WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:21:am 05/08/11 Đăng ngày “August 5th, 2011”

Thông tín viên RFA bị từ chối nhập cảnh

Thông tín viên RFA bị từ chối nhập cảnh

Dù là nhà báo, thông tin RFA, nhưng mục đích chuyến đi của chị mang tính cá nhân, với mục đích thăm thân.

11:21:am 05/08/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Sơn Nam & Cách mạng tháng Tám ở U Minh

Sơn Nam & Cách mạng tháng Tám ở U Minh

Sơn Nam qua đời vào ngày 13 tháng 8 năm 2008 nhưng ông đã chết (trong tôi) hơi lâu, trước đó.

09:03:am 05/08/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Tôi sẵn sàng ngồi tù thay Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và những người yêu nước khác!

Tôi sẵn sàng ngồi tù thay Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và những người yêu nước khác!

CHHV: “Tôi vì đất nước, vì Tổ Quốc, sẵn sàng chiến đấu chống lại nguy cơ cho đất nước bằng mọi giá, kể cả cái chết!”.

07:43:am 05/08/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phiên tòa thời Bắc thuộc

Phiên tòa thời Bắc thuộc

Bộ Chính trị vừa đi một nước cờ tàn liều lĩnh. Họ đang kích thích phong trào đấu tranh, góp phần đưa cuộc đấu tranh lên một nấc thang mới.

03:51:am 05/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

“Ba khâu đột phá của thủ tướng”

“Ba khâu đột phá của thủ tướng”

Thay vì, sau những nỗ lực sinh tử để thâu tóm quyền hành, bậc anh hùng phải bắt đầu nhiệm kỳ bằng cách mở lòng đại xá.

03:18:am 05/08/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lời kính báo của trang mạng Bauxite Việt Nam (BVN)

Lời kính báo của trang mạng Bauxite Việt Nam (BVN)

Đây là một việc làm không xứng với một Hãng truyền thông cấp quốc gia, dùng tiền đóng thuế của nhân dân cả nước để bồi tiếp một cú vào một tráng sĩ bị ngã ngựa.

03:07:am 05/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

“Cách Mạng Dân Chủ” sau Cù Huy Hà Vũ?

“Cách Mạng Dân Chủ” sau Cù Huy Hà Vũ?

“Nếu vẫn còn ông Cù Huy Hà Vũ, hay nếu ông ra tù sớm, ông ấy sẽ đóng góp rất đáng kể. Nhưng nếu ông trong tù, tôi nghĩ phong trào dân chủ vẫn sẽ lên.” Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang Việc y án 7 năm tù với tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ [...]

01:30:am 05/08/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đài THVN: Sự thật về hành vi vi phạm của Cù Huy Hà Vũ

Đài THVN: Sự thật về hành vi vi phạm của Cù Huy Hà Vũ

Sự thật về hành vi vi phạm của Cù Huy Hà Vũ

01:16:am 05/08/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Chọn lựa

Chọn lựa

Tôi quen Dung trong một buổi chiều mưa tháng 6 mênh mông. Còn nhớ chiều hôm ấy, đang trong lúc đợi một người bạn trên đoạn đường gần Đại học Duy Tân. Bầu trời lúc ấy trong xanh, ánh nắng vàng vọt dội thẳng vào hai hàng cây ven đường, cái nóng trở nên ngột [...]

01:08:am 05/08/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »