền hình, Cù Huy Hà Vũ hai tay cũng nắm chặt! Bàn tay Trần Quốc Toản nắm chặt bóp nát quả cam từ trong lịch sử như hiển hiện lên trước mắt tôi!

02:22:pm 04/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nhật ký những ngày đầu tháng Tám

Nhật ký những ngày đầu tháng Tám

Những thanh niên trẻ khỏe, lơ đãng, nhàn rỗi trong khi thiên hạ tất tả ngược xuôi kiếm ăn, những thanh niên tay cầm điện thoại liên tục đọc tin nhắn và nghe điện thoại, hình ảnh quá quen thuộc ở những cuộc biểu tình chống Trung Quốc, ở chỗ giáo dân cầu nguyện, dân oan khiếu kiện

11:00:am 04/08/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Cái giá của sự ngây thơ

Cái giá của sự ngây thơ

Người ta sẽ cười khẩy, nói thời này còn đồng chí với đồng cheo, ngu lắm, ngu lâu lắm con ạ.

10:37:am 04/08/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Con đường phải chọn

Con đường phải chọn

Đảng có thể chấp nhận việc Trung Cộng “bảo hộ”, nhưng làm sao có thể chấp nhận vai trò bị loại bỏ bởi nhân dân.

02:19:am 04/08/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lối văn biểu tượng của Nguyễn Tuân

Lối văn biểu tượng của Nguyễn Tuân

Cái Ca Vát Đen, Chiếc Áo Gấm Mượn có ý nghĩa biểu tượng cho thấy lối viết của Nguyễn Tuân đã đi trước thời đại, hình ảnh cái ca vát đen tượng trưng cho sự kết thúc cuộc đời ăn chơi và chiếc áo gấm mượn thể hiện một chút hạnh phúc ké mượn của người khác… cho thấy sáng kiến của Nguyễn Tuân ngộ nghĩnh và sâu sắc.

12:01:am 04/08/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »