WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:52:pm 18/10/11 Đăng ngày “October 18th, 2011”

Trò chuyện với Trung tá an ninh về việc biểu tình yêu nước

Trò chuyện với Trung tá an ninh về việc biểu tình yêu nước

Cuộc đối thoại thú vị giữa an ninh và người tham gia biểu tình tại Hà Nội…

07:52:pm 18/10/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mất nước rồi ư?

Mất nước rồi ư?

Có lẽ thế thật, bởi chúng ta chưa vượt qua được nỗi sợ hãi của chính bản thân mình.

11:15:am 18/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tìm hiểu về Sức Mạnh Mềm của Trung Quốc

Tìm hiểu về Sức Mạnh Mềm của Trung Quốc

Việt Nam lúc này vừa bị đe dọa bởi nạn ngoại xâm, vừa bị phá hoại bởi nạn nội xâm do chính quyền tham nhũng độc tài cộng sản gây ra.

06:00:am 18/10/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thay phiên là nhịp thở của nền dân chủ

Thay phiên là nhịp thở của nền dân chủ

Tình hình chính trị nước Pháp vừa có một thay đổi quan trọng. Thượng viện Pháp do phái hữu nắm đa số và quyền lãnh đạo liên tục từ năm 1958 đến nay vừa thay đổi đa số và chủ tịch. Ngày Chủ nhật 25-9 qua cuộc bầu cử gián tiếp thay một nửa số [...]

05:11:am 18/10/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhìn Miến Điện nghĩ về Việt Nam

Nhìn Miến Điện nghĩ về Việt Nam

Đấu tranh cho tự do, dân chủ là quyền và trách nhiệm cao cả của mỗi công dân Việt Nam.

01:06:am 18/10/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đừng lội ngược dòng

Đừng lội ngược dòng

Đừng có ngoan cố lội ngược dòng với hy vọng hảo huyền rằng sẽ bảo vệ được chế độ, quyền lực và tài sản khổng lồ cho con cháu. Cái gì của dân thì trả lại cho dân.

12:00:am 18/10/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trung Quốc: Bá quyền về sông nước

Trung Quốc: Bá quyền về sông nước

Trung Quốc đang tìm cách phá vỡ hiện trạng trên những dòng sông chảy qua nhiều nước bằng những cuộc tranh chấp về lãnh thổ và hàng hải với Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản, và những quốc gia khác.

12:00:am 18/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »