WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:02:pm 08/08/11 Đăng ngày “August 8th, 2011”

Không lời

Không lời

02:02:pm 08/08/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Tôi đi dự phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ[1,2]

Tôi đi dự phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ[1,2]

    Phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm ông TS luật Cù Huy Hà Vũ đã tiến hành xong sau nhiều mong đợi từ các nhân sĩ, trí thức, người dân Hà Nội và khắp nơi, không chỉ trong nước mà cả trên thế giới rằng sẽ có sự nhìn nhận lại của [...]

02:00:pm 08/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Con người và tư cách của Lm Nguyễn Văn Lý

Con người và tư cách của Lm Nguyễn Văn Lý

… sự tích cực dấn thân của ngài quả là mẫu gương sáng lạn cho nhiều người, đặc biệt cho giới trẻ hiện nay.

01:38:pm 08/08/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phản hồi lại VTV1: Đàn Chim Việt không liên quan gì tới Việt Tân

Phản hồi lại VTV1: Đàn Chim Việt không liên quan gì tới Việt Tân

Chúng tôi cực lực phản đối những quy kết vô căn cứ của VTV1…

05:27:am 08/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, THƯ BBT | Đọc tiếp »

Điếu văn tiễn đưa thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ

Điếu văn tiễn đưa thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ

Bài điếu văn của ông Đặng Văn Âu – đương nhiên – thể hiện tình cảm của cá nhân ông đối với người quá cố.

04:41:am 08/08/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Để TQ vĩnh viễn từ bỏ mộng xâm lược VN

Để TQ vĩnh viễn từ bỏ mộng xâm lược VN

Vị trí chiến lược của Hoàng Sa, Trường Sa sẽ giúp Việt Nam đảm bảo được an ninh cho ngư dân đánh cá Việt Nam, đản bảo an ninh cho lãnh hải Việt Nam.

03:45:am 08/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tinh thần xã hội và chủ nghĩa xã hội

Tinh thần xã hội và chủ nghĩa xã hội

…thực chất Các Mác không hề là một nhà tư tưởng lớn. Hệ thống tư tưởng của ông ta chỉ mang tính chất vá víu, không có chiều sâu, không có thực tế. Ông chỉ lấy tư tưởng người này, người khác, chắp vá lại và trở thành tư tưởng của ông thế thôi. Tính chất hời hợt, nông cạn, bốc đồng, nhưng lập dị hay quái dị của ông ta, khiến nhiều người vốn trở nên á khẩu, vì bàng hoàng và hốt hoảng, vì mặc cảm tự ti, hay mặc cảm tội lỗi. Nhiều người không thể phê phán ông là do như thế.

01:02:am 08/08/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »