WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:22:am 30/10/11 Đăng ngày “October 30th, 2011”

Kinh tế Việt Nam gặp khủng hoảng về niềm tin

Kinh tế Việt Nam gặp khủng hoảng về niềm tin

…chính quyền Việt Nam đã thừa nhận là cần phải có một mô hình kinh tế mới, nhưng lại không đưa ra hướng đi cụ thể nào.

10:22:am 30/10/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ðạo đức và chủng tộc

Ðạo đức và chủng tộc

Qua vụ tai nạn của bé Yue Yue – Wang Yue – ở Quảng Đông, Trung Quốc ngày 13 tháng 10 vừa rồi, báo chí Tây phương nêu lên câu hỏi “Người Trung Quốc nhẫn tâm?” hoặc tỏ rõ thái độ phê phán, xem đó là “một xã hội bệnh hoạn trầm trọng” (A seriously [...]

09:38:am 30/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thủ tướng VN thăm Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác về hạt nhân và đất hiếm

Thủ tướng VN thăm Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác về hạt nhân và đất hiếm

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu viếng thăm Nhật Bản vào hôm nay, 30/10/2011. Chuyến công du 4 ngày nhằm thúc đẩy công cuộc hợp tác song phương trong hai lĩnh vực : điện hạt nhân và khai thác đất hiếm. Theo chương trình dự kiến, được các giới chức tiết lộ, [...]

09:26:am 30/10/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những hệ lụy cho VN sau chuyến đi TQ của Nguyễn Phú Trọng !

Những hệ lụy cho VN sau chuyến đi TQ của Nguyễn Phú Trọng !

…càng nhượng bộ và càng cúi đầu thì nhóm cầm đầu Bắc kinh sẽ càng ngang ngược lấn tới.

08:58:am 30/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Số đẻ bọc điều

Số đẻ bọc điều

04:33:am 30/10/11 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đông Nam Á đang ngày càng hướng tới dân chủ

Đông Nam Á đang ngày càng hướng tới dân chủ

…tiến trình hướng tới dân chủ đã âm ỉ từ nhiều năm qua và trong ngắn hạn, các chính thể sẽ không luôn phiên ‘đổ’ hàng loạt theo kiểu hiệu ứng đôminô.

12:01:am 30/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ngoại giao ‘nhà nước’ thay ‘nhân dân?’

Ngoại giao ‘nhà nước’ thay ‘nhân dân?’

Sự hành xử trái Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ở một số tổ chức và cá nhân trong chính quyền các cấp gần đây là không thể tưởng tượng nổi …

12:00:am 30/10/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »