WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:32:am 29/08/11 Đăng ngày “August 29th, 2011”

Khi chưa biết nhìn nhận đối thủ chính trị là người đồng hành

Khi chưa biết nhìn nhận đối thủ chính trị là người đồng hành

Nói Vũ là một kẻ bại hoại về tư cách và danh dự là nói càn.Nói Vũ là một kẻ phản bội luân lý và đạo làm người là nói bậy. Nói Vũ phản bội lại cả đất nước và dân tộc là vu khống.

03:32:am 29/08/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vạch áo cho mọi người cùng xem

Vạch áo cho mọi người cùng xem

Bỏ chuyện tự kiêu hão, giấy rách giữ lấy lề hay đói cho sạch rách cho thơm, thẳng thắn nói lên những tệ hại của dân tộc mình, để cùng nhau cải tiến.

12:02:am 29/08/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chuyện những nữ tử tù bị phá trinh đêm trước hành hình

Chuyện những nữ tử tù bị phá trinh đêm trước hành hình

Người ta mô tả những tiếng gào thét thảm thiết của thiếu nữ Iran trước khi bị hành quyết, tiếng gào thét không phải vì sợ hãi bóng ma của cái chết, mà bởi một nghi thức đáng sợ hơn cả cái chết: nghi thức phá trinh. Một bài báo của Israel đã gây rúng [...]

12:02:am 29/08/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Trần Dần trong công cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ (1)

Trần Dần trong công cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ (1)

Tư duy sáng tạo đánh vật trong con người Trần Dần làm ông không thể chấp nhận hạnh phúc đương thời: “Thôi đi những hạnh phúc – quần đùi may sẵn! giầy dép – đóng sẵn! Số? Cỡ? Hạnh phúc chẳng mua ở công ti-may mặc-sẵn? những si lip sách chẳng vừa…cóoc sê jáo khoa ca mà thịt hở ” (Sổ thơ kể kệ 1976).

12:01:am 29/08/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Phân định quan hệ Việt-Trung và chiến lược “bảo quốc” cần phải có (3)

Phân định quan hệ Việt-Trung và chiến lược “bảo quốc” cần phải có (3)

Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, và cho dù xảy ra dưới hoàn cảnh nào, chính kiến nào thì công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia phải được ưu tiên hàng đầu!

12:01:am 29/08/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Nghĩ lại về chiến tranh. Hòa bình thế giới có thể gần hơn bạn nghĩ

Nghĩ lại về chiến tranh. Hòa bình thế giới có thể gần hơn bạn nghĩ

Chiến tranh đã man rợ hơn đối với dân thường?

12:01:am 29/08/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Những nghề nghiệp “kinh dị” nhất trong lịch sử loài người

Những nghề nghiệp “kinh dị” nhất trong lịch sử loài người

Đó là những công việc hoặc quá tẻ nhạt, hoặc bị khinh bỉ, hoặc rất nguy hiểm hay vô cùng vất vả… nhưng vẫn có những người phải sống với công việc đó. Từ những việc nghe qua đã thấy “hãi hùng” như nghề trộm xác chết, chịu tội thay, người chuyên đi bắt đỉa [...]

12:01:am 29/08/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Biển Đông báo trước một hình thức xung đột khác biệt

Biển Đông báo trước một hình thức xung đột khác biệt

Biển Đông báo trước một hình thức xung đột khác với những gì chúng ta đã biết. Kể từ đầu thế kỷ 20, chúng ta đã bị tổn thương bởi những cuộc chiến thông thường, quy mô lớn trên đất liền, hay những cuộc chiến nhỏ bất thường. Cả hai loại này đều gây thương [...]

12:01:am 29/08/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »