WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:52:pm 12/08/11 Đăng ngày “August 12th, 2011”

Damien Cave: Cuba chuẩn bị có những thay đổi lớn

Damien Cave: Cuba chuẩn bị có những thay đổi lớn

Lời người dịch: Thế là chậm so với những nước khác đến một phần tư thế kỉ, nhưng chậm còn hơn không. Hi vọng là nhân dân Cuba sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc thí nghiệm bất nhân và phản khoa học kéo dài đã quá lâu rồi. ——————————————- HAVANA —  José một người [...]

03:52:pm 12/08/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bảo cho bành trướng Bắc Kinh

Bảo cho bành trướng Bắc Kinh

iệc Hoa Kỳ tích cực phản đối dùng sức mạnh giải quyết tranh chấp trên Biển Đông cũng phần nào đẩy lui ý định gây chiến của Trung Quốc.

03:28:pm 12/08/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Thái Bình Dương chỉ yên ổn khi chúng ta làm chủ nó”[1]

“Thái Bình Dương chỉ yên ổn khi chúng ta làm chủ nó”[1]

Lịch sử rõ ràng là như thế, nhưng kẻ cường bạo có lý lẽ riêng của súng đạn.

06:19:am 12/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Kêu gọi biểu tình lần thứ 10 tại Hà Nội

Kêu gọi biểu tình lần thứ 10 tại Hà Nội

Thời gian: 08h30 ngày Chủ Nhật 14.08.2011
Địa điểm: Khu vực HỒ GƯƠM, dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ.

05:28:am 12/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Kinh doanh Từ thiện?

Kinh doanh Từ thiện?

…rằng ở đời còn lắm kẻ vô luân bại lý, nhân danh nỗi khổ đau của người khác để kinh doanh, hãy cảnh giác hỡi những tấm lòng hảo tâm.

04:37:am 12/08/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Xã hội dân sự lừng lững tiến bước

Xã hội dân sự lừng lững tiến bước

Khí thế tuần hành cũng có xu thế cao dần, các cờ, khẩu hiệu nhiều hơn, sát thực tế hơn, to đẹp hơn. Các bài hát đồng ca cũng nhiều hơn, truyền cảm hơn, vang động hơn.

04:16:am 12/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »