WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:59:pm 30/08/11 Đăng ngày “August 30th, 2011”

Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh dân tộc

Thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam về hiểm họa ngoại bang và sức mạnh dân tộc

Chúng tôi mong quý vị dũng cảm nắm lấy thời cơ duy nhất để thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ toàn diện, xây dựng một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân, nhằm đưa Việt Nam lên vị thế xứng đáng với các nước trong khu vực và cộng đồng thế giới.

04:59:pm 30/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trần Dần trong công cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ (2)

Trần Dần trong công cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ (2)

Trần Dần không lỡ bước, không thua, không đầu hàng cái gì cả.

Cho đến bây giờ, nhìn lên trờì sao đất nước, nhìn vào lịch sử văn học Việt Nam, tôi vẫn thấy một Trần Dần rất đáng mãn nguyện.

09:19:am 30/08/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Việt Nam đi trước về sau Libya

Việt Nam đi trước về sau Libya

Đọc hết bản Hiến Pháp mới của Libya tôi ganh tị cho Nhân Dân VN vì không được hưởng những gì mà nhân dân Libya có được ngày hôm nay.

04:54:am 30/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Phải chăng Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh là người của đảng Việt Tân?

Phải chăng Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh là người của đảng Việt Tân?

Nguyễn Phương Nga cho rằng “Việt Tân đang có ý đồ lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân Việt Nam trước những hành của phía Trung Quốc xâm phạm tới chủ quyền của Việt Nam để kích động nhân dân Việt Nam có những hành vi chống lại Nhà nước”.

04:33:am 30/08/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chính Lênin mới là người đã làm cho Liên Xô tan rã

Chính Lênin mới là người đã làm cho Liên Xô tan rã

Rõ ràng, sự sụp đổ của Nhà nước Xô-viết đã được cảnh báo và dựa trên nền độc tài theo mô hình tổ chức Nhà nước của Lênin và càng được khoét sâu thêm bởi sự dã man hóa đời sống công cộng của Stalin.

04:19:am 30/08/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tôn giáo và Xã hội Dân sự(III)

Tôn giáo và Xã hội Dân sự(III)

… tôn giáo là một thành phần quan trọng nằm trong khu vực Xã hội Dân sự, với tính chất “phi chính phủ“ …

03:33:am 30/08/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Thị trường “bán… nước”

Thị trường “bán… nước”

Quả thật đó là một sự thành công lợi lộc nhất trong lãnh vực thị trường bán nước, mà đảng đang tận dụng rất điêu luyện. Đó là cả một thời gian dài trong kinh nghiệm và học hỏi từ các nước “bạn” như Liên Sô, Trung Cộng.

12:19:am 30/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chỉ còn lại hai Bao Cao Su

Chỉ còn lại hai Bao Cao Su

Ông viết vậy là ông đã mang cứt bôi vào mặt Đảng. Ông xuyên tạc đường lối của Đảng. Ông phá hoại thanh danh của Đảng.

12:00:am 30/08/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Không có mặt chính quyền

Không có mặt chính quyền

Một ngày đi qua xót như dao cứa Lá cờ Tổ quốc nằm sóng soải trên mặt đường Những bước chân đồng bào tôi bị dồn xác xơ về một phía Phía tay không đối mặt với chính quyền   Đồng bào tôi bị bao vây bị tra khảo bị đạp bị trấn bắt Vì [...]

12:00:am 30/08/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »