WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:45:pm 17/08/11 Đăng ngày “August 17th, 2011”

Thưa lại với Văn phòng Luật Sư Vì Dân

Thưa lại với Văn phòng Luật Sư Vì Dân

Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các cuộc phỏng vấn với luật sư Trần Đình Triển và bà Hoàng Yến về những sự việc liên quan tới bà và tập đoàn Tân Tạo.

05:45:pm 17/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, THƯ BBT | Đọc tiếp »

TS Hà Vũ bị chuyển vào trại giam ở Thanh Hóa

TS Hà Vũ bị chuyển vào trại giam ở Thanh Hóa

Việc chuyển TS Vũ từ Hà Nội vào Thanh Hóa chắc chắn sẽ làm cho gia đình khó khăn hơn trong việc thăm viếng cập nhật tình hình của ông.

12:20:pm 17/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thoát Trung Luận

Thoát Trung Luận

Hãy tỉnh cơn mê, dứt cơn mộng mị! Hãy từ bỏ chất gây nghiện chầu về Trung Quốc!

11:05:am 17/08/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Thái Bình Dương chỉ yên ổn khi chúng ta làm chủ nó”[2]

“Thái Bình Dương chỉ yên ổn khi chúng ta làm chủ nó”[2]

Tóm lại, sự bất ổn trên Biển Đông và Thái Bình Dương ngày nay bắt nguồn từ tham vọng về biển cả của CHNDTQ do Mao Trạch Đông đưa ra vào năm 1958: “Thái Bình Dương chỉ yên ổn khi nào chúng ta làm chủ nó.”

09:43:am 17/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Nạn chảy máu tài nguyên quốc gia

Nạn chảy máu tài nguyên quốc gia

Cựu Tổng thống Tunisia Ben Ali và cưụ Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đang bị truy tố và xét xử về nhiều tội, trong đó quan trọng nhất là tội “đàn áp, tàn sát công dân trong các cuộc biểu tình yêu nước”, và “biển thủ tài sản quốc gia, cắt từng mảng lớn [...]

08:30:am 17/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Báo VN: “Có dấu hiệu chưa minh bạch liên quan vụ in tiền polymer’

Báo VN: “Có dấu hiệu chưa minh bạch liên quan vụ in tiền polymer’

“Thông tin trên báo chí nước ngoài chỉ là một kênh để các cơ quan chức năng của Việt Nam tham khảo…

02:09:am 17/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tại sao tôi chọn con đường hoạt động (Why I am an Activist)

Tại sao tôi chọn con đường hoạt động (Why I am an Activist)

Nếu đó là một công việc mà bạn luôn say đắm, luôn hết lòng để làm thì chắc chắn một điều là bạn sẽ có thể tự lo cho bản thân mình được. Công việc đó chắc chắn nó sẽ nuôi nổi bạn.

01:39:am 17/08/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thù trong, giặc ngoài hiện nay của Việt Nam

Thù trong, giặc ngoài hiện nay của Việt Nam

Nếu không có Hoa Kỳ thì Bắc thuộc Việt Nam nghìn năm lần thứ hai đã bắt đầu từ lâu rồi.

01:08:am 17/08/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bọn Mafia & những người Cách Mạng Tháng Tám

Bọn Mafia & những người Cách Mạng Tháng Tám

Mở miệng ra là “toàn thắng đã về ta,” và cứ “đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác” mà (đ… mẹ) cách hành xử thì kém xa bọn băng đảng xã hội đen thì coi sao được – mấy cha?

12:56:am 17/08/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Vài phản biện về bài “Thoát Trung Luận”

Vài phản biện về bài “Thoát Trung Luận”

…Thực tế đã cho thấy hai Việt Nam (Bắc và Nam từ 1954-1975) cùng sử dụng chữ quốc ngữ nhưng miền Bắc lại gần như hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc.

12:01:am 17/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »