WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:34:pm 16/08/11 Đăng ngày “August 16th, 2011”

Canada theo dõi sát tình hình nhân quyền ở VN

Canada theo dõi sát tình hình nhân quyền ở VN

Canada sẽ tiếp tục theo dõi sát việc cải thiện tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, và thường xuyên nhắc nhở vấn đề này trong những cuộc họp song phương và đa phương với bộ máy cầm quyền Việt Nam các cấp.

03:34:pm 16/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư gửi người bạn trong tù

Thư gửi người bạn trong tù

Anh có lẽ là người đặt viên gạch đầu tiên thực thi cái quyền cơ bản nhất của con người (VN) mà bấy lâu nay nó chỉ nằm trên giấy.

02:17:am 16/08/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Liệu Tàu có đánh ta từ phía bắc?

Liệu Tàu có đánh ta từ phía bắc?

Thế giới ngày nay cực kỳ nguy hiểm nếu không cẩn thận – mong các bác lo toan việc quan hệ, xử lý các bất đồng giữa ta với các nước trong khu vực về cái lưỡi bò sẽ đi đến một kết cục hợp lý.

12:01:am 16/08/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Cái khổ là cần giải pháp toàn bộ trong lúc mỗi quốc gia, mỗi khối lợi ích lại chỉ lo đến mình; hoặc sợ mình giúp người khác rồi tới phiên mình bị hụt hơi.

12:01:am 16/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »