WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:51:pm 10/10/11 Đăng ngày “October 10th, 2011”

Châu Âu “nhẹ người” trước kết quả bầu cử QH ở Ba Lan

Châu Âu “nhẹ người” trước kết quả bầu cử QH ở Ba Lan

Do vị trí địa lý cũng như sự phát triển lịch sử, Ba Lan được coi như một chiếc cầu nối trong quan hệ giữa Tây và Đông Âu.

05:51:pm 10/10/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sống với người Việt[4]

Sống với người Việt[4]

…đa số các doanh nghiệp vừa và lớn của tư nhân đều do cán bộ, công chức đương quyền bí mật nắm giữ thông qua vợ, hoặc người thân của họ, điều này xảy ra ở khắp mọi cấp chính quyền.

08:07:am 10/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Wikileaks: An ninh vụng về quậy phá Ðỗ Nam Hải

Wikileaks: An ninh vụng về quậy phá Ðỗ Nam Hải

…”bài báo do bên Công An viết rồi ra lệnh cho báo phải đăng.”

05:33:am 10/10/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư ngỏ gửi Chủ tịch UBNN tỉnh Lào Cai

Thư ngỏ gửi Chủ tịch UBNN tỉnh Lào Cai

Thưa ngài, Tôi – một công dân Việt Nam ở đất Tổ vua Hùng – gửi tới ngài lời chào trân trọng nhất. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai 10/10/1991 – 10/10/2011 tôi hết sức vui mừng vì những thành tựu mà nhân dân Lào Cai – đã đạt [...]

03:52:am 10/10/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tình anh em Việt- Lào?

Tình anh em Việt- Lào?

Trên đời này có một nguyên tắc bất di bất dịch: Muốn yên bình, muốn không bị ai hại, trừ phi mình đừng làm hại ai!

12:00:am 10/10/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »