WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:26:pm 02/08/11 Đăng ngày “August 2nd, 2011”

85.000 máy tính tại Việt Nam bị lấy cắp dữ liệu

85.000 máy tính tại Việt Nam bị lấy cắp dữ liệu

Các chuyên gia bảo mật phát hiện một botnet có tên Ramnit bị hacker điều khiển bằng giao thức IRC thông qua máy chủ đặt tại Mỹ, Nga, Đức và Trung Quốc. Trong số những máy tính ma này có hàng chục nghìn PC ở VN. Tin tặc đã lập botnet Ramnit bằng cách phát [...]

04:26:pm 02/08/11 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Võ Văn Trực và Cách Mạng Tháng Tám

Võ Văn Trực và Cách Mạng Tháng Tám

Cách mạng: đó là một cuộc Cách mạng dỏm, lai căng, vừa Tây ắc-đê, vừa lai Xô Viết, không có mục đích rõ ràng…

03:12:pm 02/08/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Lời cám ơn của gia đình Ts Hà Vũ sau phiên phúc thẩm 2/8/2011

Lời cám ơn của gia đình Ts Hà Vũ sau phiên phúc thẩm 2/8/2011

Chúng tôi sẽ kháng cáo; xin đồng bào hãy tiếp tục ủng hộ người yêu nước Cù Huy Hà Vũ.

02:26:pm 02/08/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc và bài Những Người Sơn Tây

Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc và bài Những Người Sơn Tây

Không có quyền để chỉ huy, không có quân để chiến đấu, ông Kỳ đánh nhau bằng hai tay không sao?

02:00:pm 02/08/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phỏng vấn nhanh LS Dương Hà sau phiên phúc thẩm

Phỏng vấn nhanh LS Dương Hà sau phiên phúc thẩm

Nói đúng ra luật sư người ta đã nhịn nhục để được ở lại tới cuối cùng.

10:56:am 02/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Không quốc giáo, không giáo điều

Không quốc giáo, không giáo điều

…họ đã cả gan đổi cả cái tên, cái danh xưng của quốc gia thành ra nhà nước “Cộng hoà Xã hội Chủ nghiã Việt nam” (Socialist Republic of Vietnam SRV), thì đó là điều mọi người công dân Việt nam chúng ta đều có quyền bất đồng, có quyền dị nghị, vì rõ ràng là đảng cộng sản đã quá ư lộng quyền.

10:04:am 02/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Vụ Nguyễn Chí Đức bị đạp: “Không đủ căn cứ”

Vụ Nguyễn Chí Đức bị đạp: “Không đủ căn cứ”

Công an Thành phố Hà Nội đã có thông báo chính thức kết luận điều tra…

07:30:am 02/08/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bên ngoài phiên phúc thẩm TS Hà Vũ

Bên ngoài phiên phúc thẩm TS Hà Vũ

“Thế rồi có người nào đó giơ tay đẩy tôi một cái. Họ đẩy nhiều người nhưng trong đó có tôi,

02:19:am 02/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »