WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:40:pm 04/10/11 Đăng ngày “October 4th, 2011”

“Cám ơn” ông Nguyễn Tấn Dũng

“Cám ơn” ông Nguyễn Tấn Dũng

Mặc dầu là những quốc gia đàn anh trong khối cộng sản với hàng chục triệu đảng viên,  có bom nguyên tử, có tên lửa vượt đại châu, có hàng chục triệu lính với trang bị vũ khí hiện đại, nhưng Liên Xô và khối cộng sản Đông Âu đã sụp đổ. Nó sụp đổ [...]

02:40:pm 04/10/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tổng Bí thư VN thăm Trung Quốc

Tổng Bí thư VN thăm Trung Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ 11-15 tháng Mười. Trang tiếng Anh của Nhân dân Nhật báo và Hoàn Cầu Thời báo đều dẫn lại tin của Tân Hoa Xã về sự kiện này. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc đã có lời [...]

11:31:am 04/10/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhà tôi trồng cần sa

Nhà tôi trồng cần sa

Theo luật mới được quy định gần đây, chủ nhà cũng có thể bị liên đới trách nhiệm nếu nhà cho thuê bị sử dụng vào việc trồng cần sa.

07:39:am 04/10/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam?

Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam?

Ngày xưa những lần đánh thắng quân Trung Quốc chúng ta cũng phải qua vuốt ve, triều cống, vân vân, mới có thể yên.

05:42:am 04/10/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Lưu Hiểu Ba được phép ra khỏi nhà tù để tới tang lễ cha

Lưu Hiểu Ba được phép ra khỏi nhà tù để tới tang lễ cha

Nhà bất đồng chính kiến đoạt giải Nobel Hòa Bình 2010, Lưu Hiểu Ba, vừa được chính quyền Trung Quốc cho phép rời nhà tù trong 24 tiếng, để tới dự tang lễ của cha ông. Ông đã gặp được họ hàng và một số bạn bè thân thích nhân khoảnh khắc tự do ngắn [...]

05:18:am 04/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Sống với người Việt[2]

Sống với người Việt[2]

Thật là sáo rỗng khi nói rằng Internet đã thay đổi tất cả. Ở Việt Nam cũng như ở Iran và Trung Quốc, điều khẳng định đó có điểm nổi bật riêng…

03:55:am 04/10/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lượng cả bao dung

Lượng cả bao dung

Chúng tôi được nhắc nhở thường ngày bởi những lời khuyên răn như những câu: “Giấy rách phải giữ lấy lề. Đói cho sạch, rách cho thơm. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Gần mực thì đen; gần đèn thì rạng v.v…”

12:01:am 04/10/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Sau hơn 4 tháng bị bắt ở N.Y, DSK xuất hiện trên TV tf1 Pháp

Sau hơn 4 tháng bị bắt ở N.Y, DSK xuất hiện trên TV tf1 Pháp

Ông DSK mượn đài tf1 chỉ để “thú nhận sự lỗi lầm tinh thần” của ông mà thôi.

12:00:am 04/10/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »